Komunální volby 2018 v NB

Verze pro tisk |

Blíží se komunální volby. Jistě kandidátky a kandidáty probereme, včetně jejich slibů.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Komunální volby 2018

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 BORÁCI BORÁKŮM SE ZEMANOVCI
Naše práce v zastupitelstvu bude zaměřena na zodpovědné rozhodování ve prospěch našeho sklářského města Novém Boru a jeho obyvatel.
Z našeho program :
1.Rozpočet města zveřejnit tak, aby ho spoluobčané nemuseli luštit a jeho čerpání bylo pod průběžnou veřejnou kontrolou. Např. pro r.2018 jsou příjmy města ve výši 217.900.000,- Kč! Zveřejníme co bylo z této částky hrazeno a kdo to schválil ! Zodpovědně se budeme zabývat rozpočtem města pro r.2019 a další období. 2.Snížeme náklady na provoz Městského úřadu a úsporu věnujeme především na opravy veřejných komunikací, včetně chodníků, osvětlení, bezpečnost. Úspory hodláme získat především reorganizací útvarů a složek města, jako např.: Odbor správy majetku, NOBYS s.r.o.,Odbor školství,kultury a sportu, KULTURA s.r.o.,Odbor rozvoje města , případně další. V rámci reorganizace vyhlásíme výběrová řízení především na místa vedoucích dotčených odborů . Vedoucí všech odborů budou provádět pololetní vnitřní audit a prokazovat tak opodstatněnost, perzonální obsazení a nákladovost útvarů. 3.Městskou ubytovnu v ul.Severní , kterou město zakoupilo za 6.074.330 Kč a obratem pronajalo Farní charitě Česká Lípa za 10.000 Kč měsíčně, hodláme zrekonstruovat, včetně podkrovní nástavby a to na městský bytový dům s menšími byty pro začínající mladé rodiny a starší spoluobčany .4.Novou městskou ubytovnu pro sociálně slabé spoluobčany pak realizovat na místě odstraněné stavby v ul.Nemocniční .Ubytováni zde budou především občané s trvalým pobytem v N.Boru. Zaměstanci této ubytovny budou rovněž s trvalým pobytem v N.Boru. Ubytovna bude v majetku a provozu města N.Boru. 5.Neprodleně zahájit opravy Městského kina , především odstranit vlhkost zdiva , fasádu, klempířské prvky a podob. Kino nepronajímat, ale provozovat městem.6.Budeme se snažit zajistit finančníprostředky z dotací.7.V co nejvyšší míře chceme preferovat zaměstnávání novoborských občanů při realizaci městských zakázek.8.Důchodcům nad 65 let chceme prosadit bezpoplatové užívání popelnic . 9.Na hlavních příjezdech do města umístit výrazné informační panely charakterizující naše sklářské město a jeho turistické zajímavosti. Zvýšíme průběžnou propagaci města a informovanost o akcích pořádaných městem.10.Městskou policii iniciovat především k pochůzkářské činnosti přímo v terénu a to i v nočních hodinách. Omezit pouhé pojíždění po městě.ovat především k pochůzkářské činnosti přímo v terénu a to i v nočních hodinách. Omezit pouhé pojíždění po městě.11.Hodláme oslovit novoboráky podobnou výzvou, jako to udělala Česká Lípa : “ POJĎTE TVOŘIT NAŠE MĚSTO “ . Navrhovateli budou pouze trvale bydlící v Nového Boru. Oslovíme novoboráky a místní firmy ke sponzorské účasti na novém díle. 12.Vyzveme všechny novoboráky, zda si přejí ( nepřejí ) mít na nám.Míru to dílo “ PO FAJRUMTU 2018, které město stálo více jak 1 600 000,- Kč ! Nejenom dle našeho názoru toto dílo vůbec necharakterizuje naše sklářské město a rovněž ho považujeme za předražené.13.Doslova kamennou plochu nám.Míru doplnit zelení a obnovit původní travnatou plochu podél průčelí Základní školy. 14.Prověřit skutečnost, proč město zpetně koupilo nemovitost domu v u.Nemocniční za dvojnásobnou cenu, než získalo jejím prodejem !15.Pro jednotlivé zastupitele vymezit územní lokality , ve kterých budou působit a spolupracovat s občany. Územní lokalitu si každý zastupitel věřejně vylosuje. Informace o této službě občanům budou zastupitelé podávat nejpozději na jednání zastupitelstva.16.Oslovit novoboráky ve věci Smuteční síně na lesním hřbitově . Přístavba s fošnovým obkladem je dle našeho názoru nedůstojná našemu sklářskému městu. Zlepšit podmínky provozu Smuteční síně. Zajistit opravu provozního domku u vstupu na Lesní hřbitov.17.Zveřejnit pronájmy městského majetku a důvody pronájmů.18.Městské sklářské slavnosti pořádat s důrazem na propagaci sklářských řemesel a místních sklářských firem našeho sklářského města .19. Podnikatelům a živnostníkům umožnit před jejich provozovnami zřízení předzahrádek a to bez poplatku. 20.Vyhodnotit činnost občanských sdružení ,spolků a neziskovek s ohledem na přidělované dotace . Podporovat především ty, které se svojí činností zaměřují na děti a mládež. 21.Řešit využití domu č.p.49, T.G.M. N.Bor ( Městské informační centrum) a to s ohledem na přemístění jeho činnosti do domu v ul.Kalinově.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 (v NB)

Snad bylo vhodnější začít touto zprávou MěÚ:

Dne 31.7.2018 v 16:00 hod. skončila lhůta pro včasné podání kandidátních listin pro volby do
zastupitelstev obcí. Pro volby do Zastupitelstva města Nový Bor bylo podáno 8 kandidátních listin:

Česká strana sociálně demokratická,
Komunistická strana Čech a Moravy,
Občanská demokratická strana,
Strana Práv Občanů Zemanovci,
Strana zelených,
ANO 2011,
Starostové pro Liberecký kraj,
Sdružení SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátů – SNK ED - Nový Nový Bor.

Do 18.8.2018 bude vydáno rozhodnutí (o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, o registraci a o odmítnutí kandidátních listin). Ing. Miluše Rychtářová, ved. správního odboru, MěÚ NB

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Pan Tichý sto bodov.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Co se týče kandidátek podaných v Novém Boru, pak přinejmenším dvě dobré zprávy: nekandidují Vokamůry a kandiduje Strana zelených.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 NB

https://www.novy-bor.cz/o-nbsp-hlasy-volicu-bude-na-novoborsku-usilovat-24-volebnich-stran/d-4877

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Na webových stránkách volby.cz byly zveřejněny kandidátky pro komunální volby. Kandidátky subjektů, kandidujících v Novém Boru, jsou na https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xdz=2&xnumnuts=5101&xobec=561860 .

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Aktivní i pasívní volební právo má zásadní podmínku - trvalý pobyt v obci . V Novém Boru to neplatí :-)

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Jo přesně, akorát nechápu, jak je toto možné a v Boru to neustále prochází.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 - Česká Lípa

Málem jsem podlehl pokušení komentovat kandidátky České Lípy - například trvalý pobyt v obci, tradiční politický turismus, aktivita rodinných klanů, nasazení radničního triumvirátu jako jedniček "svých" kandidátek a stejně tak několika dalších současných zastupitelů (například pan ředitel Wawrečka se také konečně dočkal 1 jako lídr subjektu LÍPA JINAK - PATRIOTI MĚSTA, kde jsou všichni bezpartijní a všichni nezávislí) atd., ale odolal jsem, jiní jistě budou lepšími komentátory!

