Českolipská opozice nejen o proběhlém zastupitelstvu

Verze pro tisk |

Přečtěte si tiskovou zprávu českolipské opozice, která komentuje radniční dění.

1. Rozpočet

Vedení města projídá rozpočet. Deklarovaný přebytek vedení  města již předem zapojilo z velké části do rozpočtu, aby vykrylo katastrofální schodek, a to za situace, kdy od státu dostalo z RUD mnohem více peněz.

 

2. Sportovní dotace

Ačkoliv se koalice chlubí, jak připravila sportovní granty transparentní a spravedlivé, skutečnost je jiná. Dlouho diskutované granty na mládež byly cíleně postaveny diskriminačně pro neolympijské sporty, když tato překážka pod tlakem veřejnosti padla, přišlo na řadu rozdělování dotací pro dospělé kolektivy. Pro tuto kategorii byla v České Lípě několik let funkční pravidla, která zohledňovala úspěšnost daného kolektivu, návštěvnost, výši soutěže a několik dalších kritérií. Tato kritéria byla zrušena a podpora dospělých kolektivů se dostala pod individuální dotaci zastupitelstva. Bohužel do práce sportovního výboru neustále vstupuje vedení města, které diktuje, jak a komu by se měly dotace rozdělovat. Chce-li radnice něco diktovat poradnímu výboru zastupitelstva, měla by se nejprve o sport zajímat a minimálně jednou za funkční období se na něj přijít podívat. Vedení stále nepochopilo, že sportovní granty by se neměly rozdělovat jak pracovní místa. Do sportu politika nepatří.

3. Monitoring měření ovzduší

Návrh předložen na zastupitelstvu města a byl podpořen všemi přítomnými zastupiteli. Cílem projektu bylo rámcové vyhodnocení kvality ovzduší v České Lípě ve vazbě na lokálně působící zdroje znečištění ovzduší (lokální topeniště, dopravní zátěž, průmyslová zóna) s výstupem do dalších praktických aktivit viz např. „kotlíkové dotace“, jednání s ČHMÚ s možností rozšíření měřených látek. Dalším praktickým výstupem projektu bude i odborná závěrečná zpráva vypracovaná SZÚ (Státním zdravotním ústavem) ve spolupráci s KHS (Krajská hygienická stanice) a TUL (technická univerzita v Liberci) v podobě GIS. Investiční podpora ze strany města by byla ve výši 50 tis. Kč, které měly být poskytnuty z fondu rady města. Bohužel Rada města se na svém zasedání dne 06.06.2016 k danému bodu - poskytnutí individuální dotace - nepřijala usnesení, z čehož lze dovozovat, že Rada města nepodpořila tento projekt. Je třeba si uvědomit, že pokud by měření kvality ovzduší v tomto rozsahu mělo probíhat za standardních podmínek, pohybujeme se řádově kolem 200 tis. Je zřejmé, že vedení města raději finance z fondu utratí jinak, spřátelené strany jsou přece do budoucna důležitější, než zdraví obyvatel České Lípy.

4. Analýza městské policie

Zastupitelka Vlastníková předložila svou analýzu městské policie, kde získala místo bez řádného výběrového řízení. Ve sbírce dutých frází, ve stylu městská policie byla, je a bude,  působí jako nechtěný vtip upřímné vyznání, že hrozbou městské policie je její politizace, což je u členky ČSSD pikantní, stejně jako poznámka, že hrozbou pro MP je změna vedení města. 

5. Změna územního plánu

Změnu územního plánu, který povede k výstavně bazénu u parkoviště OD Kaufland jsme nepodpořili. V územním plánu je stále i městský obchvat, který povede přímo vedle bazénu, navíc přes plánované parkoviště bazénu. Vedení tím ukazuje, že jediné, co řeší, je otevření bazénu těsně před volbami, na okolní krajinu a plány ale nehledí.

