Autor - Petra Slámová

Partyzánka opět hostila studenty a pedagogy!

10.12.2018 15:33 | Školy

Základní škola Partyzánská nabídla ve čtvrtek odpoledne prostor pro setkání pedagogů z Libereckého kraje a studentů VŠ v rámci Regionální konference (nejen) občankářů. Mezi účastníky nechyběl ani oborový didaktik M. Podzimek z Technické univerzity v Liberci a J. Vyskočil, který je odborným krajským metodikem NIDV v Liberci.

Kluci z Partyzánky se proměnili na jeden den v diplomaty

6.12.2018 08:13 | Školy

Poslední listopadový den se parta deváťáků - tedy Matěj, Filip, Lukáš, Zdenda a Jirka – vydali do Krajské vědecké knihovny v Liberci, kde Asociace pro mezinárodní otázky pořádala projekt s názvem „Staň se diplomatem“. Zatímco Pražský studentský summit nabízí prostor středoškolákům a vysokoškolákům, tento projekt je primárně určen žákům 8. a 9. ročníků (včetně odpovídajících ročníků gymnázií).

Partyzánka se nebojí genderu!

9.11.2017 07:17 | Školy

Gender prostupuje mnoha sférami našich životů. Škola má v tomto směru zásadní vliv na procesy, které formují role a očekávání spojená s muži a ženami. Řada z nás může snadno inklinovat k odlišnému zacházení s chlapci a dívkami na základě svého očekávání toho, jak by se měli chlapci a dívky chovat (jaké role by měli nebo neměli ve škole, potažmo ve společnosti, zastávat). Školní prostředí má zásadní vliv na budoucí profesní (i osobní) život mladých lidí. Existují školy, které jsou schopny zajistit rovné příležitosti a zacházení? Jak vypadá taková genderově citlivá škola?

Jak vést žáky k aktivnímu občanství?

15.11.2016 04:01 | Školy

Ve dnech 1. 11. a 8. 11. na ZŠ Partyzánská v České Lípě uskutečnil projekt s názvem „Škola aktivního občana“. Vzbudit v žácích zájem o současné dění v jejich bezprostředním okolí – to byl úkol pro Centrum péče pro komunitní péči, které sídlí v Plzni a věnuje se především občanskému vzdělávání, speciálně se zaměřením na podporu místním komunit.

Partyzánka hostila druhé setkání občankářů

25.4.2016 10:45 | Školy

V úterý 12. 4. 2016 se na Základní škole Partyzánská v České Lípě uskutečnilo v pořadí 2. setkání učitelů občanské výchovy a společenských věd. Cílem těchto seminářů a workshopů je nejen představit moderní metody a trendy ve společenskovědní výuce, ale zároveň nabízí prostor pro výměnu zkušeností a inspirativních nápadů. Tématem dubnového setkání bylo projektové vyučování na základních i středních školách.