Pro jistotu link na 14 subjektů kandidujících v České Lípě:
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xdz=2&xnumnuts=5101&xobec=561380

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Správně by je měla jindy vždy precizní ved. správního odboru NB z kandidátky nechat vyšrtnout. V případě uskupení Nový Nový Bor to, zdá se, neplatí. Zvláštní přístup .

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Cvikov je rekordman, devět kandidátek a všechny plné. Paní vedoucí odboru se řídí matrikou. Je každého věc, kde si zřídí trvalé bydliště. Buďte rádi, dostáváte na něho daňové příjmy.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Samo, že je věcí každého, kde si zřídí trvalé bydliště, ale pokud chce být zvolen zastupitelem v Novém Boru a nechá se napsat na kandidátku, musí mít trvalé bydliště v Novém Boru. To má logiku a stejně tak, že volit zastupitele do obecního zastupitelstva mohou jen občané s trvalým pobytem v Novém Boru. Nebo si snad umíte představit, že by občan s trv.pobytem v NB volil zastupitele samosprávy třeba v Pardubicích ?
A na ty tři, kteří na kandidátku nepatří, nedostáváme v NB daňové příjmy, mají bydliště právě jinde než v NB.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

To by mne zajímalo, jak to víte. Vy máte přístup do matriky? To budete asi nějaký počítačový pirát z MěÚ :o)))

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Ještě dotaz na odborníky. Když si dám trvalý pobyt na radnici, mohu kandidovat, i když tam nebydlím?

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

To je zajímavá diskuse - ohledně pobytu kandidátů.
Za prvé: nevím o koho se v Novém Boru jedná.
Za druhé: možnost kandidatury se řídí místem trvalého pobytu kandidátů (toho, co mají napsáno v občance, resp. které je jako takové vedeno v Centrálním registru obyvatel).
Za třetí: Místem trvalého pobytu "... se rozumí adresa ... kterou si občan ZVOLÍ ZPRAVIDLA v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.".
Jak tedy vidíte, je na svobodném rozhodnutí každého, zda se přihlásí tam, kde fakticky bydlí, či kde pracuje.
Takže může například MUDr. Karel Tejnora fakticky bydlet v Horní Polici, ale protože pracuje v České Lípě - je zde přihlášen k pobytu a je také zastupitelem. Rovněž Mgr. Juraj Raninec je přihlášen k pobytu v České Lípě kde je i zastupitelem - místostarostou, fakticky ale bydlí v Horní Libchavě.
Je na zvážení každého z diskutujících, zda to bude považovat za chybu/nedostatek zákona, nebo projev demokracie/svobody, nebo projev ... ehmmm .... s tím, že je na voličích, aby se rozhodli zda chtějí mít ve své obci zastupitelem někoho, zda chtějí, aby je zastupoval a rozhodoval o nich někdo, kdo žije úplně jinde ...

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

To je zajímavá diskuse - ohledně pobytu kandidátů.
Za prvé: nevím o koho se v Novém Boru jedná.
Za druhé: možnost kandidatury se řídí místem trvalého pobytu kandidátů (toho, co mají napsáno v občance, resp. které je jako takové vedeno v Centrálním registru obyvatel).
Za třetí: Místem trvalého pobytu "... se rozumí adresa ... kterou si občan ZVOLÍ ZPRAVIDLA v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.".
Jak tedy vidíte, je na svobodném rozhodnutí každého, zda se přihlásí tam, kde fakticky bydlí, či kde pracuje.
Takže může například MUDr. Karel Tejnora fakticky bydlet v Horní Polici, ale protože pracuje v České Lípě - je zde přihlášen k pobytu a je také zastupitelem. Rovněž Mgr. Juraj Raninec je přihlášen k pobytu v České Lípě kde je i zastupitelem - místostarostou, fakticky ale bydlí v Horní Libchavě.
Je na zvážení každého z diskutujících, zda to bude považovat za chybu/nedostatek zákona, nebo projev demokracie/svobody, nebo projev ... ehmmm .... s tím, že je na voličích, aby se rozhodli zda chtějí mít ve své obci zastupitelem někoho, zda chtějí, aby je zastupoval a rozhodoval o nich někdo, kdo žije úplně jinde ...

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 - bydliště kandidáta?!

Pro příště doporučuju tento postup:

A) Podívat se do platného zákona (!) -
§ 5 Právo být volen
(1) Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) = mj. je V DEN VOLEB v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu.

B) - a pak teprve pranýřovat správní odbor v NB (viz výše, naši dva lokální takyodborníci, kteří by si měli spíš hledět své pekárny a zahrady :o).

Navrhované vyškrtnutí tří (nejmenovaných) kandidátů 2 měsíce před volbami by bylo napadnutelné jako porušení volebního zákona. A tak my si v NB žijeme: už dva dny se tu diskutuje o výmyslu zahradníka...

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Pane Tichý a moldavite, doporučuju podívat se zde do odkazu pana Válka z 22.8.2018 , který nabízí
všechny kandidáty v NB tak , jak se sami nechali na kandidátní listiny napsat , není to tedy můj výmysl a tam a ne jinde jsem to našel. Je pravdou, že trvalý pobyt v obci musí kandidát mít nejpozději v den voleb - ale jak si to volič v den voleb ověří , že ho tam skutečně ten den má ,když na zveřejněné kandidátce Nový Nový Bor mají 3 napsaný pobyt v jiné obci.
Nepranýřuji správní odbor , domnívám se, že to spíše uniklo pozornosti ,ale chyba to je, s tím nic nenaděláte a napadnutelné to je už teď .

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 - furt to bydliště?!

Váš výmysl není to bydliště, ale že to je 2 měsíce před volbami nějaký zádrhel pro voliče.

Přečtěte si zákon aspoň teď: pokud zvolený zastupitel nesplňuje podmínky volitelnosti (včetně toho bydliště!), ztrácí mandát a zastupitelstvo ho odvolá.
BTW: A potom stejně na jeho místo nastoupí zvolený náhradník stejné volební strany!

Takže se o to vůbec nemusíte starat, a můžete se radši věnovat svým záhonkům.
Vaše starosti bych chtěl mít...

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Teď jste mě fakt pobavil . Dovedeme-li vaše úvahy do absurdity , může si v NB nějaká strana sestavit
21 člennou kandidátku z lidí, kteří nemají bydliště v NB a občané je zvolí. Pak tedy ztratí všichni mandáty, zastupitelstvo všechny odvolá a na jejich místa nastoupí jako náhradník kdo ?
Jenom pro pořádek uvedu, že se to zatím u obecních voleb v NB nestalo - až teď a hned 3 kandidáti .Stále si myslím, že to bylo opomenutí a vyprosil bych si, abyste se v diskuzi držel věci a vystříhal se osobních poznámek k mé osobě, to k tomu nepatří.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

I ten váš (skutečně absurdní) příklad zákon řeší: pokud není náhradník, mandát zůstane neobsazený.
Každá volební strana si takové věci pohlídá ve vlastním zájmu.

