Hospodaření za rok 2009 je bez výhrad

15.6.2010 21:01 | Helena Plicková | Nový Bor
Bez výhrad – tak zní výrok nezávislého auditora, který přezkoumal hospodaření města Nový Bor za rok 2009. Celoroční hospodaření a závěrečný účet města  Nový Bor za rok 2009  by měli zastupitelé města schvalovat na jednání 16. června.  Návrh závěrečného účtu obsahuje výkazy o hospodaření města, hodnotí plnění rozpočtu, v přílohách jsou výkazy příspěvkových organizací a obsahuje...

Známkování mostů a lávek

9.6.2010 20:12 | Helena Plicková | Nový Bor
Jestlipak víte, že také mosty dostávají známky? Nevěříte? Na základě mostních prohlídek je stupnicí od jedné do šestky označený technický stav mostu.  V katastru Nového Boru a v jeho místních částech překlenuje vodní toky celkem devatenáct mostů,  které jsou součástí místních komunikací.

Do arnultovické školy chodí řemeslníci

8.6.2010 20:19 | Helena Plicková | Nový Bor
Z operačního programu Životní prostředí získalo město Nový Bor dotaci na snížení energetické náročnosti ZŠ v Arnultovicích. Celkové náklady na zateplení školy vyjdou cca na  2 miliony 815 tisíc, z toho dotace pokryje 90% a zbytek uhradí město z vlastního rozpočtu. Do zahájení nového školního roku řemeslníci zateplí fasády i stropy pod půdou a také vymění okna a dveře, čímž se spotřeba...

Sklářské slavnosti ve znamení výročí sklářské školy

7.6.2010 19:21 | Ilona Rejholcová | Nový Bor
V Novém Boru se opět rozhoří sklářské pece pod širým nebem. Poslední víkend před prázdninami, ve dnech 25. – 26. června, se na náměstí Míru budou konat tradiční sklářské slavnosti. Ty se letos ponesou především v duchu oslav 140. výročí založení Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru.

Nový Bor má schválené čtyři dotační projekty, připravuje další

7.6.2010 17:05 | Helena Plicková | Nový Bor
Městu Nový Bor se v poslední době daří dosahovat na dotace poskytované  z rozpočtu Libereckého kraje,  ze státního rozpočtu i z evropských fondů. V současné době město realizuje celkem pět dotačních projektů.

Cyklistický areál leží stále ladem

5.6.2010 15:07 | Helena Plicková | Nový Bor
Bývalým cyklistickým areálem v Novém Boru se na jednáních zastupitelstev  zabýval  snad každý komunální politik zvolený do místní samosprávy po roce 1989.  Jednání o převodu pozemků ze státu na město sice uvízla na mrtvém bodu, když na pozemky začal uplatňoval restituční nároky hrabě František Oldřich Kinský, ale byla obnovena poté, kdy hrabě se svými požadavky neuspěl.

Finanční injekce pro sklářské muzeum

2.6.2010 17:46 | Helena Plicková | Nový Bor
Projekt Oživení česko-polské tradice pro rozvoj cestovního ruchu   byl schválený a podpořený částkou 1.140.000 EUR.  Dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje pokryje 90 % celkových nákladů a zbývající náklady uhradí města  Nový Bor a Jelení Hora.

Nový katalog sociálních služeb

26.5.2010 19:03 | Helena Plicková | Nový Bor
Aktualizovaný Katalog sociálních služeb na Novoborsku je jedním z výsledků komunitního plánování sociálních služeb. Občané mají katalog k dispozici na webových stránkách města Nový Bor a v omezeném počtu také v tištěné a mluvené verzi na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor.

Dům ve Dvořákově ulici půjde do dražby

24.5.2010 20:08 | Helena Plicková | Nový Bor
Zastupitelé Nového Boru schválili, aby byl dům č.p. ve Dvořákově ulici prodaný v dražbě. Shodli se na vyvolávací ceně 2 miliony 400 tisíc korun a dražební jistině ve výši 100 tisíc, přihazovat se bude po 50 tisících.

Pomozte obyvatelům postiženým povodněmi!

21.5.2010 10:20 | Helena Plicková | Nový Bor
Sbor dobrovolných hasičů v Novém Boru organizuje humanitární  sbírku na pomoc obyvatelům ze zaplavených oblastí Moravy. Sbírka probíhá od 19. května a měla by být ukončena tuto sobotu. 

V bývalém internátu bude školka

20.5.2010 18:17 | Helena Plicková | Nový Bor
Zastupitelé Nového Boru schválili investiční záměr částečné rekonstrukce budovy č. p. 121 v Kalinově ulici pro potřeby mateřské školy. Předpokládané náklady na celkovou rekonstrukci objektu, který původně sloužil jako internát,  činí cca 25 milionů , částečná rekonstrukce pro potřeby jedné třídy mateřské školy představuje cca 6 milionů. 

Sklářská škola v Novém Boru chystá oslavy 140. výročí založení

17.5.2010 10:20 | Ilona Jindrová | Nový Bor
Sklářská škola v Novém Boru se připravuje na oslavy 140. výročí svého založení. Instituce, jež oficiálně vznikla v roce 1870, uctí toto jubileum ve dvou etapách hned několika významnými akcemi, které se uskuteční od června až do září letošního roku. Záštitu nad oslavami převzali hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler a Město Nový Bor.

Poskytování informací má svou cenu

5.5.2010 10:09 | Helena Plicková | Nový Bor
Zpracování některých  informací, o které úřad občané požádají je značně časově náročné a vyžaduje i nemalé finanční náklady. Proto zastupitelé Nového Boru schválili sazebník úhrad města za poskytování informací.

Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

28.4.2010 18:07 | Helena Plicková | Nový Bor
Na umístění v mateřské škole Klíček čeká nyní sto dvacet novoborských dětí, ale jen pětaosmdesát z nich bude od září do školky chodit, poněvadž kapacita předškolního zařízení není dostatečná. Na přílivu dětí do MŠ má vliv nejen baby boom posledních let, ale také zrušení podnikových školek ve městě.

Zastupitelstvo má na programu také granty

28.4.2010 18:05 | Helena Plicková | Nový Bor
Žádosti o granty v oblasti sociální, zdravotnické a protidrogové prevence budou novoborští zastupitelé posuzovat na zítřejším jednání. Podané žádosti projednaly příslušné výbory a zabývala se jimi rada města.