Referendum v České Lípě

Verze pro tisk |

Je mi přes čtyřicet let, skoro celý život žiju v České Lípě a poprvé v novodobé historii města budu mít možnost vyjádřit svůj názor v referendu. Nedávno sice proběhla anketa města, ale to bylo pouze zjišťování zájmu, co bychom chtěli a město se pak rozhodlo z větší části podle svého. Nyní máme možnost se přímo vyjádřit. A něco i změnit. Proto věřím, že i v neděli 28.ledna 2018 přijdete k urnám.
Původní nápad opozice, aby referendum obsahovalo pouze jednu otázku ohledně venkovního bazénu v Barvířské ulici, neprošlo. Z jednoduchého dotazu vyšel paskvil s pěti otázkami. Někdo to bere jako možnost k vyjádření se k více věcem najednou, někdo k rozmělnění závažnosti tématu.
Na co se nás tedy radnice ptá? Zda máme opravit Jiráskovo divadlo. Ano, určitě. Divadlo i jeho návštěvníci si zaslouží opravu. Na druhou stranu ve střednědobém návrhu investic je na jeho opravu již nyní vyčleněno 120 milionů korun. Navíc není nabízena jiná alternativa případné stavby nového kulturního stánku. Přitom některé nápady tady byly. Postavit nové na místě zvaném Tilia. Nebo přístavba ke Crystalu.
Druhým dotazem je stavba nove knihovny právě na Jeřábkově náměstí. Nemyslím si, že to je dobrý nápad. Na prosincovém zastupitelstvu řekl pan Raninec na jeden návrh pana Chota, že to je výstřel z Aurory. ODS žádnou loď v historii nemá (kromě pravděpodobných plachetnic v Toskánsku), ale tento nápad je úplně stejný.
Mně by se líbilo spojit dva záměry v jeden. Koupit Kounicův dům, což je další otázka v referendu a jeho rekonstrukci koncipovat jako novou knihovnu včetně čítárny, veřejného přístupu k internetu či možnosti posezení. Neboť koupit je jedna věc a jeho další využití je věc druhá.
Další otázkou je koupě rozhledny na Špičáku. Ne, není důvod ji kupovat. Místo je to bezpochyby krásné a výhled na město působivý, ale pokud bude pokračovat její občasné otevření pro veřejnost v rámci městských slavností a třeba ještě v jiné významné dny, tak to dle mého názoru stačí. Zkusme zvětšit vyhlídku z Hůrky a uvidíte naše město jako na dlani. A ruku na srdce, kdo z nás se tam byl skutečně podívat.
Na závěr jsem si nechal otázku stavby venkovního bazénu v Barvířské ulici. Není to o tom, zda venkovní bazén ano či ne. Určitě ano. Naše krásné město by ho mělo mít. Otázka zní, zda právě na tomto miste. Já jsem rozhodně proti. Místo je špatně zvolené z několika důvodu (např. bazén i prostory s tím spojené budou malé a kapacita pro veřejnost nedostatečná s ohledem na počet obyvatel města, stále chybí souhlas povodí Ohře a je otázkou, zda bude někdy vydáno a navíc se zruší velké parkoviště v centru města). Výhody? Napojení na kogenerační jednotku pro prodloužení sezóny. Vy se půjdete koupat, když bude venku zima? A druhá výhoda? Možná to, že si můžete pro svačinu zajít do Kauflandu. Je blízko a na jeho parkovišti stejně máte auto.
Já k referendu půjdu. Stejně jako půjdu k prvnímu i doufám druhému kolu prezidentské volby. Mám právo volit, nějak se rozhodnout a vás všechny prosím: pojďte taky. Máte jedinečnou šanci se podílet na utváření našeho města. Třeba pak nebudete tolik nadávat, že to ti nahoře dělají blbě. Když jim nedáme najevo, že to chceme jinak, udělají si to po svém.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Referendum v České Lípě

Zcela rozhodně se stavím PRO záměr odkoupit ROZHLEDNU na Špičáku, velice to po letech beznaděje vítám! Navíc nejde o nikterak závratnou částku. Město bude pravděpodobně profitovat i z pronájmu místa pro vysílací techniku. Výhled se s Hůrkou nedá srovnat - vrchol Špičáku se nachází o 150 metrů výše ve svahu nad městem a poskytuje kruhový rozhled také na okolní dominanty a pohoří regionu. Rozhledny vůbec jsou nyní v kurzu, už z hlediska přínosu turistického a (re)prezentačního by byla hrubá chyba nechat Štěpánku plavat.
Páprdovský odsudek rozhlednu nechat být mě tedy pěkně nadzvedl ze židle.