BTW: Aby měl kandidát na předních místech seznamu naději, že bude zvolen (zakřížkován), musí ho voliči znát, něco o něm vědět. Každý volič se bude rozhodovat podle svých preferencí. Proto není důvod, abychom to za ně tady preventivně řešili ("vyškrtnout", "na kandidátku nepatří" apod.).
Howgh.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Hezkou neděli všem.
Tak jsem si ty tři kandidáty našel. Pravda, musel jsem pak ještě použít Strejdu Gůgla, protože kde je Česká Lípa, to tak nějak vím :-), ale Východní Předměstí jsem fakt dohledával.
Nu, celá situace může mít několik vysvětlení a ještě se na ni podívám.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Pane Zahradníku, můžete vysvětlit pojem bydliště, kterým stále operujete? To je to samé jako trvalý pobyt? Nebo je to rozdílné ?

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Pane Chote, já to Východní Předměstí taky musel hledat. První, co mě napadlo, bylo východní Jeruzalém .
Moldavite ve věcech úředních je asi lépe uvádět trvalý pobyt , nicméně tady v diskuzi tomu každý rozumí, že to je myšleno shodně. O co vám přesně jde, nechápu. Na vysvětlení pojmů se snad používá výkladový slovník.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Rozdíl mezi trvalým pobytem a trvalým bydlištěm, resp. přechodným bydlištěm.
Zákon nic jako přechodné bydliště nezná. Jedná se o pozůstatek minulého režimu, kdy se přechodný pobyt přihlašoval a byl spojen s povinností občana hlásit svůj pobyt. Taková povinnost by dnes byla v rozporu se svobodou pohybu, a proto neexistuje.
Zákon zná pouze a jedině „trvalý pobyt“ (dále jen „TP“), který se přihlašuje podle zákona č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/trvale-bydliste.html

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Už ne polemika o bydlišti, ale pokus o shrnutí:

V minulých volbách volilo SNK ED - NNB cca 500 voličů z 3500 příchozích (přepočtený odhad vzhledem k možnosti panašování). Letos kandidují zase a jistě budou někteří z nich zvoleni.

Tři příznivci konkurenčních stran tady rozvířili diskuzi, ale přitom každý z nich tvrdí něco trochu jiného:
1) "Je pravdou, že trvalý pobyt v obci musí kandidát mít nejpozději v den voleb - ale jak si to volič v den voleb ověří , že ho tam skutečně ten den má ,když na zveřejněné kandidátce Nový Nový Bor mají 3 napsaný pobyt v jiné obci. ... Jenom pro pořádek uvedu, že se to zatím u obecních voleb v NB NESTALO"
2) "nechápu, jak je toto možné a v Boru to NEUSTÁLE prochází."
3) " je na voličích, aby se rozhodli zda chtějí mít ve své obci zastupitelem někoho, zda chtějí, aby je zastupoval a rozhodoval o nich někdo, kdo žije ÚPLNĚ JINDE."

Tak jo, voliči rozhodnou. A tahle debata sotva některého z nich přesvědčí k změně preferencí. Škoda času, už se k ní nebudu vracet.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Pro klid vašich duší - všichni zmiňovaní bydlí a pracují v Novém Boru, jen si teď do voleb musí aktualizovat občanku. Kdyby se to někomu nepovedlo, byl by vyškrtnut a voliči informováni přímo ve volebních místnostech (páč volební lístky jsou již vytištěny). A jelikož jsem to řešil u jedné kandidátky již 4 roky zpět, tak to nebude v Boru určitě poprvé.
Ad reálné bydliště mimo obec - vygooglete si rozhodnutí soudu ve věci starosty Františkových Lázní Otakara Skaly - soud konstatoval, že kandidát klidně může reálně bydlet v jiné obci. Vztah k obci, kde kandiduje/volí, tam ale být musí, jak judikoval Ústavní soud v případě mj. Hřenska, kam se těsně před volbami 2010 nahlásila řada nových voličů.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Tak zas Zahradníkova další vypuštěná bublina splaskla.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Viktore , děkuju za zprávu hlavně, že to dobře dopadne .

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Celá ta diskuse ve sklenici vody o údajném porušení volebního zákona mi,jako oběti humanistické blbosti( jak by řekl Werich), připomíná sentenci z díla Francise Bacona De dignitate et augmentis scientiarum-O důstojnosti a pokroku věd.: Calumniare audacter,semper aliquid haeret. Často si na ni vzpomenu. V překladu to znamená : Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí...
Přeji hezké dny pozdního léta!

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Dotaz na Viktora, případně na jednoho z největších místních znalců volebního zákona a mnohonásobného předsedu volebních komisí Honzu Tichého: Budou mít kandidáti, kteří si aktualizují občanky, na volebních lístkách resp. arších, jež budou doručeny před volbami voličům, dosavadní (např. Č. Lípa) či aktuální místo pobytu, tj. Nový Bor či Arnultovice? Pokud by tam bylo Č.Lípa resp. Východní Předměstí, a informace o změně bydliště by byla pouze na nástěnce ve volební místnosti, byl by to handicap nejen pro jejich výsledek, ale i pro výsledek NNB, neboť voliči upřednostňují místní kandidáty.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Ještě se k tomu jednou vrátím . Viktor nám nenapsal, jak to před 4 lety s kandidátkou z CL vyřešil. Přiznám, že si nepamatuju, že by byla nějaká nástěnka se změnami ve volební místnosti . Možná to ví p. Tichý.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 - už zase?

PS (jsa vyvolán) -

Viktor už na to přece odpověděl:
Pro klid vašich duší - všichni zmiňovaní bydlí a pracují v Novém Boru, jen si teď do voleb musí aktualizovat občanku. Kdyby se to někomu nepovedlo, byl by vyškrtnut a voliči informováni (=O TOM VYŠKRTNUTÍ!) přímo ve volebních místnostech (páč volební lístky jsou již vytištěny).

A ještě jinak (pro zahradníka): Pokud na nástěnce NENÍ žádná informace o odstoupení/vyškrtnutí/úmrtí kandidáta, úřad ručí za oprávnění všech kandidujících - a klidně je volte... Proto taky nebylo co na nástěnku před 4 roky psát. A nebylo vám zima?

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

18.srpna byly kandidátky odeslány do tisku, Pokud stihli vyměnit občanku..., jinak platí a)

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

No, pan Tichý nemá tak úplně pravdu.
Momentálně o tom vedu docela zajímavou diskusi s MV ČR a ČSÚ. Podle zákona (o volbách do zastupitelstev obcí) se ve volební místnosti vyvěsí informace o tom, že se kandidát vzdal kandidatury (byl odvolán volební stranou - zmocněncem), pokud je o tom vyrozuměn registrační úřad 48 hodin před zahájením voleb. K takovému kandidátovi se při zjišťování výsledků nepřihlíží.
Otázkou ale je, co se stane, pokud kandidát neodstoupí, není odvolán a nesplňuje v okamžiku zahájení voleb podmínku volitelnosti - trvalý pobyt v dané obci.
Odpověď, že zastupitelstvo na svém zasedání vysloví ztrátu mandátu, mě příliš neuspokojila, protože nikdo neřekl, že/zda se k takovému kandidátovi nepřihlíží při zjišťování výsledků voleb - počítání hlasů. Nic, co by se týkalo této záležitosti, co by ji řešilo, jsem nenašel ani v "kuchařkách" - návodech postupu pro volební komise, vydaných ČSÚ.
Domnívám se, že za určitých okolností by to mohlo ovlivnit výsledky voleb.
Na závěr jen podotýkám, že jsem přesvědčen, že se to netýká volební strany, o které tady vedeme diskusi, a že se oněm třem kandidátům podaří uvést vše do souladu jak se zákonem, tak se skutečným stavem - když zaznělo ujištění, že fakticky bydlí a pracují v Novém Boru.

