Jedno z posledních zastupitelstev kraje tohoto volebního období

Verze pro tisk |

Poslední květnový den, v úterý 31. 5. 2016, se konalo zastupitelstvo Libereckého kraje. Podělím se se čtenáři i-novin o několik svých osobních dojmů, postřehů a snad přinesu i nějaké zajímavé informace.

Nejvyšší dosažený počet přítomných zastupitelů byl 41 ze 45. Zahájeno bylo tradičně ve 14.00 hodin, respektive krátce po druhé hodině a končili jsme těsně před šestou hodinou. Já jsem osobně ještě absolvoval během úterního dopoledne malé „kolečko“ po kancelářích krajského úřadu při pátrání po Věstníku právních předpisů kraje – o tom ale více v samém závěru článku.

Celý klub zastupitelů KSČM se ještě před jednáním zastupitelstva, tradičně jako jediný (spolu s dalšími dvěma zastupiteli), zúčastnil od jedné hodiny po poledni semináře, který pořádala krajská firma KORID s.r.o. na téma: Centrální dispečink systému IDOL. Velmi zajímavý seminář představil současný stav rozpracovanosti projektu, slibujícího od podzimních měsíců výrazné a zásadní zlepšení informovanosti občanů – cestujících zejména o aktuálním (on-line) stavu spojů všech dopravců na území kraje, zapojených do integrovaného systému IDOL, o možnosti volby spoje, dopravního prostředku ... Pochopitelně navíc umožní dispečerům, díky těmto informacím, operativně reagovat např. vysláním náhradního autobusu na nečekané situace, zpoždění či výpadky spojů autobusů, vlaků, tramvají. Nezanedbatelným bonusem pro kraj také bude naprostý přehled o tom, za co dopravcům platí, za co chce například v dalších 10 letech vynaložit čtyři miliardy korun. 

Na programu jednání zastupitelstva bylo celkem 89 bodů, z nichž některé měly několik dalších položek. Výrazná část se týkala rozpočtových změn, těch bylo 39 a platí pro ně o položkách totéž, co o ostatních bodech. Rozpočtové změny rozdělovaly konkrétním příjemcům, konkrétním akcím, projektům … finance, které byly rámcově určeny v předchozích úpravách rozpočtu pro rezorty/odvětví. Většina (finančním objemem – jde o desítky milionů korun) se týkala výstavby, oprav a údržby krajských komunikací, dále školských a sociálních zařízení či rozdělení sportovních dotací. Pro Českolipsko zmíním například: silnici v Prysku, spojku Dobranov – Písečná, již realizovanou komunikaci Pihel – Skalice, silnici v Postřelné u Jablonného v P., komunikaci Ždírec – Nedamov, průtah Horní Policí a silniční propustek v Okrouhlé … Zajímavá také je trojice materiálů, kdy zastupitelstvo nejprve schválilo Plány dílčích povodí na území Libereckého kraje, tedy Labe ve východní části kraje, Ohře (Ploučnice) v naší západní části a Lužické Nisy v části centrální a jejich přítoků. Dalším hlasováním pak schválilo dílčí úpravu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro obec Jeřmanice. Složitější byla diskuse a hlasování u bodu Závazek spolufinancování projektu Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje. Celkové náklady na studii činí zaokrouhleně 4 miliony 676 tisíc korun a podíl kraje 15 %, pokud se podaří zajistit financování z výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Naše námitky směrovaly zejména vůči tomu, že na projektu se nepodílí statutární město Liberec, a že jeho „technologií“ je zejména komparace poznatků z dalších existujících materiálů, třeba právě schválených Plánů povodí ... Bod byl schválen.

Nebyly ale na programu jen body všeobecně kladně přijímané a prohlasované. Takovým konfliktním bodem například bylo rozhodování o přiznání dotace ve výši pět set tisíc korun produkci filmu Tenkrát v ráji, který má údajně popisovat život Josefa Smítky – významného horolezce Českého ráje, který byl v březnu roku 1945 zavražděn nacisty v Terezíně. Proti této dotaci vystoupili zejména zastupitelé z Turnova – Ing. Tomáš Sláma (ODS) a Mgr. Miroslav Beran (KSČM). Poukázali především na odpor pamětníků, historiků a horolezecké veřejnosti ke zkreslování života a osudu Josky Smítky. Dotace nebyla schválena. Nemohu znát důvody nepodpory u jednotlivých zastupitelů, za sebe uvedu, že jsem odmítl vynaložení veřejných prostředků na komerční projekt scénáristy a producenta filmu J. Urbana, „známého“ například filmy Habermannův mlýn či 7 dní hříchů.

Zřejmě věcně i politicky nejvýznamnějším bodem byla Nabídka městu Česká Lípa – majetkový vstup do obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Vzhledem k závažnosti, rozsahu a složitosti celé věci se nyní omezím pouze na konstatování, že nabídka byla schválena 24 hlasy (zákonné kvorum je trvale 23 hlasů), a že žádný z deseti zastupitelů KSČM ji nepodpořil. Další jednání budou pokračovat, zejména tento měsíc mezi zastupiteli města Česká Lípa. 

No a v závěrečném a tradičním bodě Náměty a připomínky jsem měl několik faktických poznámek ke Statutu rady pro výzkum, vývoj a inovace. Třeba proč je v něm uvedeno, že jeho změny schvaluje zastupitelstvo, když se jedná o orgán rady kraje a podobně. Druhá moje připomínka, či spíše dotaz, směroval k, v úvodu zmíněnému, Věstníku právních předpisů kraje, což je taková malá krajská Sbírka zákonů. Ten jsem nakonec v jedné kanceláři objevil ve fyzické (papírové) podobě a dokonce se nám společným úsilím zadařilo objevit jeho elektronickou podobu na webu kraje. Věcně se jednalo o Nařízení rady kraje ze 3. května 2016 o zrušení obecného stavebního úřadu v jedné malé obci na Semilsku a pověření Městského úřadu v Turnově výkonem jeho funkcí s účinností od 1. června 2016. Postupně „povinnost“ odpovědi/reakce na můj dotaz „propadla“ od pana hejtmana, přes ředitele krajského úřadu a přes vedoucího právního odboru až na vedoucího oddělení a bylo zajímavé sledovat, jak je si poslední v řadě jist, že je vše v pořádku, že Nařízení bylo řádně zveřejněno tak, jak ukládá zákon pro jeho platnost, pan hejtman si pak dokonce vybavil situaci, jak Nařízení podepisuje … Takže zůstává jen zcela drobný problém: Aby mi někdo alespoň dnes byl schopen předložit fyzickou či elektronickou verzi Věstníku. Dosud se tak nestalo.

František Chot (KSČM),
zastupitel Libereckého kraje a České Lípy 

Nahoru

Komentáře

Re: Jedno z posledních zastupitelstev kraje tohoto volebního ...

Na kraji KSČM majetkový vstup ČL do nemocnice nepodpořili.
To bude hodně zajímavé sledovat jak se k tomu postavíte v Č.Lípě, kde vaše hlasy budou potřebovat k tomu, aby si na ty nové trafiky a zakázky z nemocnice mohli sáhnout.

Nahoru