Autor - František Chot

Proběhlo první krajské zastupitelstvo v letošním roce

4.2.2014 05:00 | Region

Přesto, že akcí a povinností v uplynulém týdnu jsem měl povícero, chci alespoň některé body jednání zastupitelstva, podle svého výběru, čtenářům i-novin stručně přiblížit.

Rozpočtové provizorium České Lípy

20.1.2014 08:49 | Česká Lípa

Na prosincovém zastupitelstvu České Lípy došlo k dosud nevídané události – nebyl schválen rozpočet na rok 2014, a poprvé v novodobé historii tak město „upadlo“ do hospodaření podle pravidel rozpočtového provizoria. Tato pravidla byla zastupitelstvem schválena na období prvního čtvrtletí letošního roku. Během této doby musí být schválen řádný rozpočet města, nebo musí být provizorium prodlouženo.

Prostým odhadem hodnotím audit ZZS jako nedobře odvedenou práci

20.11.2013 20:03 | Zaostřeno

K titulku mě inspiruje dnes již téměř okřídlený obrat z tzv. forenzního auditu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, za který krajský odbor zdravotnictví zaplatil 338 tis. Kč: „prostým odhadem byl jejich počet jen cca 50%“, kterým kontroloři naprosto výstižně a vyčerpávajícím způsobem popisují, jak zjišťovali stav skladu pneumatik, kde jich podle evidence mělo být 226 kusů.

Nebouřlivé, až klidné záříjové zastupitelstvo kraje

27.9.2013 10:55 | Region

Konalo se, jako obvykle, v úterý od 14.00 hodin. Celkem 3 zastupitelé ze 45 byli řádně omluveni. Z našeho klubu to byla Kateřina Klikarová.

Vyřeší spolupráce krajů tíživou situaci?

2.6.2013 12:21 | Bez rubriky

Ve středu 29. května se v zasedací místnosti zastupitelstva na Českolipské radnici uskutečnilo setkání svolané radními pro dopravu dvou sousedících krajů. Liberecký zastupoval Vladimír Mastník (SLK) a Ústecký kraj Jaroslav Komínek (KSČM).

Zbytečnost, promarněná příležitost, nebo …?

26.5.2013 19:07 | Bez rubriky

Na svém jednání 26. března zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo, usnesením č. 82/13/ZK, návrh novely zákona o krajích, zákona o obcích a zákona o hlavním městě Praze jako zákonodárnou iniciativu kraje. Tento návrh podpořili přítomní zastupitelé napříč stranami s výjimkou všech 10 zastupitelů KSČM.

Ty krajské komise …

4.5.2013 15:15 | Bez rubriky

Tak se konalo zastupitelstvo kraje. Tradičně poslední úterý v měsíci, v dubnu tedy 30. - na Čarodějnice. Snad to bylo i příznačné pro dva body, které vzbudily největší ohlas a diskusi jak mezi zastupiteli, tak od té doby i v médiích a ve veřejnosti.

K situaci (nejen) v Českolipské nemocnici

28.4.2013 12:33 | Bez rubriky

K těm, kteří se o společné věci zajímají, již dorazila zpráva o pátečním odvolání čtyř ze šesti členů představenstva NsP Česká Lípa, a.s. Krajské zdravotnictví za nějž rezortně odpovídá statutární náměstkyně Bc. Zuzana Kocumová ze Změny pro Liberecký kraj, stojí před velmi vážnými problémy.

Transparentnost nebo tajnosti?

12.2.2013 18:14 | Bez rubriky

Českolipská radnice v médiích vždy velmi ráda a aktivně zveřejňuje zprávy o své transparentnosti a o komunikaci s veřejností. Dokládá to, mimo jiné, zveřejňováním radničních zakázek, materiálů pro jednání zastupitelstva a dalšími aktivitami.