Prostým odhadem hodnotím audit ZZS jako nedobře odvedenou práci

Verze pro tisk |

K titulku mě inspiruje dnes již téměř okřídlený obrat z tzv. forenzního auditu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, za který krajský odbor zdravotnictví zaplatil 338 tis. Kč: „prostým odhadem byl jejich počet jen cca 50%“, kterým kontroloři naprosto výstižně a vyčerpávajícím způsobem popisují, jak zjišťovali stav skladu pneumatik, kde jich podle evidence mělo být 226 kusů.

Stejný údiv vyvolává např. tvrzení o platech technickohospodářských pracovníků záchranky, kde se auditor spletl ,,jen“ o deset tisíc korun. Tedy buď úmyslně, nebo v nedbalém rozpoložení jen tak oznámil světu, jak se na ZZS LK mají skvěle „lidé z kanceláří“. Ano, i takovéto obraty a tvrzení se najdou v tzv. forenzním auditu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o., zpracovaném společností NEXIA AP a.s. na základě objednávky rezortu zdravotnictví kraje za 338 tis. Kč. Ale najdou se tam i jiná, podstatnější a relevantnější tvrzení – o těch ale později. Rovnou ale uvedu, že popsaná zjištění v žádném případě neukazují, že by se na záchrance pod vedením Stanislava Mackovíka doslova kradlo, jak se někteří neustále snaží, a v případě členů ZpLK se tak snaží dlouhodobě, podsouvat veřejnosti.

Vedení rezortu zdravotnictví Libereckého kraje, v čele s bývalou závodní běžkyní na lyžích paní Bc. Kocumovou (ZpLK), účelově prosadilo, pod heslem transparentnosti, bleskurychlé zveřejnění tzv. managerského shrnutí. To ale bez možnosti, aby se k oné písemnosti mohlo předtím, nebo alespoň souběžně, vyjádřit vedení ZZS LK. Podle stanoviska kraje je názor lidí, kterých se výsledek auditu týká především, nedůležitý. Jak příznačné. Ono by se totiž hůře manipulovalo s veřejným míněním, kterému se předkládá zjevně účelová konstrukce s hrdým názvem Forenzní audit.

Obrovskou aktivitu však náměstkyně Kocumová vyvinula v organizování jakéhosi ,,veřejného slyšení“ při společném zasedání Výboru zdravotnictví a Kontrolního výboru zastupitelstva, na které sama sezvala kde koho, včetně široké „veřejnosti“. Snad ani nemusíme tápat, kdo bude zastupovat občany. Určitě nebudou scházet pánové Tauchman, Felgr, za dámy Doležalová a Pavlová a fůra dalších es personálně propojených se Změnami pro kde co. Takové maličkosti, jako jednací řády výborů, či dokonce obyčejná slušnost – ty paní náměstkyni Kocumové zřejmě nic neříkají, neboť nepovažovala za potřebné předsedy obou dotčených výborů alespoň předem informovat o své aktivitě. Veřejné lynčování, fémový soud, jenž je organizován expertkou na zneužívání služebního vozidla Z. Kocumovou - to jen potvrzuje styl vládnutí současné krajské pravicové koalice. O jejich metodách svědčí i způsob, kterým bylo řediteli ZZS LK oznámeno jeho odvolání – tedy prostřednictvím médií. Nyní jsou natěšení, že si budou moci vyřídit účty s nepohodlným Stanislavem Mackovíkem, členem komunistické strany, kterého občané kraje zvolili poslancem Parlamentu ČR. Zde je nutno přihlédnout také k tomu, že Stanislav Mackovík ve volbách získal osobně o bezmála 800 preferenčních hlasů více než celá krajská kandidátka politického hnutí Změna dohromady. Je také patrné, že tento dlouhodobý záměr pomsty se nyní dá velmi vhodně spojit s tak potřebným vytvářením kouřové clony okolo, pro Změny a jejich guru - pana Korytáře, „nepříjemného“ případu, kdy je právě nedávný sponzor Změny podezřelý, že se pokusil uplatit Mackovíka, ještě jako ředitele ZZS LK.

Ale pojďme k vlastnímu auditu. Pro občany je z mého pohledu důležité hlavně to, že ani jeden ze čtyř pracovníků NEXIA AP není skutečným znalcem. Je překvapující, jak to vedení společnosti NEXIA AP a zejména Libereckého kraje přehlíží, považuje za maličkost. Ano, společnost NEXIA AP je auditorskou společností, ale proč najednou nikomu nevadí, že tak důležitý audit na záchrance byl realizován jen jednatelem společnosti a skupinou jeho pomocníků bez náležité zkoušky? Pojem forenzní audit kulhá i proto, že ve skutečnosti jde pouze o obchodní vztah mezi krajem a firmou, která za peníze udělá skoro všechno. Náš právní systém takový pojem (forenzní = soudní) spojuje s činností orgánů činných v trestním řízení, zejména s jednáním soudů a své znalecké závěry a nálezy jim překládají soudní znalci nebo znalecké ústavy s tzv. kulatým razítkem. Nyní je různými politiky pojem forenzní nadužíván ve chvíli, kdy se jim to hodí.

