Autor - Jiří Gottlieber

Provoz 13 vystavuje v Novém Boru restaurovaný nábytek

10.12.2020 10:50 | Českolipsko

Nyní máte možnost navštívit výstavu restaurovaného nábytku z truhlářské dílny a interiérového studia Provoz 13 Farní charity Česká Lípa, která se nechází v 1. patře novoborského informačního centra. 

V České Lípě vystavují umění na plakátovacích plochách

30.11.2020 06:55 | Kultura

Umělci s vazbou na region obsadí v prosinci 40 českolipských plakátovacích ploch díky aktivitě místního kulturního spolku Progres a výstavě Čtyřicetkrát výlep.

Českolipská Charita získala cenu za zaměstnávání hendikepovaných

10.11.2020 17:36 | Česká Lípa

Farní charita Česká Lípa obdržela na začátku listopadu prestižní ocenění Zaměstnavatel roku 2020 v soutěži Stejná šance, ve které jsou oceňovány organizace či firmy zaměstnávající lidi se zdravotním postižením.

K. K. Brožová: Věříme, že výročí bude v České Lípě rezonovat

6.11.2019 06:29 | Česká Lípa

Město Česká Lípa neponechalo výročí sametové revoluce náhodě. Spojilo své síly s dalšími organizacemi a aktivními lidmi fungujícími ve městě a vytvořilo bohatý program, který se line napříč celým listopadem. „Musím říci, že si vážíme toho, že do toho s námi oslovené organizace šly. Je to pro nás signál, že mezi námi funguje vzájemná důvěra a chuť věci dělat společně. Sametová revoluce je krom jiného symbolem propojování, takže jsme rádi, že akci neorganizujeme sami,” řekla k akci tisková mluvčí města a koordinátorka akce Kristýna Kňákal Brožová, které jsme se zeptali na několik programových tipů a zajímavostí.

J. Jiříček: Vedlejší kolej zarezonovala. Tento prostor chyběl

4.11.2019 06:29 | Nový Bor

Minulý rok na podzim položil Janek Jiříček svým přátelům na sociální síti dotaz, zdali by nevěděli o nějakém novoborském industriálním prostoru pro uspořádání společné výstavy místních výtvarníků. Mezi několika nápady byl i ten od Radka Kroniky, který zmínil bývalé nádražní sklady. V tu chvíli se mezi oběma zrodila myšlenka nezůstat jen u prostoru pro výstavu. K dvojici se přidali Ladislav Průcha a hudebník Leoš Kropáček, vznikl oficiální spolek a započaly všechny náležitosti, aby v srpnu letošního roku čtveřice za podpory města převzala klíče a první listopadový den otevřela své brány nového multifunkčního kulturně společenského prostoru Vedlejší kolej.

Andrea Popprová: Chci děti při výstavě zapojit do dění

2.7.2019 05:29 | Muzeum

Ilustrátorka, spisovatelka a absolventka AVU Andrea Popprová zavítá na celé prázdniny do ambitu českolipského muzea a představí zde ve své interaktivní výstavě vlastní ilustrace z dětských knih a časopisů. Nalaďte se na výstavu určenou pro celou rodinu krátkým rozhovorem s touto kreativní výtvarnící, která se po ukončení studia nejprve intenzivně zabývala restaurováním a tvorbou faximilií středověkých rukopisů.

Ivana Bufková: Tyjátr na hradě je úplně nový projekt

5.6.2019 05:55 | Divadlo

Oslava 50. narozenin vstříkla do žil českolipského studentského Divadelního klubu mladých Kulturního Šumu energii navíc. Po třech premiérách v průběhu posledního roku a knihy o vlastní historii se pustilo do založení nové tradice, víkendového festivalu studentského divadla. O přehlídce jsme si povídali s režisérkou a principálkou souboru Ivanou Bufkovou.

Rudolf Živec: Našemu filmu říkám Českolipský Trainspotting

6.5.2019 13:00 | Hudba

V polovině května má v kině Crystal premiéru dokumentární film o prvních porevolučních teenagerech, kteří v kulisách českolipských panelových sídlišť tvořili hudbu podle svého, z čehož nakonec vykrystalizovala legendární českolipská HC kapela SI Boba Suchého, Víti Váni, Kamila Poláka nebo Reného Vondry. Celovečerní film vznikal čtyři roky soustavnou prací dvou lidí, Rudolfa Živce a Luďka Svobody, kteří se společně chopili režie a kamery, přičemž první zmíněný si uzmul roli scénáristy, protože vše v 90. letech osobně sledoval jako tichý pozorovatel.