Hezký den

F. Chot

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

K ovlivnění voleb nejčastěji dochází, když se populární kandidát nechá napsat na kandidátku s tím, že po zvolení rezignuje a uvolní místo náhradníkovi. Nejznámnějším případem je dnes již exsenátor Hlavatý, který kandidoval do PS za ANO, netušíc, že zvolením za poslance přijde o post senátora. Jako čerstvě zvolený poslanec rezignoval a doplňovací volby do Senátu prohrál.
U tří kandidátů NNB dojde, bohužel, k ovlivnění v jejich neprospěch, neboť voliči budou na volebních arších mylně informováni, že dotyční nebydlí v N. Boru. (Vycházím z informace J. Tichého, že Úřad změnu bydliště voličům neohlásí, a Moldavita, že lístky šly do tisku 18.8.). Podle výsledků předchozích voleb, kdy kandidáti bydlící v Pihelu většinou dostávali výrazně méně preferenčních hlasů, lze usuzovat, že voliči k místu pobytu přihlíží. Řada voličů si řekne, že nepotřebuje, aby je zastupoval někdo, kdo zde nebydlí.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 Ach jo...

Z volebního zákona:

(5) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta učiněno po registraci kandidátní listiny, zůstávají údaje o kandidátu na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku voleb do zastupitelstva obce se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží; zároveň se snižuje počet kandidátů příslušné volební strany (§ 45 odst. 1 a 4). Registrační úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území obce, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva obce.
...
(6) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují, registrační úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území obce s uvedením správného údaje.
...
(5) Okrsková volební komise po posouzení hlasovacího lístku (§ 41) započte platný hlas pro kandidáta takto:

d) ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni podle § 24, a k hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží.

PS k "případu" s. Chota:
Strana i úřad ví o nutnosti změny bydliště. POKUD BY to kandidáti nesplnili, dozvíme se to z nástěnky (jak už napsal Viktor). A všechny volební komise BY také dostaly pokyn, že nemají hlasy pro neuznaného kandidáta počítat.
Strana si to ale zaručeně pohlídá, takže to jsou úplně zbytečné debaty...

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Ach jo ....

Takže ještě jednou a pomalu:
"Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta..." - ale já nepíšu o takovém případě! Přesně naopak - volební strana ponechá kandidáta (s bydlištěm mimo obec voleb) na KL = neodvolá ho a on se ani nevzdá kandidatury, tak není jasně a nezpochybnitelně zajištěno to, že se k němu nebude přihlížet při zjišťování výsledků hlasování - viz moje info výše. Naopak odpověď zněla "... zastupitelstvo vysloví ztrátu mandátu ...". Tedy mandátu, který vznikl - protože nelze vyslovovat ztrátu něčeho, co není.
Tiskové chyby neřešíme.

Hezký den všem

F. Chot

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Pokud kandidát nemá v době podání kandidátní listiny trvalý pobyt v obci, kde kandiduje, měl by pominutí překážky volitelnosti ke dni voleb konstatovat v prohlášení přiloženém ke kandidátní listině... MV CR.
Dle mého by to měl ohlídat MěÚ, a takového vyřadit - zveřejnit na nástěnce.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

V Boru se na to podívá jedna osoba, která má podanou kandidátku a neustále podává trestní oznámení. Hádejte.

Nahoru

Novoborské komunální volby 2018

V zářijovém Novoborském měsíčníku se představují kandidující subjekty. Celostránkovým inzerátem se prezentují Starostové pro Liberecký kraj, Nový Nový Bor, Zelení a KSČM, půlstránkový inzerát mají ANO, ČSSD a SPO Zemanovci. ODS nevyužila možnost oslovit čtenáře měsíčníku.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Co na to říkají naši nejlepší lokální experti přes volby ?
Ministerstvo vnitra, odbor voleb uvádí m.j.náležitosti kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí v r.2018.
Jednou z náležitostí je název politické strany nebo hnutí nebo údaj, že nejsou členy strany nebo hnutí.
(uvede se bez politické příslušnosti )
Všiml jsem si, že na letošních kandidátkách to u kandidátů chybí a neumím si to vysvětlit. Kdy nastala změna? V r. 2010 i 2014 se politická přísl. zveřejňovala a tuto náležitost odbor voleb uvádí 31.5.2018
Ví někdo proč ?

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Na hlasovacích lístcích tento údaj bude - vizte také volby.cz, tam ale zase chybí "moderní" údaj: žena/muž :-). Něco jiného jsou neoficiální verze porůznu v tisku apod.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Aha, tak děkuji za informaci, měl jsem za to, že kandidátní listiny zveřejněné na oficiálních webech - ať už státních institucí nebo měst popř. médií jsou připraveny tak, jak budou u voleb vypadat. Jsem udivenej, že se tam má něco ještě doplňovat a proč to tam rovnou není ? Ale věřím vám :-) a uvidíme.

Nahoru

Re: Komunální volby v NB - tak bych čekal,

že OBČANÉ budou diskutovat o zásadních věcech (= předložených programech), a ne o prkotinách typu změny bydliště nebo jestli bude na hlasovacím lístku uvedena politická příslušnost. Stejně má většina poznámku BEZPP, což není v komunálních volbách nic překvapivého.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Nebuďte netrpělivej, ještě je času dost . Nejdřív je třeba vychytat mouchy :-)
To, co se na webu MV nazývá Kandidátní listina se pak až se to dostane k občanům nazývá Hlasovací lístek.
Tak je to totéž nebo to není totéž ? Pan Chot říká, že se obsah listiny rozšíří o politickou příslušnost ???

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 - zase ta gramotnost:

Když si to zahradník neumí najít:

§ 25 Hlasovací lístky
(1) Po registraci kandidátních listin zajistí registrační úřad tisk hlasovacích lístků.
(2) V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Jsou-li vytvořeny volební obvody, uvede se v záhlaví hlasovacího lístku též označení volebního obvodu a počet členů zastupitelstva, který má být v daném obvodu zvolen. Hlasovací lístky jsou opatřeny razítkem příslušné obce téže barvy, které musí být na všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném místě. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev územně členěných statutárních měst a do Zastupitelstva hlavního města Prahy jsou označeny na levém okraji svislým barevným pruhem.
(3) Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran stanoví registrační úřad losem po uplynutí lhůt podle § 23 odst. 3, popřípadě podle § 23 odst. 6. Každý sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební strany. V záhlaví sloupce je dále umístěn čtvereček v případě, že jsou v tomto sloupci alespoň 2 kandidáti. U každého kandidáta se uvede jeho jméno, příjmení, věk, povolání, část obce, nebo nečlení-li se obec na části, obec, ve které je kandidát PŘIHLÁŠEN k trvalému pobytu, a název politické strany nebo politického hnutí, jejímž je kandidát ČLENEM, popřípadě údaj o tom, že je bez politické příslušnosti. Je-li volební stranou sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, uvede se navíc i označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta. Je-li volební stranou koalice politických stran a politických hnutí, uvede se navíc označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo. Názvy politických stran a politických hnutí se uvádějí ve zkratce. Před jménem kandidáta se umístí rámeček a pořadové číslo kandidáta označené arabskou číslicí. Správnost údajů o volební straně a jejích kandidátech na hlasovacím lístku má právo zmocněnec volební strany, o nezávislém kandidátovi tento kandidát, ověřit před jeho vytištěním, pokud tohoto práva využije do 2 pracovních dnů po výzvě registračního úřadu.

