Autor - Magdalena Pujmanová

Meziválečná sanatoria a ozdravovny na Českolipsku

21.2.2018 06:26 | Muzeum

Plicní onemocnění tuberkulóza se mezi obyvatelstvem rozšířilo se změnou životního stylu, který sebou přinesl rozvoj průmyslu na počátku 19. století. Tehdy lidé odcházeli z vesnic do průmyslových center měst, kde většinou žili v nevyhovujících bytech, po těžké práci se špatně stravovali, což se brzy projevilo na jejich zdraví. Infekční choroba tuberkulóza se přenáší vdechnutím infikovaných kapének a v prostředí, kde žilo hodně lidí pohromadě, se snadno přenášela. Stala se celosvětovým problémem, sociální chorobou, která si vybírala oběti ve všech vrstvách obyvatelstva.

Malá vzpomínka na Marii Vojtíškovou

1.2.2018 07:41 | Muzeum

V sobotu 27. ledna se uskutečnila přednáška Vlastivědného spolku Českolipska, na které historik Ladislav Smejkal přednášel o muzejní a archivní práci v našem městě v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.

Českolipsko ve válečné tetralogii – rok 1916

31.1.2018 06:52 | Muzeum

„ … došel rozkaz k dalšímu ústupu, podle něhož měli být těžce ranění ponecháni na místě. Ti, kdo mohli chodit, vstali a šli s námi; běželi, poskakovali nebo kulhali vedle nás. Těžce zmrzačení se za námi plazili; všichni prosili, zapřísahali nás, abychom je neopouštěli v nouzi. A na silnici jsme potkávali další, mnoho dalších; někteří padli vyčerpáním a zůstali v prachu. Ti na nás také volali. Musely jsme jim vytrhovat sukně z křečovitého sevření prstů. Potom se k jejich prosbám přidávaly kletby a daleko za nimi bylo slyšet proklínání z úst těch, které jsme ponechali na pospas osudu. Nastávající tma jen zdůrazňovala paniku a mizérii. Tak jsme za doprovodu hřmění, s nímž explodovaly dělostřelecké granáty, a proklínání i modliteb raněných, které se ozývaly zprava, zleva i zezadu, spěchali někam do noci před námi.“ Bylo jistě velmi těžké zachovat disciplínu a uposlechnout tento rozkaz i pro zkušenou sestru Florence Farmboroughovou, která si smutné zkušenosti zapisovala do deníku.

Trofeje Excursionsclubu

15.1.2018 21:28 | Muzeum

Během letošního roku si několikrát připomeneme 140. výročí vzniku vlastivědného spolku Excursions-club. Před jeho vznikem se scházeli českolipští profesoři a ostatní zájemci v místních hostincích, občas pořádali výlety po okolí. Přáli si založit vlastivědný spolek, neboť, jak řekl hlavní organizátor této myšlenky středoškolský profesor Antonín Amand Paudler: „kdo nezná svoji vlast, je v ní cizincem.“

Vlastivědná a muzejní práce na Českolipsku – Klub přátel muzea

12.12.2017 06:38 | Muzeum

Do mozaiky vlastivědné práce na Českolipsku vložíme poslední kamínek, který je pozvánkou na výstavu v Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Ta mapuje padesátiletou historii Klubu přátel muzea.

Českolipsko ve válečné tetralogii – léta 1914-1915

5.12.2017 06:14 | Muzeum

V příštím roce si připomeneme 100 let od vzniku Československa. Cesta k vysněnému státu nebyla jednoduchá. Události předcházela Velká válka, revoluce v Rusku a rozpad Rakousko-uherské monarchie.

Vlastivědná a muzejní práce na Českolipsku v 50. a 60. letech

25.10.2017 05:09 | Muzeum

Před padesáti lety, v září roku 1967, vznikl Klub přátel muzea. Byl tak položen další kamínek do mozaiky bohaté historie vlastivědné a muzejní práce na Českolipsku, ve které se prolíná vlastenectví Němců a Čechů k tomuto regionu.

Kartičkové kalendáře ze sbírky Zdeňka Binky na výstavě v muzeu

15.10.2017 19:44 | Muzeum

V Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě můžete navštívit výstavu s názvem Roky na kartě. Jsou zde vystavené kartičkové kalendáře zapůjčené od amatérského sběratele Zdeňka Binky, který je začal sbírat v sedmi letech a k dnešním dnům čítá jeho sbírka úctyhodných 119 tisíc kusů.

Česká Lípa jako na dlani z vyhlídky na Hůrce

2.10.2017 05:45 | Muzeum

V sobotu 23. září pořádal Vlastivědný spolek Českolipska procházku na Hůrku, kde byla letos na jaře postavená dřevěná vyhlídka s geologickým popisem místa, stručnou historií města a panoramatickou fotografií České Lípy. Před svárovskou školou se sešlo 18 zájemců a dva průvodci: historik Ladislav Smejkal a geolog Petr Mužák - pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Ex libris a burza knih v muzejní knihovně

27.9.2017 05:06 | Muzeum

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se i v letošním roce zapojí do celostátní akce Týden knihoven, která se tradičně koná v prvním říjnovém týdnu.