Opozice k rozpočtu města Česká Lípa

Verze pro tisk |

Opoziční zastupitelé nesouhlasí se způsobem, jak jim byl rozpočet předložen - vedení města nemělo zájem o pracovní schůzky, v listopadu dokonce nebylo svoláno řádné zastupitelstvo. Za této situace pak starostka města nazývá diskusi na ZM k jednotlivým položkám za zbytečné zdržování.

Rozpočet je katastrofálně deficitní - 132 milionů. Rozpočet využívá prostředků z rezervy tvořených za minulých vedení, projídá peníze uspořené v minulých letech určené na divadlo a naprosto nereálně spoléhá na trvalý růst příjmů od státu.

Chybí jakákoliv ambice a zájem o získání dotačních prostředků, objevují se tu položky, se kterými nemůžeme souhlasit a které jsme kritizovali v minulosti, např. 40 milionů za bazén na zcela nevhodném místě u Sportareálu. Opozice navrhla tuto položku zrušit, bohužel neuspěla. Naopak opozice uspěla s návrhem zařadit do rozpočtu položky na projektování lávky přes nebezpečnou silnici I/9 na Severu, Kopečku a novou tribunu v nové hale. 

Za této situace se objevují zcela zbytné položky, ke kterým nebyla vůbec žádná diskuse na zastupitelstvu – lanové centrum, rozhledna na Hůrce, naopak opět klesají výdaje na školství. Rozpočtový výhled je konstruován jen jako pouhý pohled z okna, předpokládá trvalý růst příjmů až do roku 2022, což jen podtrhuje rozpočtovou neodpovědnost ČSSD, ODS, Pirátů a uskupení Udělejme pořádek v České Lípě. Výhled neřeší potenciální vstup města do nemocnice.

Za SLK T. Vlček, Š. Slaný, za ANO P. Procházková, Z. Ježák a J. Volfová
 

Nahoru