MHD Česká Lípa III. – začíná jít o peníze

Verze pro tisk |

S chutí jsem si přečetla názor pana místostarosty Ranince, který považuji za jeho osobní atak. Jeho příspěvek pobavil nejenom mě, ale i spoustu mých kamarádů a přátel. Takovou odezvu jsem opravdu neočekávala, a tak jsem se nechala přesvědčit k napsání ještě jednoho veselého čtení.

Ostatně, já bych se taky dokázala pohrabat v jeho profesní minulosti, dokonce veřejné. Třeba by mě mohlo zajímat, jaké to bylo, když jako poslanec ODS potopil tehdejšímu premiérovi Topolánkovi vládu, a to ještě uprostřed předsednictví EU, čímž jsme si opravdu „zvýšili“ mezinárodní kredit. Ale proč, že jo?

A teď zpátky k českolipské MHD a k programu jednání příštího zastupitelstva:
Na začátek musím podotknout, že všechny podklady a informace čerpám z veřejných zdrojů, především z veřejně dostupných materiálů pro jednání zastupitelstva – to jenom pro případ, až můj názor bude opět označen jako blábol či podobně.

Veřejně dostupné materiály k bodu číslo 12 příštího jednání zastupitelstva jednoznačně potvrzují, že se postupuje podle dlouhodobého scénáře.

Zastupitelé na svém jednání v květnu letošního roku rozhodli svým dnes stále ještě platným usnesením č. 511/2017, že se budou nadále zabývat dvěma variantami řešení: společný podnik a veřejná soutěž. Následně byli zastupitelé zahlcováni množstvím informací o společném podniku, systematicky přesvědčováni na různých workshopech o výhodnosti společného podniku s minoritním zastoupením. O parametrech a návrhu zadání veřejné soutěže ani čárka. Údajně je veřejná soutěž riskantní, málo flexibilní a vlastně se neví, jak by měla doprava za těch deset let vypadat. Což je samozřejmě velmi účelová lež. Takže na radnici někdo usoudil, že není třeba čekat na konečné rozhodnutí „nějakých“ zastupitelů o možných variantách, protože přímé zadání zakázky společnému podniku s BusLinem, ve kterém má město pouze 20% minoritní zastoupení, je to nejlepší, co může Českou Lípu v příštích minimálně deseti letech potkat. A poslal do Úředního věstníku EU „Předběžné oznámení bez výzvy k účasti v soutěži – Přímé udělení smlouvy“.

Zakázka je popsána v tomto rozsahu: 1 150 000 km ročně na dobu 10 let. Stejně tak mohlo být obejito zastupitelstvo a svévolně bez jeho rozhodnutí mohlo být zveřejněno předběžné oznámení na veřejnou soutěž – ostatně rozsah je uveden, tudíž je jasné, jak bude vypadat MHD za deset let. Ale pouze teoreticky, prakticky muselo být zveřejněno na přímé udělení smlouvy. Protože by to znamenalo nedodržení předem domluveného scénáře se společností BusLine. A že existuje nějaké usnesení 511/2017, které se neplní? Nevadí, navrhneme jeho zrušení (viz materiály pro jednání zastupitelstva). Kdo by se nad tím pozastavoval?

Důvodem pro tento „zrychlený postup“ je mimo jiné skutečnost, že následně musí být uzavřena smlouva o přepravě cestujících se subjektem, který bude dopravu po 1. 1. 2019 provozovat. Tedy s tím, kdo by mohl vzejít z veřejné soutěže, nebo v tomto případě s preferovaným společným podnikem. A teprve tato smlouva je o penězích, a, jak víme, o velkých penězích. A hlavním cílem je, aby tuto smlouvu uzavíralo ještě stávající zastupitelstvo. Co kdyby se to nestihlo – komunální volby zkracují čas a je tu riziko, že by tuto smlouvu schvalovalo budoucí zastupitelstvo. Tedy to, které už bude za plnění smlouvy zodpovídat, tudíž platit, a ev. by mohlo shledat společný podnik jako méně výhodný než stávající koalice. To by byla fakt „katastrofa“, ale jak pro koho. Aby se eliminovalo toto riziko, tak si to radnice pojistila návrhem smlouvy o společném postupu, která je také předložena zastupitelům (viz materiály pro jednání zastupitelstva). Povinnost uzavřít tu „smlouvu o penězích“ si pojistili už touto smlouvou tak, že pokud by ji město neuzavřelo, zaplatí smluvní pokutu 500 000 Kč, a jsem přesvědčená, že BusLine by určitě uplatňoval náhradu škody. Dále je z návrhu této smlouvy jasné, že město musí (!) vložit do společného podniku vlastnické právo k areálu v Poříční. Doposud se hovořilo pouze o nájmu. Ten návrh smlouvy je tak nemravný, že až stojí za podrobné prostudování.

Na příštím jednání zastupitelstva města můžeme se zájmem sledovat, zdali koaliční zastupitelé budou poslušní, nebo i rozumní. Nechme se překvapit.

Dovětek pro pana Ranince: pokud byste opět reagoval na můj názor, klidně dál požívejte svůj slovník. Vy jste osoba, která mě nemůže urazit.
 

Nahoru

Komentáře

Re: MHD Česká Lípa III. – začíná jít o peníze

Dobrý den. Připomínáte mi chování zhrzené milenky.

Nahoru

Re: MHD Česká Lípa III. – začíná jít o peníze

Paní Ing. Kočová má nutkavou potřebu se vymezovat proti mé osobě, udělala to už v prvním svém článku, kde mě zmínila několikrát v úplně nesmyslných souvislostech a pak se diví, že jsem se ozval. No nic, snad jen pro její informaci: Topolánkovu vládu jsem nepotopil. Hlasoval jsem dne 24. 3. 2009 PROTI návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Každý si to může ověřit z mého projevu ve Sněmovně i samotného hlasování. http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/053schuz/s053018.htm
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/053schuz/s053025.htm
Na argumenty paní Ing. Kočové v souvislosti s MHD v České Lípě nemá cenu reagovat, jsou totiž stejně pravdivé jako to, že Raninec potopil Topolánkovu vládu.

Nahoru