10. výročí od povodní

Autor - Lukáš Hajžin

Vztah rodičů a školy z pohledu práva ČR

11.9.2014 15:39 | Seriály

V dnešním článku se pokusím stručně shrnout některé otázky vztahů mezi rodiči a školou (ZŠ, SŠ), kterou navštěvuje jejich dítě. Z hlediska práva se jedná o velmi širokou oblast, z tohoto důvodu se zmíním pouze o několika základních či sporných otázkách. Tato problematika je upravena především v občanském zákoníku a zákonem č. 561/2004 Sb. – Školský zákon.

Sousedská práva a povinnosti dle nového občanského zákoníku

7.8.2014 09:03 | Seriály

Nový občanský zákoník (noz) oproti původní právní úpravě obsahuje podstatně podrobnější úpravu sousedských práv a povinností. Většina těchto ustanovení je popsána v části pojednávající o omezení vlastnických práv, což do jisté míry naznačuje, jakým způsobem může každý užívat své nemovitosti ve vztahu k ostatním sousedům.

Odškodné za zmařenou dovolenou a povinnosti cestovní kanceláře

26.6.2014 16:37 | Seriály

S příchodem teplého počasí nastává čas letních dovolených, na které se většina z nás těší už od konce té předchozí. Zkažená letní dovolená tak není vůbec nic příjemného, zvlášť když za ní člověk zaplatí nemalé peníze.

Kdy a koho můžeme nahrávat bez jeho souhlasu?

15.5.2014 03:30 | Seriály

Pořizování obrazového či zvukového záznamu jiné osoby (dále též jako „pořizování záznamu“) a následné užití takového záznamu je v dnešní době otázkou každodenního života.

Ochrana spotřebitele – praktické rady v typických situacích

17.4.2014 10:20 | Seriály

Ochrana spotřebitele je téma, které se v posledních několika letech objevuje v médiích poměrně často. Zdá se mi však, že relativně velké množství informací, uváděných u jednotlivých právních problémů, postrádá praktický význam pro spotřebitele. To dle mého názoru znesnadňuje účinnou ochranu práv spotřebitele v běžných životních situacích.

Práva a povinnosti řidiče při silniční kontrole

13.3.2014 04:00 | Seriály

Téma dnešního článku z oblasti práva jsem zvolil na základě nedávné nepříliš příjemné zkušenosti se silniční kontrolou. Nutno však dodat, že se jednalo o negativní zkušenost ojedinělou, avšak dříve či později se většina z nás s takovou situací setká.

Práva pacientů v ČR

16.1.2014 12:50 | Seriály

Právo na zdravotní péči je ústavně zaručeným právem z hlediska jeho dostupnosti i spravedlivého přístupu k němu, kterého každý z nás více či méně ve svém životě využívá. Jako pacienti máme právo na profesionální péči, právo aktivně spolupracovat při lékařských výkonech, právo sami se svobodně rozhodovat o osudu svého zdraví. Tyto zásady se projevují především v možnosti uplatňování našich níže uvedených oprávnění při návštěvě zdravotnického zařízení.

Máte řádně určeno výživné na děti?

5.12.2013 06:00 | Seriály

Dnešní téma velmi úzce souvisí s daty Českého statistického úřadu týkající se rozvodovosti manželství v ČR.

Opravdu nám za odložené věci v restauraci nikdo neručí?

7.11.2013 14:37 | Seriály

V rámci prvního článku z oboru „právo“ publikovaného zde na zpravodajském serveru i-noviny.cz se v samotném úvodu pokusím nastínit svou představu o této rubrice. Primárním záměrem je poskytnout čtenářům praktické informace z oblasti práva, které následně budou moci využít v každodenním životě.