6. Zastupitel Binder

Zastupitel Binder toho „má moc“, jak sám konstatoval, když rozporoval zápis ze sportovního výboru, jejž sám schválil a podepsal, proto byl vyzván zastupitelem Ježákem (ANO) k rezignaci. Již v minulosti jej k tomu vyzval zastupitel Vlček (SLK), neboť pan Binder (ČSSD) je také manažerem příspěvkové organizace Sport, předsedou sportovního výboru i šéfem hokejového klubu.

7. Nemocnice

Vedení města v polovině mandátu absolutně neví, kam město dál směřovat, a tak vyhlásilo anketu. Starostka města takřka po dvou letech vyjednávání o vstupu města do nemocnice pošlapala svou dohodu s hejtmanem (vstup s 49 procenty), kterou na označila za maximum, a od problému zbaběle utekla tím, že nehlasovala pro své vlastní usnesení, ale hlasovala pro alibistické usnesení místostarosty Ranince, které problém jen odkládá. Směšný je jeho apel ke kraji, aby se svým majetkem – nemocnicí – nijak nenakládal, dokud se město nerozhodne. Stejně tak apelovali na kraj kvůli své nerozhodnosti při koupi nemocniční ubytovny a okolních pozemků, o které pak Česká Lípa nenávratně přišla. Oba tím opět ukázali, že jejich deklarovaný zájem o zdravotnickou péči v České Lípě je jen předstíraný.

8. KD Crystal

Vedení nám byla představena adaptace KD Crystal na multifunkční centrum. Podstatnou změnou je vybudování knihovny v celém prvním patře. Knihovna nové prostory bezesporu potřebuje. Příprava a projednávání této rekonstrukce je však opět zahalena tajemstvím. Zastupitelům byl předložen materiál na jednání BEZ PŘÍLOHY - TEDY BEZ PROJEDNÁVANÉ STUDIE. Tu představil až architekt Suchomel osobně, tedy - pár snímků ukázal na plátně a zastupitelé pak měli hlasovat o stavbě za téměř 300 miliónů korun. Takovéto projednávání a přípravu materiálů ve své době kritizovala právě starostka Žatecká, nyní jsou ale materiály v daleko horším stavu. Hlasovat o harmonogramu prací na adaptaci bez jejího uveřejnění je opravdu velká chyba. Nemůžeme podpořit projekt, o kterém do dneška nemáme žádné informace, i kdyby byl sebelepší.

9. Uzavírka Dubice

Nestává se často, aby přímo na ZM přišli občané se svými požadavky. Jednosměrná uzavírka ulic Kozákova, Mánesova směrem Dubická je však přivedla. Střídavě by měly být uzavřeny obě silnice pod oběma viadukty až do října. Pro občany to tak znamená objížďku přes 6 km. S tímto návrhem ale nebyli seznámeni dopředu, většina se o uzavírce dozvěděla až v den rekonstrukce z rozmístěných značek. Nepřípustná je odpověď starostky, že vše zveřejnili na facebookových stránkách města týden dopředu a že na objízdné trasy nemělo město žádný vliv. Pod tlakem otázek naopak místostarostka Šafránková přiznala, že se zhotovitelem stavby měla k tomuto tématu několikrát schůzku. Město tedy upřednostnilo zájmy stavební firmy před zájmy svých občanů! Slib, že se starostka pokusí vše napravit v zájmu občanů vzala za své tehdy, když jsme se dozvěděli, že tato vrchní velitelka MP poslala hned druhý den strážníky pokutovat řidiče, kteří zákazem projížděli. Pokud by pomoc občanům myslela vážně, strážníci měli stát na opačné straně mostu a řidiče s domluvou otáčet.

10. Etický kodex městské policie

Zastupitelka Procházková oceňuje, že jí zpracovaný Etický kodex Městské policie splnil očekávání vedení města a za jeho zkopírování panu Jeníkovi blahopřeje... V jeho případě se nejedná o manažerské selhání, ale pouhé plagiátorství. Taktéž nás velmi obohatilo jeho sdělení, že počet civilních zaměstnanců na MP se příchodem p. Vlastníkové nezvýšil, jelikož se jedná pouze o zástup po dobu mateřské dovolené. Uvidíme, jak se nám situace vyvine a zda p. Vlastníková získá pracovní poměr na dobu neurčitou.