Nahoru

Re: Referendum v České Lípě

Venkovní koupaliště, jakožto místo pro odpočinek v krásném počasí v žádném případě nepatří do centra města.
Koupit Kounicův dům? Ano, pokud pro něj bude využití, třeba knihovna...
Rozhledna na Špičáku? Koupit? Proč? Vybuduje město k rozhledně rozumnou přístupovou cestu? Bude se o ní starat? Sundá antény, aby bylo z rozhledny něco vidět a vypadala přiměřeně důstojně?
Tilie? Co je Tilie? V prosinci jsem toto místní označení slyšel poprvé v životě...
Rekonstrukce Jiráskova divadla? To ještě není hotové? Vždyť se o tom mluví už 20 let...

Více než otázky do referenda mi vadí přístup radnice k referendu. Termín tak, aby přišlo co možná nejméně lidí a osvěta obyvatel 0 (slovy: nula). K čemu je takové referendum? Vlk (občan) se nažere a koza zůstane celá...?

Uf...ještě, že už letos konečně budou komunální volby....

Nahoru

Re: Referendum v České Lípě

Pohybuji se s jednou přestávkou v zastupitelstvu od roku 1994. Otázku rekonstrukce divadla považuji z mé strany, i strany, kterou zastupuji, za nesplněný slib. Otázka nové knihovny není tak stará, jako rekonstrukce divadla. Byly diskutovány dvě lokality. Pokud by se postavilo nové divadlo, tak v původní budově divadla, nebo přestavěním KD Crystal. Nyní jsou čerstvě na stole nové návrhy, proluka na Jeřábkově náměstí a nebo právě rekonstrukce Kounicova domu. Obě místa jsou velmi složitá na jakoukoli výstavbu, krom jiného i v památkové péči. Osobně bych se přikláněl ke koupi Kounicova domu, protože bez města tu budeme mít přímo v památkové zóně další ruinu a umístit zde knihovnu se mi zdá jako dobrý nápad.
Venkovní bazén má stavební povolení. Je poměrně odpor proti tomuto řešení mezi pamětníky. Chceme koupaliště, ale tady ne. Za posledních 10 let nepřišel nikdo s jinou lokalitou, kde by se dalo postavit. Na cizí louce, někde za městem, bez spojení, sítí atd. to jednoduše nejde. Je to koupaliště především pro matky s malými dětmi, které v létě nemají možnost ve všední den vyjet někam do okolí, třeba do Horní Police.
Rozhledna na Špičáku je téma ještě starší, než rekonstrukce divadla. Pokud vezmeme cenu, cenu za demontáž techniky, počet slunečních dnů, kdy je dobrý výhled a počet lidí, kteří se z rozhledny rozhlédnou, pak takový pohled příjde poměrně draho.
Byl jsem jediný, který hlasoval ve všech hlasováních proti, protože neexistuje na nic jednoznačná odpověď. Odpůrcům bazénu nic nebrání, aby si z této věci udělali hlavní motto v komunálních volbách, stejně tak již po sedmé si dát do volebního programu Koupaliště v Dubici. Karel Tejnora

Nahoru

Re: Referendum v České Lípě

Velmi si cením toho, že někdo tak otevřeně (byť anonymně - alespoň pro mne, místo jména vidím jen: [node:profile_jmeno_prijmeni], ale to není tak podstatné) a celistvě vyslovil svůj názor k referendu. Je to jistě jeden z podkladů k tak potřebné veřejné diskusi ještě před samotným hlasováním. Ostatně i to je jeden z cílů referenda - to veřejné zvažování pro a proti. Takže jako zastupitel se přidám se svými zcela osobními (diskuse uvnitř klubu a KSČM stále ještě probíhá) názory + doplním/upřesním některé informace.

