Vláda České republiky navštívila Liberecký kraj

15.3.2018 06:51 | Filip Trdla | Region
Premiér Andrej Babiš společně se svými ministry zavítal v úterý 13. března 2018 do Libereckého kraje. Na výjezdním zasedání se řešila různá témata, která souvisela s problémy příslušných regionů. Diskutovalo se například o dopravní infrastruktuře, o dalších postupech na území bývalého vojenského prostoru Ralsko, vybudování Centra urgentní medicíny v liberecké nemocnici či rekonstrukci...

Nový ročník Vesnice roku je vyhlášen!

28.2.2018 06:02 | Markéta Žitná | Region
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova vstoupila do nového ročníku. O prestižní titul mohou obce usilovat už počtyřiadvacáté. Ten letošní byl slavnostně zahájen v úterý 20. února, na Dni malých obcí v Praze. Přihlášky jsou již nyní přijímány, přičemž 30. dubna 2018 je poslední možný den pro její doručení a zaevidování na podatelně Ministerstva pro místní rozvoj ČR (do 16:00 hodin)....

Kraj zaplatí chovatelům škody, které způsobil vlk obecný

25.2.2018 10:19 | Markéta Žitná | Region
Již poněkolikáté nahrazuje Liberecký kraj škody chovatelům, které vznikly na vybraných domestikovaných zvířatech. Částku 19 500 Kč vyplatí za způsobenou újmu v obci Provodín z 25. září 2017, kde vlk obecný usmrtil 6 jehňat, a dalších 6 000 Kč za škodu ze 7. října 2017 v Brenné u Zákup, kde vlk zabil chovného berana.

Navrhněte osobnosti našeho kraje k udělení Pocty hejtmana

23.2.2018 06:30 | Markéta Žitná | Region
Pocta hejtmana Libereckého kraje je každoročně udělována osobnostem, které se celoživotní prací nebo významným skutkem zasloužily o dobré jméno či rozvoj Libereckého kraje. Také letos budou tito výjimeční lidé oceněni a již tradičně je může nominovat i veřejnost. Návrhy jsou přijímány do 29. června 2018.

Liberecký kraj získal ocenění na veletrhu Holiday World 2018

22.2.2018 06:37 | Filip Trdla | Region
Ve čtvrtek 15. února byl zahájen mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World 2018. Od čtvrtka do neděle mohlo na výstavišti v pražských Holešovicích prezentovat své záměry více než 400 vystavovatelů. Mezi nimi nechyběl ani Liberecký kraj. Ten zabodoval v anketě Kraj mého srdce.

Kraj vyhlásil další kolo soutěže o Památku roku

20.2.2018 13:27 | Filip Trdla | Region
Liberecký kraj vyhlašuje třetí ročník soutěže Památka roku Libereckého kraje za rok 2017, jejímž smyslem je prezentace úspěšných obnov kulturních památek v kraji. Do soutěže se lze přihlásit od 28. 2. 2018 do 1. 6. 2018. Vítězná památka obdrží pamětní desku k umístění na vítězném objektu a vlastník symbolický šek a finanční odměnu ve výši 50.000 Kč.

Hejtmanský ples vynesl rekordní sumu

5.2.2018 21:09 | Markéta Žitná | Region
Už 13. benefiční ples hejtmana tradičně pomáhal dobré věci. Vůbec poprvé se v jeho historii podařilo vybrat přes milion korun. Veškeré peněžní dary od partnerů plesu a část finančních prostředků utržených z prodeje vstupenek budou věnovány třem organizacím, které se starají nebo pomáhají lidem v nelehkých situacích.

Představitel kraje Pavel Branda vystoupil v Evropském parlamentu

2.2.2018 06:45 | Filip Trdla | Region
Ve čtvrtek 25. ledna 2018 vystoupil na půdě Evropského parlamentu se svým projevem zástupce Libereckého kraje při Evropské unii Pavel Branda. Poslancům představil tzv. malé projekty v programech přeshraniční spolupráce.