A nebylo vám zima???

Nahoru

Re: Komunální volby 2018

Děkuji pane Tichý, že jste tak rychle reagoval a zveřejnil nejen pro mně celý § 25 o hlasovacích lístcích.
Jednoduše : Kandidátní listina a volební lístek není totéž.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Rozmáhá se u nás v komunálních volbách, že na kandidátkách jsou rodinné klany. V Novém Boru taky .

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB - no a co má bejt?

To už jste zase objevil "problém"? Chcete to snad zakázat? Proč?

Vždyť to má přijatelnou logiku:
A) Rodina žije politikou (mj.!), doma ji probírá - a tak se dopracuje ke shodným preferencím. Proč by se nemohli 2 nebo 3 členové rodiny podílet na věcech veřejných?
B) Mohou být dokonce v různých stranách, a taky by to nebylo nic proti ničemu :o)))
C) Politicky aktivní kandidát pomáhá s hledáním 21 podporovatelů, aby strana uspěla ve volbách. Tak se nejdřív obrátí na rodinné příslušníky, zda by obsadili aspoň nevolitelná místa. No a co?

Rozmáhá se nám tu takový nešvar: kolega zahradník furt slyší trávu růst... Začínáte totiž budit dojem kverulanta za každou cenu. Nebylo by lepší konečně probrat programy stran?

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Na kandidátky se lidé nehrnou. Jedním z nejvýraznějších rysů současné české společnosti je, že nejsou lidi. Většina subjektů měla problém zaplnit kandidátku. Zřejmě proto leckde v nouzi nejvyšší vypomohli rodinní příslušníci. P.S. Nezkoumal jsem, na kterých kandidátkách se vyskytují blízcí příbuzní, pouze reaguji na probíhající diskusi.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Ještě vydržte pane Tichý ,brzo dojde na kandidáty i programy.
To o tom rozmáhajícím se nešvaru na kandidátkách zejména v menších obcích jsem převzal z článku na netu.
Víte vůbec mi nevadí ,pokud kandidují rodiny skutečně zapojené do veřejné činnosti nebo přinejmenším sem tam navštíví jednání zastupitelů. Jestli ale kandiduje trojka o které v posledních 4 letech nebylo nic slyšet - pak tedy
promiňte , je to dost hloupé. Máte ale pravdu, že strany mají problém naplnit kandidátku , tak loví ,kde to je nejjednodušší - mezi členy rodiny.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB - o rodinných klanech?

Popsal jsem to v bodu C) o 3 příspěvky výš.

Tak ještě jeden argument:
Běžná volební strana může počítat s dvěma-čtyřmi židlemi v zastupitelstvu, úspěšná i s vyšším počtem. Nováčci budou rádi, jestli získají jednu. V každém případě jsou v seznamu dolní 2/3 nebo 3/4 "nevolitelné". Přesto všichni potřebují zaplnit všech 21 míst (v NB) - psal jsem o tom podrobněji v článku o minulých volbách, viz odstavec "Neúplné kandidátní listiny" (přímý odkaz je na konci článku Novoborské volby 2018).

Rozumný volič tedy zaměří pozornost na NĚKOLIK PRVNÍCH JMEN kandidátky, protože právě tam jsou zkušení matadoři nebo i nové osobnosti, s jejichž zvolením strana počítá.

Na zbývajících místech jsou sympatizanti a podporovatelé, o kterých nemusíme my voliči nic vědět, pokud to nejsou ve městě známé osobnosti.

PS: Příště byste nemusel psát obecně o rodinných klanech, ale rovnou popsat ten případ, který vám vadí - a proč!

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Až tak mi to nevadí, stejně jsou bez šance na zvolení, napsal jsem ale, že to je v tomto případě hloupé. Jak vidno , nejste místní znalec , když to nevyčtete na první pohled z kandidátky. Možná se vám ozvou sami :-)

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Vaše starosti bych fakt chtěl mít. Asi nevíte, že je k dispozici abecední seznam kandidátů:

Dvojic se shodným příjmením je řada, ale o ty vám nejde.
Jeřábkovi kandidují jako 7 - 16 - 19 za SZ, Novotní kandidují jako 1 - 11 - 19 za NNB nebo ODS, a Kubátovi kandidují jako 9 - 12 - 14 - 16 za SPO nebo ODS.

Netvrdím, že jsou to "rodinné klany", možná je i shoda příjmení. Stejně jako nelze vyloučit další případy, pokud je v rodině po svatbách příjmení víc. Teď jen, co z toho podle vás vyplývá, když jen jediný Viktor Novotný je na volitelném pořadí?

Prosba: Příště to napište rovnou a nemíchejte singulár s plurálem. Ušetříme si dost místa a času :o)))

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Když tedy prosba, tak vás vyslyším. V jednom z příspěvků na začátku diskuze pan Hudec pochválil v NB
SZ za to, že se jim podařilo tentokrát naplnit celou kandidátku. Mají tam mj. otce,dceru a zetě.
Voliči ale SZ asi budou chybět.
A místa i času máme snad oba dost . Stejně tu nikdo jinej nediskutuje, lidi jsou čím dál víc otrávený .

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Tak první výtku Starostům pro LK - si o ni řekli teď ve středu. Ve volební inzerci se na prvním místě chvástají ,jak splnili on-line přenosy a zápisy z jednání zastupitelstva . Podívejte se na poslední záznam z této středy a přesvěčte se sami. Celou dobu je výborně slyšet starosta (asi má posílený mikrofon ) a když pozorně posloucháte budete rozumět i dalším zastupitelům . Problém ale pokaždé nastane, když se do diskuze přihlásí občané, kteří tam trpělivě čekají na závěr schůze, aby se přihlásili se svými podněty nebo přípomínkami. Ti mají mít po písemném přihlášení od paní tajemnice podaný přenosný mikrofon . Ale ouvej ! Ten nikdy nefunguje tak, abyste vůbec rozuměli, co občan říká. (asi zeslabený mikrofon) Když mu ale odpovídá nebo oponuje pan starosta, tak je hlas perfektní .Veliký kontrast. Samo, že ne každý má dobrou výslovnost a umí mluvit do mikrofonu ,ale radnice pyšnící se titulem vstřícnosti k občanům by snad měla zajistit silnější mikrofon a asistenci paní tajemnice. Tentokrát tam byl občan, který dokonce mluvil bez mikrofonu a nebyl písemně přihlášen do diskuze a radnice vstřícná k občanům ho pouze opakovaně napomenula: Nejste přihlášen a tak to nebude ani v zápise. Radnici tímto děkuji ,že mě na to upozornila. To řekl divákům starosta, takže to slyšel každý. S tím , co říkal občan , máme smůlu. Konečně mnohokrát je i v zápise právě ze závěrečné diskuze jen jakýsi upravený výtah, kde se obvykle cituje stanovisko radnice ne občana.
Takže SLK tohle jste teda nesplnili a máte do toho daleko.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Ale, ale pane Zahradníku, pustil jsem si to a slyšel asi něco jiného. Jaksi nejistě tam přednášeli pánové ty pojmy a dojmy, co tu šíříte.
Mezi muzikanty se tomu říká práce s mikrofonem. Pokud jste to poslouchal sám pan starosta jim připomínal "mluvte prosím na mikrofon".