Kdo si audit alespoň pročte, tak zjistí, že se v něm často u vysokých částek objevuje spolu s kritikou termín „předchozí vedení ZZS LK“. Pro ty, kteří případně mají problém s orientací v čase a prostoru (či osobách) jen připomenu, že Stanislav Mackovík byl v době vyhotovení auditu ředitelem ZZS LK, takže nemohl být, a také nebyl, „předchozím vedením“. To jen na vysvětlenou pro různé doktory Čečky a některé další (převážně anonymní) žadatele o vyvození co nejrychlejších a nejtvrdších postihů. Ukazuje se, že vedení ZZS LK v čele s Mackovíkem muselo napravovat mnoho pochybení po předchozím vedení záchranky. Právě proto ale nemůže být vina účelově házena na Mackovíka a jeho podřízené. Na tým lidí, kteří především každému pomáhají v kritických životních situacích.

Tak tomu je např. u nákladů, které záchranka vynaložila od roku 2007 do konce roku 2011 na prostředky a zajištění rádiové komunikace, tedy stručně na provoz vysílaček. Ředitel Mackovík nakonec dosáhl ukončení téměř nevypověditelné smlouvy a do budoucna tak zamezil dalším zbytečným nákladům. Ale do konce roku 2011 musela ZZS LK podle ní uhradit, za jen částečně funkční systém, více jak 4 miliony korun. Obdobná je situace u medicinálních plynů, pracovních obleků a obuvi a v dalších jednotlivých případech. Naproti tomu z údivu člověk nevychází, když v auditu čte vyjádření jako: „... na kterém vedení ZZS LK úspěšně pracuje již od r. 2011...“ - připomenu jen, že Stanislav Mackovík nastoupil do funkce ředitele v dubnu 2010. Pokud jde o peníze pro lékaře od roku 2011, tak na základě Nařízení vlády (známá akce lékařských odborů Děkujeme, odcházíme!) jim bylo skutečně přidáno a musel tak být navýšen rozpočet ZZS LK. Dnes si auditorská firma a vedení kraje osvojilo toto rozhodnutí Mackovíka i tehdejšího zastupitelstva kraje zpětně kritizovat!

Takže shrnuto: Stanislav Mackovík převzal záchranku v nelehké situaci, a tuto situaci velmi dobře zvládl. Snaze některých jedinců pošpinit jej za každou cenu jako člověka, jako odborníka, jako ředitele a také zároveň jako politika KSČM se tak staví do cesty fakta. Situace je o to horší, že ti, kdož takto útočí, sami nevykazují žádné výsledky skutečné práce, nemají pražádné zkušenosti z řízení reálného podniku či instituce. Jejich parketou je pouze vysávání různých dotačních titulů, manipulace a vydírání.

Tzv. forenzní audit zmiňuje také některé částky, a to nemalé – až 15 milionů korun, které podle kontrolorů je možno do budoucna ušetřit. Podívejme se, alespoň stručně, v čem kontroloři tyto úspory nalézají a navrhují. Prvotně je to oblast mzdových nákladů. Prosím každého, aby se sám za sebe (a poctivě!) zamyslel nad možností snížení svého platu či mzdy. Více k tomu není třeba dodávat. Druhou oblastí navrhovaných úspor je (jak krásný, manažerský obrat!) „... snížení kapacitního nasazení posádek ZZS LK ...“ Prostě a jednoduše – snížení objemu a úrovně poskytovaných služeb. Zdravotnických služeb první linie – při záchraně životů! To má přímý dopad na výjezdové stanoviště v Doksech, kde v rámci krajem hledaných úspor už nejsou na prosinec peníze na zajištění lékaře ve výjezdu. Oko kontrolorů padlo také na stanoviště záchranky na Semilsku a Turnovsku. Nu vážení spoluobčané, uvidíme …

Prostě - pod hlavičkou nadutého populismu a arogance moci zde vládnou nemoudří.
 

Nahoru

Komentáře

Re: Prostým odhadem hodnotím audit ZZS jako nedobře ...

No upřímně,mně zas vadí lidé,co prostým odhadem mají jasno.
Bylo by dobré dát odkaz na ten audit,ať si to sami pročteme a uděláme jasno bez toho,že by nám to musel někdo"předkousal"

Nahoru

Re: Prostým odhadem hodnotím audit ZZS jako nedobře ...

Já bych si taky rád přečetl kompletní , má to kraj zveřejněné ?

Nahoru

Re: Prostým odhadem hodnotím audit ZZS jako nedobře ...

Závěry auditu jsou k dispozici zde: http://www.kraj-lbc.cz//id:214605 v příloze Manažerské shrnutí.

Nahoru

Re: Prostým odhadem hodnotím audit ZZS jako nedobře ...

Dobrý den,

titulek článku je citace z auditu, a zároveň je použit jako nadsázka.
Odkaz na tzv. Manažerské shrnutí je v diskusi uveden.