Liberecký kraj pomůže památkám

2.2.2018 06:44 | Markéta Žitná | Region
Z celkové částky 12,6 mil. Kč, kterou resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu odsouhlasili radní a v úterý 30. ledna i krajští zastupitelé, připadne 4,9 mil. Kč na obnovu památek v Libereckém kraji. Jeden milion obdrží Město Dubá na další etapu rekonstrukce unikátní sušárny chmele v Dubé. Celkové náklady na její obnovu jsou vyčísleny na cca 20 mil. Kč.

Zprávy ze zastupitelstva aneb kraj pro Českolipsko

31.1.2018 22:35 | Ing. Jitka Volfová | Region
Milí spoluobčané, v loňském roce jsem přislíbila, že vás budu informovat o zásadních záležitostech, o kterých rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje, jež se přímo týkají České Lípy a jejího okolí. Zastupitelstvo Libereckého kraje, které se konalo v úterý 30. 1. 2018, projednalo mimo jiné změnu rozpočtu – rozpočtové opatření rozdělení vyšších daňových příjmů roku 2017 a zapojení těchto...

Cyklostezka sv. Zdislavy bude zase o něco delší

26.1.2018 06:27 | Markéta Žitná | Region
Rada Libereckého kraje na svém jednání v úterý 23.1. rozhodla o výběru zhotovitele projektové dokumentace na další úsek cyklostezky sv. Zdislavy, konkrétně na trasu Cvikov – Svor. Celková délka řešeného úseku je asi 2,8 km. Současně radní už na svém minulém jednání schválili bezúplatný převod přes devět a půl tisíce metrů čtverečních pozemku obci Kunratice u Cvikova. Po něm povede jiný úsek...

Liberecký kraj nadále pokračuje v péči o aleje

23.1.2018 06:42 | Filip Trdla | Region
Liberecký kraj v roce 2017 podpořil a provedl práce na rekultivaci významných alejí. Hlavním cílem bylo především zachovat jejich provozní bezpečnost, a to s důrazem na historickou, estetickou a funkční roli. Práce v alejích byly realizovány za podpory Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Částka za ošetření vybraných míst dosáhla výše 1 714 177 Kč. Projekty na obnovu a zachování...

Rok republiky bude mít v kraji různé podoby

22.1.2018 06:59 | Andrea Fulková | Region
V letošním roce si celá Česká republika připomíná sté výročí založení samostatného československého státu (ČSR). Do oslav kulatého jubilea se významně zapojil i Liberecký kraj. Kromě tematického nástěnného kalendáře nyní představuje i putovní výstavu s ním spojenou, přehledný kalendář akcí, lipový sirup, logo a tematické zapojení odborů krajského úřadu.

Masky ze Zákup jsou národním nemateriálním kulturním dědictvím

18.1.2018 06:46 | Andrea Fulková | Region
Ojedinělá přes sto let fungující výroba masopustních masek z papíru obohatila Národní seznam nemateriálního kulturního dědictví. Návrh na zápis podalo Muzeum Českého ráje v Turnově. Vedle vánočních ozdob ze skleněných perliček a roprachtických saní rohaček jsou masky ze Zákup dalším důležitým tradičním prvkem Libereckého kraje, který figuruje na tomto seznamu.

Kraj vyhlásí dotační programy v oblasti vzdělávání a sportu

15.1.2018 06:12 | Markéta Žitná | Region
Rada Libereckého kraje projednala dne 9. ledna 2018 vyhlášení programů v oblasti školství a sportu. Na vzdělávací projekty jsou v letošním roce vyčleněny prostředky ve výši 4,4 milionu Kč, v programech zaměřených na sport se jedná o částku 23 milionů Kč. Podmínky bude ještě schvalovat Zastupitelstvo Libereckého kraje na konci ledna, žadatelé své žádosti budou moci předkládat v první polovině...