Řešení je jednoduché 23 mikrofonů, odpovídající mix a zvukař. Tak 200 tis. A školení těch, co chtějí mluvit

Líbila se mi zastupitelky Šepsová a Kollertová. Ani by mikrofon nepotřebovaly. Jako vždy trefné, přesné, výstižné.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

V jednu chvíli tam k těm občanům zašel technik přenosu. Ještě si pak za 10 dní přečtěte zápis.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

My jsme za Nový Nový Bor jen 2 Novotní, oba aktuálně zastupitelé. Ač rodina a jedno sdružení, i tak na leccos máme odlišný názor. Jmenovec Novotný ze SZ není náš příbuzný, ale jestli se nepletu, je to příbuzný Michala Macha a Jeřábků.
Každopádně bych rád poopravil Jana Tichého ohledně volitelných a nevolitelných míst, to totiž v případě křížkování napříč kandidátkami funguje trochu jinak. Klidně se vsadím, že naše současná místostarostka S. Silná získá z 19. místa více hlasů než já jako lídr. A to i přes ten vzkaz voličům, že by se raději už v důchodu věnovala vnoučatům. Za ta léta na radnici je prostě ve městě velmi známá.
Jinak hlásím jako splněné již 2 změny pobytů, poslední příští týden. Ještě jsme ani nebyli zvoleni a už přinášíme městu vyšší příjmy, jak máme v programu:-). Upřesňoval jsem si ještě informaci, kdyby ke změně bydliště nedošlo - kandidát není vyškrtnut, jak jsem se domníval, ale může být tedy dokonce i zvolen. Nicméně na prvním zasedání ZM pak musí odstoupit pro nesplnění podmínek volitelnosti.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB - k (ne)volitelným:

Nemyslel jsem to tak, že se to nemůže stát, ale že to způsobí zbytečné komplikace. BUĎ bude vykřížkovaný XY zastupitelem proti své vůli (ačkoli by se už radši věnoval vnoučatům), NEBO postoupí své místo dalšímu v pořadí a křížkující části voličů se to nebude líbit. Proto jsem upozornil, že to není rozumné.
(Vzpomínáte na "provinění" známé herečky, který byla kdysi z nevolitelného místa kandidátky zvolena do parlamentu a okamžitě to vzdala?)

Kolega zahradník jen potvrzuje pověst šťourala: Když strana slíbí (a taky splní) přenosy + zápisy ZM, nemůže navíc zaručit, že všichni účastníci jednání budou profesionálně zacházet s mikrofonem.

Tím výčtem "rodinných klanů" jsem chtěl jen zahradníkovi předvést, jaký je to nesmysl.

PS: Po Viktorově vysvětlení uznávám, že je i třetí, v NB pravděpodobná!, možnost, kterou jsem neuvedl.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Ing. Silná ale počítá s tím, že když kandiduje a měla v minulých volbách hodně hlasů, bude zvolena znovu. Jen naznačuje, že už nechce hrát první housle. Pozice řadového zastupitele je ale i s vnoučaty plně slučitelná:-).

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Dobrý den.
Jen ke konci Vašeho příspěvku - to je právě, podle mého mínění, problém: kandidát je, stručně řečeno nevolitelný (nemá bydliště v dané obci) a přesto budou, podle výkladu jak Vašeho, tak příslušných úředníků, hlasy pro něj volební straně započítány!
Každý jeden takto získaný hlas považuji za získaný nemravně, možná i cíleně podvodně.
Teď necílím na Vaši volební stranu a kvituji, že věci uvádíte do souladu, jde mi o obecný princip.

Hezký zbytek soboty

F. Chot

Edit: mělo se to zařadit k: 15. Září 2018 - 2:06 | viktor

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Myslím, že nezaškodí současným i budoucím obecním zastupitelům připomenout jejich povinnost řádného hospodáře podle občanského zákoníku.

Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se zato, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho důsledky.
Zákon stanoví povinnost jednat se znalostí a pečlivě, tzn. nutnost rozhodovat se znalostí všech relevantních faktů ( buď je zastupitel zná z profesního postavení a znalostí, nebo je musí získat od obce jako podklady pro rozhodování.
V současném zastupitelstvu takto jedná p.Kollertová , zatímco p.Šepsová podle svých vlastních slov nemá
relevantní fakta a ani se po nich nepídí a s ní řada dalších zastupitelů. ( Tolik pro moldavita )

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Rozdíl mezi Vámi a zastupitelkou Šepsovou je v tom, že by si přečetla i následující
(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Z toho by jasně poznala, že se nejedná o samosprávný orgán, kde účast je nezastupitelná. To ale Vám bohužel nedochází.

Nicméně existují lidé, kteří papouškují, co jim kdo nakuká. Např. Danys a Zemanovci V NB. Jak se může někdo nechat zvěčnit pod tvrzeními že

Budeme zaměstnávat pouze občany Nového Boru
Budeme prosazovat zaměstnávání občanů NB při realizaci městských zakázek
Zveřejníme pronájmy majetku města atd.

Můžete vyhledat právní úpravu vztahující se k těmto bodům? Možná jste tam taky podepsán

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Bohužel vám moldavite nerozumím, co mi chcete říci. Můžete to prosím napsat vlastními slovy ?
Já cituji Povinnosti členů zastupitelstev podle obecního zřízení ( včetně povinnosti péče řádného hospodáře )
- Trestní odpovědnost zastupitelů a radních
S výtkami k Danysově straně a programu voleb se obracejte na něj. Já s ním nemám nic společného.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Navážu na svůj předešlý příspěvek pohledem do historie prvních volených zastupitelstev NB ( 1919,1924 )

Všechny aktivity vedly k majetkovému posílení města. Město skupovalo volně prodejné pozemky , které okamžitě pronajímá . Zmnožuje tak svůj nemovitý majetek. Všechny koupě se uskutečnily díky městské spořitelně. V jejím čele stál vždy stávající představitel města a dohlížel státní soudní úředník.
Aby bylo učiněno zadost zákonům, které podmiňovaly veškeré veřejné práce výběrovým řízením , byla
vyhlášena anonymní soutěž na jakýsi územní plán města , které se zúčastnilo 19 zájemců .
Tehdejší zastupitelstva se skládala většinou z živnostníků , kteří hlídali každou korunu, která měla být z městské kasy vydána. Hlídali nejen každou korunu, ale i každý trám nebo cihlu na veřejných stavbách. Sami zastupitelé tak prováděli , jak bychom dnes řekli , stavební dozor. Vypadá tedy pro nás dnes kuriózně částka, která byla vyplacena v r.1924 na opravy a střechu kostela a dosáhla přesně 118 121 Kč 77 haléřů.

