K předražení zakázek na obnovu silnic po povodních nikdy nedošlo

Verze pro tisk |

Liberecký kraj a Krajská správa silnic Libereckého kraje považuje tvrzení politického hnutí Starostové pro LK, která se objevila v posledních dnech v některých periodikách, o údajně předražených zakázkách na opravy silnic po povodni, za naprosto zkreslená, tendenční a neopodstatněná.

Úvodem je nutné říci, že Liberecký kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Krajské správy silnic Libereckého kraje zahájil investorskou přípravu likvidace povodňových škod na pěti nejpostiženějších pozemních komunikacích ve vlastnictví kraje a to neprodleně po skončení povodní v roce 2010.

V průběhu projektové přípravy těchto akcí byly v květnu 2011 podány žádosti o dotaci do programu Obnova obecního a krajského majetku po povodni v roce 2010 na Ministerstvo pro místní rozvoj. Předmětem těchto žádostí byly mimo jiné i žádosti na stavby: Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) – I. etapa a Obnova silnice po povodních 2010, III/03515 Heřmanice.

Tyto žádosti byly ministerstvem přijaty a zařazeny do seznamu realizovaných staveb. V prosinci 2011 byl na základě platné vyhlášky Ministerstva financí zahájen proces nezávislé kontroly výše uvedených staveb. Tato expertní kontrola byla provedena nezávislými odborníky z ČVUT v Praze a byla ukončena v březnu 2012. Experti Libereckého kraje aktivně spolupracovali s akademickým týmem odborníků z ČVUT a většinu závěrů z expertního posudku zapracovali do zadávací dokumentace výběrového řízení. Cenové nabídky budou známy s největší pravděpodobností do konce října.

Z tohoto důvodu skupina stavebních expertů, stejně jako Liberecký kraj, důrazně protestuje proti nařčení politického hnutí Starostové pro LK z pokusu o předražení těchto zakázek. K předražení zakázek nedošlo a vzhledem k neukončené soutěži na dodavatele stavby ani dojít nemohlo, neboť konečná, tedy tržní cena zakázek bude známa až po ukončení výběrového řízení. Upozorňuji, že v současné době je známa pouze předpokládaná cena vycházející z projektové dokumentace.  Jakékoliv nařčení z údajného předražování projektů nemá žádné opodstatnění a považuji je za naprosto tendenční.

Podle ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje Jana Růžičky Liberecký kraj jako investor, s ohledem na rozsah a složitost projektů a s ohledem na zajištění efektivity přípravy, nastavil investorský systém, ve kterém zapojil do projektové přípravy nezávislou expertní společnost. Jejím úkolem byla mimo jiné i nezávislá kontrola kvality dokumentace a rozpočtu včetně předkládání návrhů ke snížení nákladů a identifikace rizikových položek rozpočtu. Výběrové řízení je vypsáno bez možnosti předkládání tzv. inflačních přirážek a kontrola kvality a rozsahu prováděných prací bude sledována systémem tzv. „měřeného“ kontraktu.

Ocenění projektů, tj. stanovení předpokládané ceny stavebních nákladů, bylo provedeno dle obvyklých cen aktuálně platných v době zahájení projektových prací a na tomto základě byla také podaná žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. “Technické a cenové optimalizace jsme prováděli po celou dobu zpracování projektové dokumentace,” zdůrazňuje Růžička.

Útoky na Liberecký kraj považuji za předvolební politický boj, který ani v nejmenším nesouvisí s odbornou stránkou věci. Výroky Starostů pro LK výrazně poškozují nejen kredit kraje, ale také ostatních subjektů, které se na přípravě projektů na obnovu škod po povodních 2010 podílejí a to jak v současnosti, tak i do budoucna. Považuji postup Starostů pro LK ve smyslu medializace „kauzy“ pár dnů před volbami pouze za tendenční předvolební tah a nikoliv za konstruktivní kritiku.

Martin Sepp,

náměstek hejtmana LK pro dopravu

Nahoru

Komentáře

Re: K předražení zakázek na obnovu silnic po povodních nikdy ...

teď už je jasný že to kraj projel .... má špatný systém. A paní učitelka to určitě nezmění.

Nahoru