Za opozici

Pavla Procházková
Štěpán Slaný
Zdeněk Ježák
Tomáš Vlček

Nahoru

Komentáře

Jak mám mít důvěru právě k vám autoři článku, když lžete?

Dobrý den.
Proč bych k vám měl mít důvěru, když je jednoznačné, že lžete?
Poprvě jsem ve středu jednání zastupitelstva poslouchal. Pravda, ne celé. Ale například to o uzavírce ano.
Proč lžete, že starostka poslala na lidi strážníky, aby je pokutovali? Vždyť z toho co na zastupitelstvu zaznělo, bylo jasné, že to tak není a hlavně to tam ani nikdo neřekl!
Dále tam bylo řečeno, že toto není stavební akce města a že Skanska chtěla ještě větší omezení na té silnici a tomu město dle svých možností zabránilo.
Pánové a dámo, co se titulujete těmi opozičními zastupiteli, je mi zle z toho, jak se dají věci obrátit, jak se dá lhát.
A pokud je ten pan Ježák učitel, pak doufám, že nebude nikdy učit moje děti, protože dobrým příkladem by pro ně jednoznačně nebyl.
Pan Vlček byl od roku 2006 ve vedení města a stál po boku neoblíbené starostky Moudré. To je vizitka. A vy ostatní? Ta paní z ANO byla přece v koalici a to i pan Ježák. Pak jste se zřejmě rozešli a teď jen špína.
Lidi, vzpamatujte se a hlavně si vzpomeňte na to, co se říká už malým dětem. ŽE LHÁT SE NEMÁ.

Nahoru

Re: Jak mám mít důvěru právě k vám autoři článku, když lžete?

V každém případě se pořád jen o něčem hovoří, diskutuje a "skutek utek". Za období vlády nových lidí na radnici vidím jen samé šarvátky, nekoncepční rozhodnutí, která tzv. nějak časem "vyhnijí", obsazování pozic dle stranické příslušnosti, házení klacků pod nohy těm, kteří mají jiný názor ...
Jsem zklamán politickým děním v tomto městě, ale nedivím se tolik, když si uvědomím, koho nám volby vyplavily do horních pater. Ano, vždy se najde nějaká nespokojenost a ne všichni jsou každému oblíbeni. Měl bych připomínky k vedení radnice bývalému a mám je ještě větší k současnému. Nedivte se, že se někdy opozice chová tak, jak se chová, protože koalice je v tomto směru ještě horší. Že, Jirko a všichni vy, kteří jste do tohoto boje zapojeni? Uchylujete se pod různé identity na sociálních sítí a v diskuzních fórech a snažíte se ovlivňovat veřejné mínění. Stačí jen zajít někdy na facebook. Tak to dopadá, když se do čela postaví člověk, který si myslí, že voliči a občané jsou "ovce" a bude je řídit využíváním znalostí z oblasti PR. Jenže my občané v menších městech hodnotíme vedoucí politické lídry i podle skutků a podle toho jak se chovají v běžných situacích. Proto také nikdy například nemůžeme věřit člověku, který nám chce vládnout, ačkoliv jeho bydliště v České Lípě je pouze formální. Zastupitel má zastupovat lidi, kde bydlí a ne obsadit teplé místečko v pro něj lukrativnější obci nebo městě. Pletete si zastupitelskou vládu s managementem firmy. Už na samém počátku i toto byla velká chyba. Přestaňte plýtvat energií na šíření svého rádoby dobrého jména a začněte konečně pro nás občany pracovat, jen v tom může být vaše spása! Rád bych do konce vašeho volebního období viděl aspoň jeden hmatatelný výsledek, byť i v podobě té větší vany na rušné třídě, kterou nazýváte bazénem.