Volně převzato z knihy Vladislava Jindry Dějiny Nového Boru III. díl

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Samozřejmě, že se uvedené ustanovení NOZ vztahuje také na zastupitele. I ty tzv. řadové.

Edit: zase jinde, mělo být u: 16. Září 2018 - 18:49 | moldavit

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Jako dlouholetý diskutér byste už měl vědět, že v HP řadí editor příspěvky striktně chronologicky za sebou - a do pořadí zpětně "vstupovat" nelze (zatímco pod články to možné je). Jaký to ale má smysl, netuším.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Samozřejmě, že se tato část zákona nevztahuje na zastupitele, kteří podléhají jako orgány veřejnoprávní korporace jiným zákonům.

§ 159 se týká pr. osob. uvedených v Díl 3

Veřejné rejstříky právnických osob

(1) Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

Takže město Nový Bor ve veřejném rejstříku nenajdete, Kultura Nový Bor s.r.o. již ano.

Je smutné, že toto tvrdí zastupitel. Podle něho a jeho tvrzení by mohlo být sídlo NB třeba v bytě, nebo na Kypru atd.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Měl jste možnost, pane Zahradníku, konečně předvést své znalosti obecní problematiky a vyjádřit se konkrétně k jednomu konkrétnímu programu.
Je vidět, že jako občan si informace nehledáte a šíříte, co vám kdo nakukal, včetně pomluv.

Stejně tak pánové Danys a Chot, usvědčující se v neznalosti zákonů.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Nehledejte ve veřejných rejstřících, moje informace na téma Trestní odpovědnost zastupitelů a radních jsou z ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.
Výpis :
§ 159 odst.1 NOZ je nepochybně aplikovatelný, protože je v souladu s povahou obce. Ostatně obsahově identická ( jen jinak formulovaná ) povinnost vyplývá i ze zákona o obcích, § 69 odst. 2 (slib ): Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění : ,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse ) a jejích (jeho ) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky ."
Vyplývá i z § 38 odst.1 ( pro nakládání s majetkem )

Moldavite, proč si myslíte , že už nemám možnost předvést své znalosti obecní problematiky nebo se
vyjádřit k některému volebnímu programu ? To snad ne ? Kdy a jak se vyjádřím , záleží přece na mně a ne na tom, kam mě tlačíte vy.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Panenko Marie Hornopolická! Ty to vidíš....
Mohl byste si, Moldávie, zadat do vyhledávače třeba: paragraf 159 NOZ a zastupitelé nebo něco podobného?! Mnohokráte děkuji.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Aby Vás soudruzi nezavřeli, takhle se rouhat. Ano , to co zahradník napsal 1. aplikovatelná,2.3.neaplikovatelná u jednoho paragrafu. Dva právníci, pět názorů.
Podstatné je, že místo toho, abychom se zabývali volebními programy, řešíme tradičně lži pana Zahradníka.
Napsat toto...zatímco p.Šepsová podle svých vlastních slov nemá relevantní fakta a ani se po nich nepídí a s ní řada dalších zastupitelů.

To je docela vážné obvinění, dle Zahradníka porušuje zákon. Nebylo by špatné dát na Zahradníka trestní oznámení, aby vysvětlil, kde ta slova vyřkla.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Tak moldavite, zatímco vy jste celej říčnej dávat při každé příležitosti doporučení na trestní oznámení, já se s vámi nemíním už ani dohadovat, myslete si , co chcete o §159 NOZ.
Přejdu k volebním programům subjektů, které se v našem městě přihlásily do voleb. Předesílám, že jde o mé osobní hodnocení a uvítám , když se přidá někdo další do diskuze se svým názorem.Pokud by můj pohled na volební program někoho snad iritoval, prosím, aby se zdržel osobních invektiv a diskutoval jen k věci - totiž k programu.
KSČM v Novém Boru
Hlásí se k spolupráci se všemi k prospěchu obyvatel města. Některé programové body se objevují u všech volebních subjektů jako např. autobusové nádraží nebo získání sportovišť do majetku města. Připomínají
však voličům také , co nepodpořili - zvýšení poplatku za odpad a dary Řeckokatolické církvi mimo dveří
kostela.Spolu s řadou dalších občanů se vymezují k nepotřebným projektům, které jim k srdci nepřirostly, jako je lavička VH a plastika uprostřed náměstí . Laviček máme teď plné náměstí a nikdo tam moc nesedává .
Vrátím se ještě jednou výňatkem k zmíněné knize o historii města, přestože ten nemá s komunisty nic společného. Je o zastupitelstvu.
V roce 1928 došlo k propojení kotle ústředního topení školy s kostelem. Náklady činily 72 584 Kč a byly hrazeny z církevního udržovacího spolku. Převážná část byla z darů firem, zbytek ze sbírky.
!!! Město se tentokrát neangažovalo, aby si nevysloužilo kritiku od věřících jiných církví a občanů bez vyznání.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Nevím, kdo tady hovořil, cituji "- Trestní odpovědnost zastupitelů a radních" a podával, stejně jako ten ( Nešněra?) nedoložená obvinění.
Já s usvědčenými lháři, jako Zahradníkem, taky nediskutuji. Zvláště těmi komunisticky smýšlejícími. Ti to mají jaksi asi v popisu práce.

Ale pobavili mne příspěvky, jak si v NB vedli Sudetští Němci. I vzhledem k církvím.
To ještě netušili, že církve o majetek přijdou a komunisté jim ho vrátí v zoufalém stavu. A ještě mají tu drzost za navrácení a vyrovnání vyžadovat zdanění. Zde je trefná odpověď kandidátce KSČM.

Havířov 9. září 2018
Vážená paní doktorko Halíková,
reaguji na Váš volební spot do senátu, který byl natočen před kostelem sv. Anny a ve kterém se snažíte upoutat pozornost voličů na zdanění tzv. „církevních restitucí“.
Našel jsem si v encyklopedii, že restituce je „náprava způsobených škod obnovením původního právního stavu.“ Jak můžete chtít zdanit něco, co bylo dříve ukradeno?
Nechci polemizovat o tom, proč zrovna toto téma vytahujete do boje o senát. Protože je to líbivé? Protože na to voliči slyší? Proč, když kandidujete do senátu za náš region, nenabídnete řešení jiných, skutečně palčivých témat zdejších obyvatel?
Na Vašem spotu mi zásadně vadí tři věci:
1) Nerespektujete právo České republiky a bez povolení vlastníka tj. Římskokatolické farnosti sv. Anny, jejímž jsem já statutárním zástupcem, jste Váš spot natočili na soukromém pozemku, kterým je prostranství před kostelem.
2) Považuji za hrubě nemorální a pokrytecké na místě, kde byli v době komunistické diktatury sledováni a posléze nejrůznějším způsobem šikanováni jak věřící, tak i mí předchůdci faráři (zvláště při realizaci přístavby kostela v letech 1969-1972 se jednalo o mnoho případů, které mohou doložit ještě i očití svědkové), mluvit o tom, že vy, komunisté, zdaníte náhrady za ukradený majetek!
3) Myslím, že nevíte, co v praxi znamenají tzv. církevní restituce např. u nás v Havířově. V katastru Havířov-Bludovice, kde naší farnosti vrátil pozemkový úřad několik málo pozemků, Vám rád tyto ukážu. Spolu s jejich žalostným stavem a z uzavřených nájemních smluv můžete zjistit, jak církev úžasně „profituje“ z těchto náhrad.
Vyzývám Vás tedy k tomu, abyste stáhla tento volební spot z médií, a chci Vás pozvat na návštěvu naší farnosti, kde si můžete v reálu prohlédnout, jak funguje to, co Vy kritizujete.
S pozdravem
Mgr. Marcel Krajzl, farář farnosti sv. Anny

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Je správné, že si to pan farář nenechal líbit a ohradil se proti zhůvěřilému jednání protistrany (= protivné strany). Jedno bych mu však přece jen vytknul: Proč soudružku H. oslovuje "vážená"?