I. Bufková: Základem nové inscenace je spontánnost a živelnost

10.4.2019 05:14 | Divadlo

První inscenací šesté dekády středoškolského divadelního souboru Divadelní klub mladých (DKM) Kulturního Šumu pod vedením Ivany Bufkové, profesně učitelky chemie, fyziky a biologie, je adaptace populárního románu Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera, klasiky americké dětské literatury 19. století. Kniha o osudech podnikavých chlapců je, stejně jako inscenace Kluci od Mississippi, nabitá napětím, humorem a neodolatelnou hravostí a je určená pro celou rodinu.

Pozvánka k zápisu do 1. tříd na ZŠ Dr. M. Tyrše

14.3.2019 05:00 | Česká Lípa
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše zve budoucí prvňáčky i jejich rodiče k zápisu do prvních tříd, který se koná 5. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin 
K zápisu se mohou dostavit   také děti,  které mají trvalé bydliště mimo obvod stanovený  MÚ Česká Lípa. (Kapacita školy umožňuje přijímat děti mimo obvod trvalého bydliště.)
Jaká jsme škola  a co nabízíme ? 
Jsme škola s rozšířenou výukou cizích  jazyků.
Našim žákům nabízíme:
systematickou výuku cizích jazyků s angličtinou od první třídy
 ve čtvrté a páté třídě zařazujeme rozšířenou výuku anglického jazyka na čtyři hodiny týdně
od šestého ročníku výuku druhého cizího jazyka, na výběr je jazyk německý nebo ruský
příjemné pracovní klima, tvořivý a vstřícný přístup pedagogů, individuální rozvoj nadání a talentu , otevřenou školu rodičům
Co ještě můžeme nabídnout?
obsáhlou nabídku mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy, 
příjemné prostředí školní družiny pro žáky prvního stupně v samostatných učebnách ŠD s dostatečným počtem míst ,  pro  starší žáky pobyt ve školním klubu. 
v odpoledních hodinách mají děti možnost sportovního vyžití a zapojit se do projektu “Sportuj ve škole“, chlapci od čtvrtých tříd se mohou stát členy Volejbalové akademie.  
jarní a zimní ozdravné pobyty pro žáky prvního stupně, ozdravné pobyty u moře
 na druhém stupni pak lyžařské kurzy v Čechách i v zahraničí, pobytové a poznávací zájezdy do zahraničí  (např. Velká Británie, Švédsko a SRN)
projekty, tematické exkurze, koncerty, sportovní soutěže, kulturní programy, akademie
výuku  bruslení a plavání od 1. do 5.ročníku
prevenci proti sociálně patologickým jevům
nové metody při výuce přírodních věd
práci se žáky nadanými a žáky vyžadujícími speciální vzdělávací potřeby
 
Přesvědčte se sami o správnosti výběru školy pro vaše děti a využijte dnů otevřených dveří, které proběhnou v úterý 19. a ve středu 20. března 2019, a to vždy od 9.00 do 16.00hodin.  V tyto dny v dopoledních hodinách  můžete  zhlédnout výuku v prvních třídách a přímo se do výuky zapojit a během celého dne  máte možnost si školu  prohlédnout. 
V úterý 19.března  od 16 hodin nabízíme rodičům informační schůzku.
Na zápis je možné se přihlásit také elektronicky, a to od prostřednictvím  webových stránek školy od 11.2.2019
Veškeré další informace o naší škole naleznete na www.zstyrsceskalipa.cz, získáte na tel. čísle  606 116 119 nebo 602 572 680.  Lze si sjednat individuální schůzku nebo prohlídku školy.
Na budoucí prvňáčky i jejich rodiče se těší všichni zaměstnanci naší ZŠ. 
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše zve budoucí prvňáčky i jejich rodiče k zápisu do prvních tříd, který se koná 5. 4. 2019 od 14:00 do 18:00.