Autor - František Chot

Forma obchodní společnosti přináší složitosti a zmatení pojmů

4.2.2013 21:24 |

V rámci vzrušených debat okolo NsP Česká Lípa, a.s. by možná bylo dobré se trochu pozastavit a vrátit na samý začátek, k jádru a podstatě věci. MUDr. Chmátal, MBA, předseda představenstva a generální ředitel NsP někdy v létě loňského roku zahájil svou přednášku o nemocnici v Českolipské Akademii J. A. Komenského prohlášením, že forma obchodní společnosti - akciové společnosti, je pro nemocnici vlastněnou územní samosprávou, zde konkrétně krajem, „nepříliš vhodná“. S tím lze jen a jen souhlasit.