Předně mě mrzí, že referendum neobsahuje také otázku, kterou navrhovali zastupitelé KSČM, totiž:
„Souhlasíte s tím, aby město Česká Lípa zprovoznilo přírodní koupaliště ve zmenšeném rozsahu vodní plochy v areálu Dubice u stávající pláže, tj. na parcele číslo 267/5 v katastrálním území Dubice, případně i dalších potřebných?“.
Tento návrh/tuto otázku jsme v předloženém písemném materiálu odůvodnili následovně:
„Od sedmdesátých let minulého století bylo přírodní koupaliště v Dubici přirozeným a široce využívaným centrem letní rekreace občanů nejen České Lípy. V minulých letech byly na zlepšení tohoto přírodního areálu vynaloženy desítky milionů korun, přesto stále chybí to základní, tedy možnost koupání. Tato situace je občany města trvale a rozsáhle diskutována a ve veřejnosti značně rezonuje. Záměrem zastupitelstva města je získat závazné stanovisko občanů ke zprovoznění přírodního koupaliště ve zmenšené ploše přibližně jednoho hektaru, prostřednictvím místního referenda.“.

Areál v Dubici má, i podle vyjádření Ing. arch. A. Buchty, autora Sportareálu a také návrhu nového bazénu u něj, velký potenciál dalšího rozvoje. Proto je nanejvýš záhodno se jeho skutečnou revitalizací vážně zabývat.

Ale k referendu a vyhlášeným otázkám. Předně musím souhlasit s tím, že zvýšení počtu otázek z jedné na pět a stanovení termínu konání referenda na neděli - den po (předpokládaném) druhém kole prezidentské volby na návrh místostarosty J. Ranince (ODS) bylo vedeno záměrem rozmělnit problematiku a termín posunout na co nejméně vhodné datum tak, aby hlasování občanů nebylo pro město (rozuměj radniční koalici ODS, ČSSD a UP) závazné.

K jednotlivým bodům/otázkám referenda:

Bazén u Sportareálu - nesouhlasím s jeho umístěním, protože to znamená likvidaci kapacitního (cca 96 míst) parkoviště v širším centru města. Samotné parkoviště je stavba (povrch, odkanalizování, osvětlení), která má svou hodnotu. Navíc daný prostor neumožňuje další rozvoj areálu.

Knihovna v objektu Tilia - předně k lokaci tzv. Tilie - jedná se o nároží/blok domů + parčík mezi Jeřábkovým náměstím, Tržní ulicí a Škroupovým náměstím. Samotný objekt č.p. 159 (resp. jeho zakonzervovaný zbytek) je památkově chráněn a celý "areál" se nachází uvnitř městské památkové zóny. Městská knihovna (mimochodem podle mne personálně, organizačně a vytrvalou snahou poskytovat občanům nejen České Lípy obvyklé knihovnické služby, ale také mnohem víc na úrovni doby, dlouhodobě nejlepší neškolská příspěvková organizace města, velmi důstojně plnící svoje vzdělávací a všeobecně kulturní poslání), si nové, lepší prostory rozhodně zaslouží. Jenže mimo "novinky" v podobě návrhu na umístění (zcela novou stavbu) v lokalitě Tilie, je "na stole" poměrně rozpracovaný návrh na přemístění knihovny do KD Crystal a nyní se (docela logicky) objevují návrhy umístit ji do Kounicova domu ... Takže???

Kounicův dům - objekt č.p. 100 na rohu ulic Zámecká a Berkova, bývalý Svazarm. Po devastujícím požáru před téměř třemi lety (květen 2015) dnes tento rovněž památkově chráněný objekt představují pouze pomalu se rozpadající svislé konstrukce, stěny, včetně znaku rodu Kouniců přímo na nároží a nemalá parcela v centru města.- bezmála 1700 metrů čtverečních. Ta je na celé nemovitosti to nejhodnotnější. Její hodnotu ale převažuje povinnost záchranných a rekonstrukčních prací při dodržení podmínek památkářů, kterou lze ocenit na nejméně vyšší desítky milionů korun, Už jsem zde psal, že současný majitel - Sdružení sportovních svazů ČR na to nemá a nebude mít vlastní prostředky. Zde by zřejmě měla nastoupit role města - veřejnoprávního subjektu. Ale jak píši o odstavec výše - co s objektem v případě koupě městem Na co ho rekonstruovat? Knihovna, smíšený objekt bydlení a služeb, ??? ... Požadovaná cena 4,9 milionu korun se mi jeví nepřiměřeně vysoká.

