Dominik Feri na českolipském gymnáziu

20.12.2016 16:11 | František Matula | Školy
Dominik Feri je v současnosti dvacetiletý radní města Teplice, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy a autor knihy Tak jsme lajkovali.

Erasmus+ aneb Kam po maturitě?

9.12.2016 10:38 | Veronika Žižkovská | Školy
Inspiraci, kudy by se po maturitě mohly ubírat naše kroky, jsme načerpali poslední listopadové pondělí díky workshopu, který pro nás, Euroškoláky, uspořádali zahraniční dobrovolníci (EVSky) pod taktovkou paní Gabriely Medwell a Lucie Novotné z Farní charity Česká Lípa. Většina z nás bude maturovat z angličtiny, tak jsme zároveň zažili zábavnou a interaktivní výuku jazyka.

Mezinárodní návštěva na ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě

6.12.2016 15:14 | Robert Mulár | Školy
Základní škole Klíč v České Lípě se opět podařilo stát se součástí projektu, financovaného ze zdrojů Evropské Unie, jehož účelem je sblížení členských zemí a propojení zkušeností i inovativních metod z různých vzdělávacích systémů.

Příchod adventu na ZŠ a MŠ Jižní – Adventní dílna

2.12.2016 03:28 | Jan Policer, Pavla Vlasáková | Školy
Tradice je dobré ctít a zachovávat. Proto jsme se jako každý rok i letos sešli v sobotu před první nedělí adventní, abychom advent přivítali společně. Naše školní jídelna provoněná jehličím, perníčky, skořicí se opět stala místem jedinečné atmosféry. Za doprovodu vánočních koled a malého občerstvení se tvořilo vskutku radostně.

Adventní novinka na ZŠ 28. října

28.11.2016 09:44 | Monika Bayerová | Školy
První a určitě ne poslední předvánoční akci uspořádali pedagogové a žáci základní školy 28. října za podpory města Česká Lípa. Pro žáky, rodiče a všechny příznivce školy připravili příjemně strávené odpoledne, kterým navodili atmosféru přicházejícího adventu.

Tolerance a úcta k bližnímu na ZŠ a MŠ Jižní

25.11.2016 08:33 | Michal Kašák, Tereza Poláchová | Školy
16. listopadu proběhl u nás celoškolní projektový den k „Mezinárodnímu dni tolerance". Ten byl vyhlášen v roce 1996 Organizací spojených národů a snaží se zdůraznit toleranci, respekt, dialog a spolupráci.

Výtvarný úspěch na Tyršovce

23.11.2016 10:56 | Dana Čechová | Školy
Stalo se již tradicí, že se žáci naší školy pravidelně účastní výtvarné soutěže, pořádané k Mezinárodnímu dni zvířat.

„To jsme ještě neprobírali,“ znělo ve všech základních školách

16.11.2016 14:30 | Monika Bayerová | Školy
27 let rozvoje demokratické společnosti si připomínáme právě v těchto dnech. Svoboda, demokracie, spravedlnost, právo na vlastní názor – to jsou hodnoty, které patří k moderní společnosti. Město Česká Lípa nabídlo svým základním školám dokumentární film „Socialistický stroj času“, který představuje malý průřez dobou před rokem 1989 a událostmi listopadu 1989.

Jak vést žáky k aktivnímu občanství?

15.11.2016 03:01 | Petra Slámová | Školy
Ve dnech 1. 11. a 8. 11. na ZŠ Partyzánská v České Lípě uskutečnil projekt s názvem „Škola aktivního občana“. Vzbudit v žácích zájem o současné dění v jejich bezprostředním okolí – to byl úkol pro Centrum péče pro komunitní péči, které sídlí v Plzni a věnuje se především občanskému vzdělávání, speciálně se zaměřením na podporu místním komunit.

Liberecký kraj ocenil talentované žáky

11.11.2016 13:23 | Blanka Daníčková | Školy
Talentovaní žáci středních a základních škol Libereckého kraje převzali ocenění za své úspěchy v celostátních a mezinárodních soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2015/2016. Za jejich úsilí je odměňovali v rámci slavnostního ceremoniálu členové rady Libereckého kraje – Alena Losová a Petr Tulpa. Ocenění v podobě pamětního listu, finanční odměny a drobných dárků, převzalo 20...

Nemocnice na Živé knihovně povolání

10.11.2016 14:25 | Kateřina Amrichová | Školy
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa se zařadila mezi přibližně patnáct zaměstnavatelů, kteří se představovali místním žákům 8. a 9. tříd základních škol. Akce pořádaná městem s názvem Živá knihovna povolání se uskutečnila 9. – 10. listopadu v KD Crystal.

Šesťáci z Partyzánky se učili přírodopis v českolipském muzeu

3.11.2016 06:28 | Barbora Hlobeňová, Petra Horčičková | Školy
Místo do lavic ve svých třídách se v pondělí 24. října žáci šestých tříd ZŠ Partyzánské vydali do muzea, kde prožili výuku přírodopisu trochu jinak.

Halloweenský den na Tyršovce

1.11.2016 14:28 | Jiří Ort | Školy
V pondělí 31. 10. 2016 se na Tyršovce pořádal Halloweenský den.

Pomůžeme-li přírodě, pomůžeme i sobě aneb...

25.10.2016 14:24 | Alena Hudcová | Školy
... projekt NEPZ v naší škole

Co se dělo na ZŠ Špičák na začátku školního roku

7.10.2016 15:31 | šB | Školy
Teplé počasí ovlivnilo vzhled školního pozemku, aktivitu sportujících žáků i činnost školní družiny. Při vzdělávání byla využita tradiční zářijová témata.