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Já bych uvítal, kdyby se někdo z diskutujících vyjádřil k programu komunistů v Novém Boru. Nemyslím tím, že
se musí s programem ztotožnit, spíše pokud má někdo výhrady, tak ať nám je napíše. Může tím ovlivnit rozhodování voličů v Novém Boru. Havířov bych nechal havířovským. Spot jsem neviděl ,ale připomenu, že v komunálních volbách řešíme snad lokální problémy.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Strana zelených v Novém Boru.
V úvodu programu zelených jsou zavedená ale nic konkrétního neříkající klišé jako: jde o budoucnost, harmonický celek, přívětivý domov - no , tomu nemůžete nic vytknout :-)
Dále se zde píše , že není dobrá spolupráce a komunikace mezi složkami města. To mě teda překvapuje, že město vůbec funguje, je to pro mě novinka.
K snižování emisí bych já navrhl plynofikovat přilehlé obce , tam taky žijí lidé v 21.století.
A stanice CNG pro městský vozový park ? Nepíší kolik těch vozidel dohromady je , takže to úsporné nemusí být - spíš naopak.
A dál už jsou tam takové bludy, že je každému jasné, že to opsali z programu Zelených v Praze nebo jiné velké aglomerace (kontejnery pod zem , parkoviště pod zem, kolektory pod zem ). Prostě bludy.
A denní jízdné veřejnou dopravou v Praze , že je 10 Kč ? Já platil 24 Kč.
Věřím ale také tomu , že se náměstí v Novém Boru zazelená

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB- komunisté

S jejich volebními sliby má náš národ své zkušenosti

Před r. 1948 slibovali podporu živnostníkům, půdu soukromým zemědělcům (ty ujišťovali, že ke kolektivizaci nikdy nedojde), věřícím náboženskou svobodu. Bylo lhaní jejich politickým programem? A je?
Komunisté mají dvě tváře i dnes. Jediné, co bych věřil je, že jim Václav Havel leží v žaludku. Nezměnili se.
Dokládat to může i jejich nedávná "bohulibá" akce, kdy dokonce zajeli na Slovensko. Dojemná fanglakce, kde hovoří stále to samé. Sdílejí to i místní komunisté. Veřejnost nezajímali, zato kremelský Sputnik to dával přímým přenosem. Nakonec pěstují si je jako pátou kolonu. Tím se ani netají.

Poslechněte si alespoň toho pána po 40. minutě. Nahraďte si putinovské Rusko Německem A. Hitlera. Rusy zaměňte Němci, vedou válku proti vlastním občanů v Sudetech (Luhansk, Donbas) atd.
Jsme v září 1938 v Sudetech
https://www.facebook.com/cz.sputnik/videos/678940075803898/

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Moldavite, prosím pěkně už po několikáté, abyste se držel tématu - to jsou komunální volby v NB a
zveřejněné programy - taky v Boru.
Téma není o komunistech ani o Rusku . Jenom tady pořád plivete jedovaté sliny.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Jedovaté sliny plivou komunisté. Ta akce i zde velmi dobře známé KČP to jenom dokládá. A pak máme věřit jejich volebním programům. Tvrdí, že jsou demokraté. Ale přejí si totalitu, kterou by jim asi opět zajistilo Rusko. Pátá kolona.
Takový velikán Koněv. Potlačil Všelidové maďarské povstání (desetitisíce mrtvých), postavil zeď v Berlíně, přivedl vojska v r. 1968 a Češi špiní jeho památku. A ještě musí v žoldu USA poslouchat, že to bylo přepadení, okupace i krev prý byla.... Pravdivá slova jak dodal další.
A pak máme věřit volebním slibům.
Toto video šířil kandidát na zastupitele KSČM.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Komu není rady, tomu není pomoci. Co kdybyste se s těmi slinami přemístil aspoň pod jinej nadpis.
Tady je nadpis Komunální volby 2018 v NB a dokonce jste to téma otevřel vy, nechápu proč všechny diskuze zaplevelujete svými stále stejnými výlevy . Vždyť jste už jak ohraná deska :-)
Co říkáte programu zelených v NB ? Nebo napište třeba něco o volbách u vás ve městě.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI v Novém Boru

Volební program má žalostnou grafickou úpravu od samozvaného výtvarníka a novináře Pavla Danyse.
Udělal to nejhorší, co mohl - všechny programové body řadil za sebe do jednolitého textu, jako když teče kaše v pohádce Hrnečku vař.
Kdyby se dostal snad do zastupitelstva ,nezůstane v Boru kámen na kameni. Úředníky z části vyhází a ty,
co by tam zůstali bude co půlrok prověřovat v činnosti. Na to asi bude mít jiné úředníky ? Nebo ,že by sám ?
to by musel být taky ještě ekonomem a to není tak jednoduché, jako stát se výtvarníkem nebo novinářem.A sám přiznal, že rozpočtu města nerozumí . Takových bude víc i mezi zastupiteli, to ho mrzet nemusí.
Pak by to chtělo ještě nějakou hodinu doučování češtiny.
Z říše fantazie jsou další nápady v programu jako :V nejvyšší míře preferovat zaměstnávání místních občanů při realizaci veřejných zakázek. Mohl by jako stavitel vědět, že veřejné zakázky mají svá jasná pravidla ze zákona a diskriminace se nepřipouští.
V dalších bodech se vlámá do otevřených dveří : prověřit proč město odkoupilo zpět ruinu v Nemocniční,
pronájmy městského majetku,vyhodnocení činnosti občanských spolků atd. To všechno si zcela jednoduše může občan Danys na úřadě zjistit. Není to tajné.
Nicméně bude-li pan Danys zvolen zastupitelem, protože své podporovatele zde má , doporučoval bych využít jeho odborných znalostí ve stavebnictví a mohl by být permanentním dozorem na stavbách.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

V obchodních vztazích, s nimiž mám jisté zkušenosti, vybírá obezřetný zákazník svého dodavatele zpravidla nikoliv podle toho, co mu naslibuje, nýbrž podle jeho referencí, tedy podle toho co dokázal, jakou má pověst, jak plnil předchozí zakázky jiným zákazníkům. Proto doporučuji nejprve se přesvědčit, jak uchazeči o naše hlasy plnili své předchozí volební programy, jak se chovali v průběhu volebního období, a zejména jaké mají výsledky své práce. Teprve potom bych studoval, resp. vyhodnocoval volební programy a to jen těch, kteří v minulosti prokázali, že se jim dá věřit.

Nahoru

Re: Komunální volby 2018 v NB

No ano, napsal jste to pěkně, ale co subjekty, které se do zastupitelstva zatím nedostaly anebo sice dostaly ale koalice je svou většinou vždy převálcuje.

Nahoru