Rozhledna na Špičáku - požadovaná cena (zaokrouhleně) 29 milionů korun není malá částka. To za stavbu rozhledny, stavební parcelu o výměře 48 m2 a další parcelu o výměře 160 m2, z části obklopující rozhlednu. Odstranění antén a k nim příslušných zařízení znamená zbavit objekt jediného reálného příjmu. Bylo by potřebné zjistit/prověřit časovou návratnost této koupě. Tedy porovnat kupní cenu a možné příjmy, například v horizontu 10 let. Bez těchto informací je velmi obtížné se vyjádřit tak či onak.

Jiráskovo divadlo, rekonstrukce - osobně se mi velmi líbí návrh/studie Ing. arch. Pavljuka na dostavbu volného prostoru vedle KD Crystal. Ale zde platí totéž, co o Crystalu a knihovně - divadlo mě,o být přemístěno právě do rekonstruovaného kulturního domu. Co ale s dnešním objektem v Jirákově ulici? A ano, ve výhledu rozpočtu je na příští rok částka na rekonstrukci právě stávající budovy za 120 milionů Kč. Poslední zásadní rekonstrukce proběhla (podle mne) v roce 1975. O čem je tedy otázka??? A moje obvyklá připomínka: Divadelní soubor má velkou a úctyhodnou tradici, Česká Lípa ale nemá a podle mne nebude mít stálý divadelní soubor.

Tolik moje první a osobní poznámky k otázkám referenda. A na závěr jen k výstřelu z Aurory: nemluvil o něm pan Raninec, ale kolega zastupitel za ČSSD Ing. Petr Máška :-)))

Hezký den

František Chot

Nahoru

Re: Referendum v České Lípě

Omlouvám se - ještě ke koupališti Dubice. Byla to bohužel černá stavba na evidovaném restituovaném poli. Celý problém není až tak s vlastním koupáním, ale s kvalitou vody. Pokud se koupaliště nazve koupalištěm, má ze zákona daný režim kvality vody. A tu ve stávající lokalitě jde velmi špatně splnit. Většina zastupitelů pochopila, že nelze lokalitu nazývat koupalištěm, ale třeba příměstskou rekreačně sportovní zonou.
Pokud by hlas lidu stačil k likvidaci sinic a znečištění spodních vod, tak pak ano. Obávám se, že ale referendum nebude stačit.

Nahoru

Re: Referendum v České Lípě

Člověk se může vždy poučit :-))): "... na evidovaném restituovaném poli". V době "černé" stavby to žádná restituce nebyla, že ...
Smyslem referenda je pohnout orgány města = jeho vedení, k nějaké aktivitě ve věci vody v Dubici. Třebas i cestou tak obvyklého přivlastnění si návrhu jiných a následného vydávání za vlastní ...
Ale ať se začne dělat!!!

Nahoru

Re: Referendum v České Lípě

Dobrý den
Za mě tedy, Kounicův dům ano, určitě koupit a udělat tam tu knihovnu, dokud je z objektu ještě něco využitelné, jinak tady máme druhou Tilii, a o ceně se dá určitě ještě asi i trochu jednat. Jo vlastně i Unionku muselo Město zachránit, jinak by asi dneska už ležela.....
Rozhlednu ano, koupit zpátky a v určitém období (letním- prázdniny) zpřístupnit. Pro turisty - návštěvníky města zrovna moc věcí k vidění a navštívení není. Jinak nám za to, že před pár lety snad jeden bývalý místostarosta protlačil povolení nějaké rozhledny či čeho na Holáku, která se ale naštěstí nerealizovala, (jen se tradičně vyhodily peníze za projekty a studie)... A pak zase ta Tilia, no co k tomu dodat, když už tam není to krásné moderní divadlo, tak už prostě nic nedostavovat, naopak to prostranství ještě více otevřít, třeba i provést průchod přes čp.158 (býv. Sklípek) přímo na Škroupovo náměstí. Venkovní bazén ve městě, ano, něco menšího by zde i mohlo být, ale až bude vyřešeno hlavní koupání, které bych směřoval do Dubice. Jinak nevím do jaké míry byly objekty na původním koupališti povoleny či ne, ale areál koupaliště do restituce pozemků slušně fungoval a poté restituent chtěl nějaké velké peníze za pozemky v areálu a než se s městem domluvil, tak to tam všechno zchátralo a už se nepodařilo to zcela obnovit a zprovoznit....Problém voda - její kvalita, takže řešením by mohlo být prvotně odstranit vodní usazeniny, omezit zde rybolov, zajistit průtok vody připojením na Robečský potok s odtokem do Ploučnice. S provedením vodního lyžování má tento areál skutečně velký potenciál. Jo a Jiráskovo divadlo, no teď už určitě ponechat a opravit, sice je trochu zastrčené, příjezd je přes centrum a Jiráskovou ul., a není zde zajištěno moc místa pro parkování návštěvníků, ale provedením dalšího vstupu z Panské ulice, by mohlo být k tomuto využito náměstí....Tak toliko za mě ve zkratce.

