Autor - Pavla Procházková

Opozice k rozpočtu města Česká Lípa

4.1.2017 06:48 | Česká Lípa

Opoziční zastupitelé nesouhlasí se způsobem, jak jim byl rozpočet předložen - vedení města nemělo zájem o pracovní schůzky, v listopadu dokonce nebylo svoláno řádné zastupitelstvo. Za této situace pak starostka města nazývá diskusi na ZM k jednotlivým položkám za zbytečné zdržování.

ANKETA MĚSTA - nabízíme pohled opozice na anketní otázky

6.10.2016 15:37 | Česká Lípa

Zítra a pozítří budete mít možnost vyjádřit se k devíti rozvojovým záměrům města Česka Lípa. Jaký pohled nabízí opozice?

V Lípě vymazali v radničních novinách opozici

3.10.2016 10:22 | Česká Lípa

V posledním, tj. předvolebním čísle Městských novin, dostalo prostor jen vedení města, resp. starostka Žatecká a II. místostarosta J. Raninec, prostor dostal též zastupitel za vládnoucí ČSSD J. Štrumfa. Opozici nebyl uveřejněn ani jeden ze tří článků.

Aktuální dění v České Lípě pohledem opozice

1.9.2016 13:55 | Česká Lípa

Přečtěte si další tiskovou zprávu českolipské opozice, která komentuje aktuální dění v České Lípě.

Českolipská opozice nejen o proběhlém zastupitelstvu

1.7.2016 13:01 | Česká Lípa

Přečtěte si tiskovou zprávu českolipské opozice, která komentuje radniční dění.

Protestujeme proti klientelismu, bezprecedentní parcelaci moci..

20.6.2016 17:42 | Česká Lípa

... a možné politizaci Městské policie.

Tisková zpráva představitelů opozice v České Lípě

29.4.2016 08:07 | Česká Lípa

Koalice se opět pokusila zabránit na zastupitelstvu diskusi o pronájmu plakátovacích ploch, které nesmyslně odebrala na radě kulturnímu domu, byť mu to přinášelo zisk a patří to k jeho činnosti.. Minule tím, že zastupitelstvo bylo přerušeno (otázka zůstává, zda pak nemělo být svoláno a tento bod projednán), ve středu tím, že tento bod nechtěla koalice doplnit na program.

P. Procházková: Vedením města dochází ke kriminalizaci politiky

26.2.2016 17:09 | Česká Lípa

Ráda bych zareagovala na situaci, kdy vedením města dochází ke kriminalizaci politiky a zastrašování politických oponentů vládnoucí garnitury. Konkrétně mám na mysli postup vedení města Česká Lípa týkající se údajně neoprávněného vyplacení odměn v měsíci březnu loňského roku.

Připomínky k rozpočtu města Česká Lípa 2016

17.12.2015 10:12 | Česká Lípa

Včera byl na ZM Česká Lípa schválen rozpočet na rok 2016. Níže otiskujeme vyjádření a připomínky zastupitelů Pavly Procházkové, Zdeňka Ježáka a Tomáše Vlčka.

Setkání s ministrem dopravy

11.12.2015 14:15 | Zpravodajství

Dne 3.12.2015 proběhlo v Liberci velice zajímavé setkání s ministrem dopravy panem Ing. Danem Ťokem. V rámci diskusního podvečeru byla probírána velice zajímavá témata týkající se regionu Libereckého kraje se zaměřením na plánované stavby, problematiku dopravy v kraji, hluková zatížení a další pro kraj nepochybně důležitá a přínosná témata.