V českolipském muzeu bude vystavovat Luděk Paprskář

8.5.2017 19:33 | Jana Jermanová Jakubská | Muzeum
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá 18. května v 16.30 hodin v galerii Jídelna výstavu Luďka Paprskáře (*28. 2. 1955 ve Varnsdorfu) nazvanou Obrazy a PC grafika.

Českolipské městské hradby

29.4.2017 07:44 | Magdalena Pujmanová | Muzeum
Dne 24. dubna 1337 byla vydána zakládací listina města Bělé pod Bezdězem, na které je jako jeden z lokátorů uveden českolipský měšťan Křišťan. Jeho podpis je považován za nejstarší důvěryhodný pramen, který dokládá existenci našeho města. Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s městem Česká Lípa uspořádal 22. dubna k tomuto výročí exkurzi po městských hradbách, kterou vedl...

V muzeu odstartuje výstava Františka Kněžíka

24.4.2017 18:13 | Ladislav Smejkal | Muzeum
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá ve středu 26. dubna 2017 v 16. 30 hodin výstavu František Kněžík a ti druzí. Zemědělství a venkov na Českolipsku ve 20. století.

V českolipském muzeu opět proběhne Den Země

13.4.2017 00:00 | Veronika Ličaverová | Muzeum
Ve čtvrtek 20. 4. 2017 pořádá Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) bohatý program pro děti i dospělé. Letošní 11. ročník Dne Země s podtitulem „Přírodní krásy Libereckého kraje“ nabídne v rámci dne množství vědomostních a výtvarných dílen, zajímavých stanovišť, pohybových soutěží a smyslových stezek, připravených společně s DDM Libertin Česká Lípa, SOŠ a SOU...

Českolipská Loreta s ambitem a Svatými schody

12.4.2017 17:09 | Magdalena Pujmanová | Muzeum
Po krátké přestávce pokračuje Vlastivědný spolek Českolipska ve své činnosti blokem exkurzí a výletů. V sobotu 8. dubna pozval historik Ladislav Smejkal zájemce na prohlídku zajímavých míst augustiniánského kláštera v České Lípě. Ten byl založen před 390 lety jako duchovní a vzdělávací středisko, které bylo v pozdějších letech rozšířené o místo posvátné a poutní.

Dialog Zdeňka Pokorného s naším městem

27.3.2017 19:28 | Magdalena Pujmanová | Muzeum
V Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě právě probíhá výstava s názvem Dialogy o České Lípě. Je vyznáním Zdeňka Pokorného našemu městu.

Excursions-club – průkopník vlastivědné práce na Českolipsku

17.3.2017 23:33 | Magdalena Pujmanová | Muzeum
Od roku 1867, kdy byl přijatý spolkový zákon č. 134/1867, vzniklo v Čechách velké množství spolků a stolních společností, ve kterých lidé podobných zájmů trávili volný čas a rozvíjeli svoje záliby. V roce 1878 vznikl v České Lípě v pořadí 39. spolek, který se svým rozsáhlým a moderním programem vymykal těm ostatním.

Muzeum uspořádá výstavu k poctě Zdeňku Pokornému

4.3.2017 09:13 | Ladislav Smejkal | Muzeum
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá v úterý 7. března 2017 výstavu pod názvem Dialog o České Lípě. Je další v řadě muzejních akcí hledajících odpověď na otázku jaká je Česká Lípa, co minulost přinesla a čas zase odnesl. Jakou má dějinnou tvář a zda není jen tuctovým sídelním celkem. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 7. března od 16:30 v Síni Josefa Maštálka. 

Vlastivědné muzeum zahájí další dvě nové výstavy

1.3.2017 07:28 | Jana Jermanová Jakubská | Muzeum
V pátek 3. března v 17:00 zahájí Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě další dvě výstavy. V Galerii Jídelna bude vystavovat Vladimír Kiseljov, v Galerii Choda pak bude vystavovat Jan Komárek. Připomínáme, že ve čtvrtek 2. března bude nová muzejní sezóna zahájena vernisáží výstavy Jiřího Suchého.  

Na procházce na Slovance

28.2.2017 07:56 | Magdalena Pujmanová | Muzeum
Již několik let pořádá Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s Klubem českých turistů zimní vycházky po České Lípě. Ty letošní jsou zaměřené na českolipské městské části. 4. února se zájemci sešli u vlakové zastávky Česká Lípa střelnice a odtud se vydali na Slovanku, aby se z vyprávění historika Ladislava Smejkala dozvěděli o jejím vzniku a některých zajímavostech této části...

Vlastivědné muzeum zahájí novou sezónu výstavou Jiřího Suchého

27.2.2017 07:05 | Jana Jermanová Jakubská | Muzeum
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě zahajují novou sezónu 2017 výstavou Jiřího Suchého nazvanou hot glass painting v Ambitu. Malba horkým sklem je pro autora zásadní, je to hra s živým, neuchopitelným a nepředvídatelným materiálem. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 2. března v 17:00 v Biberově síni.

Vísecká rychta opět ožije Masopustem

11.2.2017 08:47 | Jana Jermanová Jakubská | Muzeum
V sobotu 18. února otevře opět svou bránu Vísecká rychta v Kravařích, pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Rádi zde přivítáme všechny, kteří s námi budou chtít prožít masopustní veselí od 10. 00 do 16.00 hod.

Jan Evangelista Konopas a jeho cesta do Vídně

1.2.2017 08:00 | Magdalena Pujmanová | Muzeum
Na další přednášce Vlastivědného spolku Českolipska s názvem Cesta do Vídně podniknutá v roce 1864 Janem Evangelistou Konopasem využil Ladislav Smejkal další z mnoha sbírkových předmětů uložených v depozitu muzea. Sešitek 10 x 15 cm vytržený z desek získal ve 30.letech 20. století pro Český muzejní spolek jeho předseda Josef Maštálko. Uvnitř sešitku jsou kresby a popis sedmnáctidenní cesty ze...

Dojmy z Českolipska na přednášce Vlastivědného spolku

12.1.2017 17:38 | Magdalena Pujmanová | Muzeum
Vlastivědný spolek Českolipska začal letošní činnost v sobotu 7. ledna přednáškou Dojmy z Českolipska. Ladislav Smejkal tentokrát nezvolil žádné téma, na digitalizovaných fotografiích jsme si připomněli život na Českolipsku na přelomu 19. a 20. století, a zejména v meziválečném období.

Českolipský malíř Robert Leinweber – ilustrátor Bible

16.12.2016 08:01 | Magdalena Pujmanová | Muzeum
Poslední akcí Vlastivědného spolku Českolipska v letošním roce byla přednáška o malíři Robertu Leinweberovi. Historik Ladislav Smejkal čerpal i tentokrát z muzejních sbírek, které vlastní soubor pohlednic s biblickými náměty od tohoto umělce přezdívaného ilustrátor bible.