I když se tak články nemají psát, tak to podstatné pro budoucnost je na konci - o záměrech a úvahách na omezení funkčnosti ZZS LK - což v praxi je: omezování posádek s lékařem, omezování výjezdových stanovišť = prodloužení doby dojezdu záchranky.

Jaký dopad bude, nebo nebude, mít snižování platů lékařům, to se teprve uvidí. Věc je poměrně složitá. Platy jsou vysoké také proto, že mají hodně přesčasů. Uvidíme, jestli se podaří na nižší platy "nalákat" dostatek dalších lékařů, kteří by pokryli případně uvolněné úvazky.

Zásadním problémem krajského zdravotnictví a zdravotnictví v kraji je neexistence jeho koncepce, která by byla projednána jak s dotčenými, tak s odborníky mimo kraj, tak v orgánech kraje (= politicky), aby byla , pokud možno, nalezena co nejširší shoda.
Zatímco koncepce není, jsou činěny jednotlivé personální, organizační a věcné úkony, které podobu krajského zdravotnictví zásadně mění.

Hezký zbytek pátku a celý víkend přeje

F. Chot

Nahoru

Re: Prostým odhadem hodnotím audit ZZS jako nedobře ...

Bylo by to na dlouhou diskuzi,nicméně je neoddiskutovatelné ,že audit při hodnocení vycházel ze srovnání s ostatními kraji.Výsledk- ZZS Liberec ve většině ukazatelů vykazuje nejhorší ekonomické výsledky.
Co zarazilo auditory jsou platy lékařů pracují na další dohody,takže vykazují v průměru mnozí průměrnou přes 100 tis. měsíčně.Vedoucí/Mackovík ?/ dokonce 141,5 tis. měsíčně.
Osobně mne zarazila výše platu TH pracovníků 45 tis průměr.atd
Nárůst platů za Mackovíka je 25 %,zatímco u ostatních krajů bylo v období 5-11%,aniž by to bylo podloženo vyššími výkony.Velikou otázkou je autoprovoz
Obecně audit reflektuje i pochybení minulého vedení LK,tak i současného -nesystémová kontrola a další.Čísla jsou dána přehledně ve srovnávacích tabulkách.co víc?

Nahoru

Re: Prostým odhadem hodnotím audit ZZS jako nedobře ...

Dobré dopoledne, pane růženíne

prosím, objasněte všem, jaký vliv např. na výši platů má velikost kraje? To je dosti často kontrolory používaný argument - "druhý nejmenší kraj v ČR". Pomíjím, že kontrolory byly cíleně vybrány kraje/skupina krajů, která má, stručně řečeno, obecně horší výsledky, než ZZS LK.
K příjmu lékařů (a potažmo Stanislava Mackovíka) - v článku jasně uvádím, že "zvýšení" platů je, vedle navýšení podle nařízení vl. ČR z r. 2011, za odsloužené přesčasy, za další (částečné) úvazky formou dohod a pod. To platí i pro bývalého ředitele, který nepracoval jen 8 hodin denně, 5 dní v týdnu za plat ředitele (+ odměny, které v letošním roce na popud M. Půty v radě kraje neobdržel), ale nad tento pracovní úvazek ještě pracuje jako "řadový" záchranář. Pravidelně o víkendech. Tím se mu celkový příjem zvyšuje.
Objasněte, prosím, jak se podle Vás hodnotí "výkony" na záchrance.
Autoprovoz je otázkou, a tady s Vámi souhlasím, neměl by být problém vést evidence spotřeby PHM, nájezdu pneumatik a pod. v tabulkátorech. Většina problému bude, pravda, trochu jinde - v, mírně řečeno, nestandardním způsobu používání vozidel záchranky ..., ale pomocné evidence by měly být vedeny. Jen dodám, že po provedené inventuře v ZZS LK byly "prostým odhadem" chybějící pneumatiky dohledány či zdokladovány.
U autoprovozu však je výrazně zajímavější úplně jiná skutečnost, a to ta, že kontroloři - zaměstnanci fy NEXIA AP - přímo v tzv. forenzním auditu lobbují za nákup vozidel konkrétní značky (Ford), pro ZZS LK! Stačí si prohlédnout webstránky NEXIA a zjistíme, že FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. patří mezi "nejvýznamnější klienty, kterým NEXIA AP a.s. poskytovala své služby ...". České přísloví to hodnotí jako Kozel zahradníkem (omluva p. zahradníkovi :-)), že ...
Pevně věřím, že příští ředitel ZZS LK, který bude transparentně vybrán v otevřeném výběrovém řízení, Ing. Tomáš Sláma, si se všemi "nálezy" tzv. forenzního auditu lehce a rychle poradí.

Hezký zbytek neděle

Nahoru

Re: Prostým odhadem hodnotím audit ZZS jako nedobře ...

Hned na úvodní stránce auditu je datum vyhotovení 4.11.2013 a Rada kraje odvolala ředitele ZZS LK 5.11.2013.
To byla teda rychlost :-) To stačili všichni pozorně přečíst a prostudovat 80 stránek auditu , sejít se a odhlasovat odvolání :-) ?

Nahoru