Nahoru

Re: Referendum v České Lípě

Rozhodovat otázky tohoto typu je prací zastupitelů, kvůli tomu si je volím a platím. Zastupitelé mají být o otázce dobře informováni, vědět pro a proti všech možností, udělat kvalifikované rozhodnutí a vysvětlit svoje rozhodnutí občanům. Moje rozhodnutí by bylo značně neinformované a proto pravděpodobně špatné. K referendu nepřijdu, nebudu dělat radnici alibi.

Nahoru

Re: Referendum v České Lípě

Doporučuji si přečíst pohled architekta Pavljuka - viz odkaz níže.

V kostce k otázkám referenda bych řekl toto:
1) Divadlo - rekonstrukce do podoby provizorního paskvilu, cenově téměř srovnatelná s možnou novostavbou, zavání vyhozenými penězi. Nevhodná akustika, stísněné prostory, ztížená logistika, nemožnost pořádně zaparkovat (na už dnes ucpaném náměstí?), nutnost krotit se s výškou (pří)stavby a tím nemožnost využít některé divadelní technologie atd. Pro dětská nebo různá ochotnická představení, besídky či akademie může současná budova sloužit i nadále, bez nějaké předražené přestavby.
2) Knihovna - bezesporu si zaslouží umístit do důstojnějších prostor, ale z této vybrané lokality mám smíšené pocity - "parčík" s lavičkami za 20 mega bez mrknutí oka zase pohřbíme pod novostavbou? Navíc tu prý bude třeba vybrat 6 metrů hluboký hradební příkop - Pavljuk by tu logicky navrhoval parkovací dům.
3) Kounicův dům - vzhledem k nutnosti zachovat historickou podobu se jeho využití přímo nabízí spojit s novou knihovnou a ony dvě mouchy zabít takto.
4) Venkovní bazén u Sportareálu - navrhovaná kapacita, stísněné a nevhodné umístění, zabití dalších parkovacích míst v centru - podle mě naprostý nesmysl. Kulhá i argument vyhřívaní ze Sportareálu - chybí dostatečný výkon. Přímo se nabízí lokalita nad sídlištěm Špičák (dost prostoru, MHD, docházková vzdálenost).
5) Rozhledna - vybízí zaujmout pohled turisty, estéta, sportovce, nikoli jen zapšklého finančníka (prachy, prachy, ekonomicky na tom nebudu hned profitovat). Ani to není úplně pravda - vysílací techniku lze do jisté míry ponechat či upravit její umístění a dále pak mít stabilní příjem z pronájmu místa. Lze snad přistavět provizorní či plnohodnotná vyhlídková plošina. Výhled jako takový lze zlepšit už od samého úpatí rozhledny a přilehlých pozemků vykácením stromů bezprostředně pod vrcholem kopce. Do budoucna by nebylo od věci zvážit i obnovení (původně jen nákladní) lanovky.

http://www.top09ceskolipsko.cz/news/vyjadreni-ing-arch-miroslava-pavljuka-k-ceskolipskemu-referendu/

Nahoru

Re: Referendum v České Lípě

Mě by jen zajímalo, proč nebylo referendum spolu s prezidentskými volbami?
15% účast pak hovoří za vše a ani se ji nedivím.

Nahoru