Autor - František Chot

Poněkud rušnější březnové krajské zastupitelstvo

5.4.2016 12:49 | Region

Právě před týdnem proběhlo zasedání zastupitelstva Libereckého kraje. Program byl docela bohatý a některé body se ukázaly, alespoň pro jednotlivé zastupitele či jejich skupinky, jako kontroverzní.

F. Chot: Peníze, volby, peníze, volby…

25.2.2016 16:44 | Region

Úterní zastupitelstvo Libereckého kraje bylo až nezvykle dlouhé a místy také velmi bouřlivé. Skončili jsme až po půl osmé večer. Největším předmětem sporů a diskusí byl návrh změny rozpočtu - rozpočtové opatření číslo 55/2016, kterým se rozdělovalo, zaokrouhleně, 282 milionů korun.

Nesouhlasím s rušením školních hřišť!

8.2.2016 11:20 | Česká Lípa

Tak, je čtvrteční večer a pomalu se dostávám k tomu, abych začal pracovat na splnění svého slibu čtenářům i-novin a především paní Šumové... Tak, je neděle večer a začínám, po několika návratech k původnímu textu paní Šumové, čím dál tím více litovat, že jsem dal tento slib – jak reagovat nějak smysluplně :) na, jak jsem již napsal v první reakci 1. února, „pel-mel dotazů, připomínek, stížností a námětů“, navíc rozprostřený tak do období 15 let a především zhusta postrádají konkrétní a věcné argumenty pro naprosto zásadní a závažná tvrzení – místo nich jen zobecňování. Nu… dal jsi se na vojnu – musíš bojovat.

Za týden se bude rozhodovat o rozpočtu města

9.12.2015 12:51 | Česká Lípa

Příští středu, 16. prosince od 14.00 hodin, budou zastupitelé České Lípy projednávat návrh rozpočtu města na rok 2016. Protože se nepochybně jedná o jeden z nejvýznamnějších úkolů zastupitelů, a jejich rozhodnutí bude mít velký vliv na život ve městě, a prozatím postrádám širší diskusi veřejnosti – ať již souhlasnou či nesouhlasnou, návrhy na úpravy nebo doplnění, pokusím se tímto stručným souhrnem a přiblížením návrhu rozpočtu nějakou, především v nezastupitelské veřejnosti, snad i vyvolat.

F. Chot: Ekologie je důležitá

2.10.2015 12:28 | Region

Alespoň v rychlosti pro čtenáře i-novin o tom, co ze včerejšího jednání krajského zastupitelstva osobně vidím jako důležité, či alespoň zajímavé.

F. Chot: Je to k smíchu?

27.8.2015 15:36 | Region

Včera se po měsíční přestávce odehrálo krajské zastupitelstvo Libereckého kraje. Skutečně, v určitou chvíli odehrálo, nikoliv konalo či proběhlo – což jsou slova, která by se k informování o jednání takovéhoto orgánu jistě hodila více.

F. Chot: K městským slavnostem přispěli zastupitelé rekordem

3.7.2015 05:00 | Česká Lípa

Podle doyena zastupitelského sboru Ing. Jaromíra Štrumfy (ČSSD) totiž osm a půl hodiny trvající středeční jednání zastupitelstva České Lípy – od 14.00 do 22.30, byť včetně přestávek – takovým rekordem v trvání zastupitelstva je.

Obnova aleje na Stružnici a Areál v Dubici

15.6.2015 08:15 | Českolipsko

Po několik let byl diskutován, a také kritizován, záměr vykácet z bezpečnostních důvodů topolovou alej podél silnice II/262 směrem na Stružnici. V březnu loňského roku se tak zhruba z poloviny stalo.

F. Chot: Jak si stojí zastupitelstvo a město?

11.5.2015 11:33 | Česká Lípa

Před dvěma měsíci plnily stránky novin, ale i komunitní sítě zprávy, které implikovaly, že radnice České Lípy je na samé hraně rozvratu, stojí těsně před kolapsem a zastupitelstvo je nesmiřitelně rozhádané. Jaká je realita dnes, po více jak 60 dnech od cunami různých obvinění, trestních oznámení, projevů nespokojenosti – otevřených dopisů, rozhovorů pro média…?

F. Chot: Volbami „boj“ zdaleka nekončí

16.3.2015 09:55 | Česká Lípa

Jedno přísloví, nebo spíše politický bonmot praví, že po skončení jedněch voleb hned začíná volební kampaň k volbám následujícím. A je to pravda – město Česká Lípa si toho (a dalších průvodních jevů) užilo, užívá a zřejmě ještě užívat bude. Takže několik mých osobních poznámek k proběhlým událostem.