Nahoru

Re: Českolipská opozice nejen o proběhlém zastupitelstvu

Pseudo opozice bez úrovně! Ježák je blázen, Slaný největší uplakánek, Procházková byla, je a bude ženská bez rozumného názoru a pan Vlček ať se radši vrátí k učení...

Nahoru

Re: Českolipská opozice nejen o proběhlém zastupitelstvu

Skutečnost, že vedení města nepodpořilo monitoring ovzduší a že prošel návrh změny územního plánu jednoznačně potvrzuje, že město postaví bazén na nevhodném místě přesto, že občané s tímto nesouhlasí. V anketě Českolipského deníku bylo zřejmé, že lidí na tomto místě bazén nechtějí. To ovšem vedení města vůbec nezajímá.
Monitoring ovzduší by ukázal na nevhodnost místa, proto to oddalování.
Zde nepomůže nic jiného než podání trestního oznámení na vědomé poškozování lidského zdraví.
Českolipská drbna poukazuje na opozici bez úrovně, mě přesvědčila o tom, že její úroveň silně pokulhává.

Nahoru

Re: Českolipská opozice nejen o proběhlém zastupitelstvu

Pro vás je vypovídající nějaká anketa, kde si můžu během dnes naklikat několikrát po sobě odpověď, která se líbí právě a jen mně? Pro vás je vypovídající tzv. anketa s pár takto naklikanými hlasy?

Nahoru

Re: Českolipská opozice nejen o proběhlém zastupitelstvu

Myslím, že se všichni zbytečně rozčilujeme.
Kdybychom měli seriozní vedení radnice a hlavně "vstřícné" - jak nám bylo před volbami slibováno, radnice by odtajnila zápis z rady, kde se projednávala nabídka na monitorig ovzduší za výhodnou cenu. Taktéž by měla postupovat ve věci etického kodexu - měli bychom mít možnost porovnat oba materiály / p. Procházkové x p. Jeníka/. Ale to je asi nesplnitelné přání, to bychom chtěli na radnici mnoho, do toho nám , občanům , nic není. Jen tak na okraj - jak se vám líbí internetové stránky města - jsou přehledné, jednoduché , s rychlou navigací, že? Hlavně ta aktuálnost , / rok 2010 není výjimkou /, nepřehlednost a chaos. Já osobně bych se styděla, tyto stránky někde prezentovat, ubohost. Nevím, jak je možné, že česká Lípa jako okresní město se za tyto stránky nestydí. Bezchybný chod a provoz IT , který pro radnici zajišťuje dodavatelsky Českolipská informační společnost / s jednatelem p. Stejskalem/ navíc radnici stojí ročně pouhých 9 mil.

Nahoru

Re: Českolipská opozice nejen o proběhlém zastupitelstvu

Zpochybňovat se dá vše. Je zajímavé, že někdy stačí názor stovky lidí např. revitalizace sídliště Špičák, jindy nestačí několik set podpisů na petici proti revitalizaci parku. V anketě Českolipského deníku určitě všichni podvádí. Ano, všechno se dá zdůvodnit, proto vedení města nedbá hlasu lidu, jeho rozhodnutí je vždy nejlepší. Podle toho to taky v České Lípě vypadá. Kocourkov hadr.

Nahoru

Re: Českolipská opozice nejen o proběhlém zastupitelstvu

Nekoncepčních a chybných rozhodnutí můžeme od roku 2000 napočítat mnoho. Je zajímavé, že ti, kteří v letech 2002 - 2006 dali přednost stavbě tenisové haly a Kauflandu nyní mlčí. V této době obyvatelé chtěli místo Kauflandu venkovní bazény. Vedení města oponovalo, že zde koupaliště nemůže být, protože to hygienici nepovolí. Tento názor jsem naposledy zaslechla v roce 2014. Dnes to ovšem neplatí, přitom nárůst automobilové dopravy v uvedené oblasti je nepřehlédnutelný a koncentrace zplodin se mnohonásobně zvýšila.
Pokud vedení města bude po sobě chtít zanechat něco smysluplného a prospěšného, mělo by finanční prostředky investovat do rekonstrukce chodníků a na větší investice našetřit.
Bazén, jehož výstavbu chce realizovat bude určitě stát mnohem víc než 55 mil. (koupaliště to však nebude) a na další investice nebudou peníze.
Na červnovém zastupitelstvu se projednávalo několik důležitých bodů. Petr Skokan, který by si měl pamatovat jaké hrátky probíhaly v roce 2002 a další roky, na zastupitelstvo přišel když bylo po všem.

Nahoru

Re: Českolipská opozice nejen o proběhlém zastupitelstvu

Ad 1.:
Daňové příjmy města Česká Lípa podle zákona o RUD (rozpočtové určení daní, z.č. 243/2000 Sb. v platném znění) činily v r. 2014 – 449 477 tis. Kč, v r. 2015 pak – 489 152 tis. Kč. Zaokrouhleně o 40 milionů Kč více, tedy o 8,83% více, proti roku 2014.
Velmi znepokojivá je informace o „katastrofálním schodku“ – mohli byste ho, prosím, vyčíslit a uvést kde jej vidíte? Zejména proto, že VŠICHNI přítomní zastupitelé hlasovali pro schválení hospodaření města za rok 2015 – Závěrečný účet a Účetní závěrku. Podle těchto dokumentů bylo hospodaření v r. 2015 přebytkové. Děkuji.
Ad 2.:
Ano, do sportu by politika neměla patřit. Bohužel tomu tak je. Mohl byste prosím, pane magistře Ježáku, urgovat u vedení města srovnávací tabulku příjmů jednotlivých oddílů (spolků, TJ …) za roky 2015 a 2016? Případně za delší období. Se zvláštním zaměřením na příjmy Floorball Clubu Česká Lípa z.s.?
Ad 3.:
Věcně – ohledně měření znečištění ovzduší – s Vámi souhlasím.
Ad 4.:
Na místo, které zastává Bc. Vlastníková, není třeba výběrového řízení. Považuji za chybu zaštiťování se Strategiemi komunikace s veřejností apod.
Ad 5.:
Ani já (a ani další dva členové klubu KSČM) jsem pro Změnu číslo 6. ÚP České Lípy nehlasoval. Zejména proto, že dosud nebylo učiněno nic pro zprovoznění přírodního koupaliště v areálu Dubice.
Ad 6.:
Už na jednání zastupitelstva jsem uvedl, že nechat v zápise něco takového je … není příliš rozumné.
Ad 7.:
Usnesení k nemocnici bylo předloženo ve verzi: „souhlasí /nesouhlasí“. Na rozdíl od Vás nepovažuji anketu za zbytečnou. Naopak – je správné se občanů zeptat na jejich názor. Nelze vyloučit ani uspořádání referenda.
Ad 8.:
Základ studie – umístění knihovny do patra KD Crystal - je znám delší dobu. Souhlasím, že alespoň několik zobrazení půdorysů mohlo být předloženo, zasláno předem. Neschvalovali jsme harmonogram, ale uložili jsme vedoucí ORMI v září předložit jeho návrh.
Ad 9.:
Myslím, že pletete občany a mícháte cíleně do sebe různé věci, zaměňujete pojmy (… město upřednostnilo …). Výraznější komunikace směrem k veřejnosti zřejmě mohla být, jen si nejsem zcela jist jak: vyhlašování rozhlasem, plakáty? Nevím. Dopravní značky byly umístěny v předstihu.
Ad 10.:
Etický kodex MP zpracovaný (zřejmě) Mgr. Jeníkem známe. Bylo by vhodné zveřejnit EK, z jehož zkopírování je Mgr. Jeník obviňován. Nejlépe včetně metadat. Jsem obecně a zásadně proti tzv. Etickým kodexům, protože jen „přežvýkávají“ povinnosti a omezení uložené jinými právními předpisy, jejichž dodržování je základem veškeré činnosti ve státní správě a samosprávě a kontrolní mechanismy jsou rovněž dány.

S pozdravem, F. Chot

Nahoru