Autor - Magdalena Pujmanová

Ex libris a burza knih v muzejní knihovně

27.9.2017 05:06 | Muzeum

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se i v letošním roce zapojí do celostátní akce Týden knihoven, která se tradičně koná v prvním říjnovém týdnu.

Výzva – přijďte prodat nepotřebné knihy!

4.9.2017 20:29 | Ostatní kultura

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě pořádá v sobotu 7. října 2. ročník burzy knih. Je určená Vám, kteří máte doma knihy, které Vás už omrzely a začínají překážet. Přesto k nim máte vřelý vztah a nechcete je jenom tak vyhodit. Řešíte-li tento problém máte nyní možnost nabídnout nepotřebné knihy jiným zájemcům. V letošním roce jsme rozšířili nabídku o ostatní tiskoviny – časopisy, kalendáře, plakáty, pohlednice, fotografie, grafické listy, gramofonové desky atd.

Velká válka, ruské revoluce a naděje na výstavě v muzeu

8.8.2017 05:14 | Muzeum

Od roku 2014 si každoročně, v rámci celostátní kampaně Muzea a Velká válka, připomínáme události před sto lety. Letošní výstava v Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, zahájená v den výročí sarajevského atentátu, má název Válka a revoluce. Dvě slova, která nevěstí nic dobrého, neboť v dobách válečných a revolučních se ke slovu dostávají zbraně a není v nich prostor pro spravedlivá řešení. Již při francouzské revoluci hodně, původně nadšených zastánců tohoto politického kvasu (např. J. F. Opitz) záhy pochopilo, jak je taková doba neklidná a nespravedlivá. Přesto, každý takovýto neklid boří překonané a nevyhovující pořádky, a posouvá vývoj lidských dějin kupředu. Nejlépe to vystihl František Palacký: „Revoluce v přirození a člověčenstvu strašné jsou a jednotlivé osoby pod tím břemenem padají, ale revoluce ty uvádí nový život do přírody a člověčenstva.“

Výstava v Maštálkové síni o životě drobného rolníka

18.5.2017 05:27 | Muzeum

Koncem dubna byla v Maštálkově výstavní síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě otevřena výstava s názvem František Kněžík a ti druzí. Na životě drobného rolníka ukazuje historii českolipského zemědělství v 1. polovině 20. století a dotýká se tématu, které je opomíjené.

Muzeum představuje vytloukané potiskovací formy

10.5.2017 05:08 | Muzeum

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě vlastní rozsáhlou sbírku potiskovacích forem, kterými se před 200 lety ručně potiskovaly látky. Vyrábělo se jich několik druhů. Loni muzeum představilo formy dřevěné, v květnu letošního roku v rámci akce Exponát měsíce vystavuje formy vytloukané.

Českolipské městské hradby

29.4.2017 06:44 | Muzeum

Dne 24. dubna 1337 byla vydána zakládací listina města Bělé pod Bezdězem, na které je jako jeden z lokátorů uveden českolipský měšťan Křišťan. Jeho podpis je považován za nejstarší důvěryhodný pramen, který dokládá existenci našeho města. Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s městem Česká Lípa uspořádal 22. dubna k tomuto výročí exkurzi po městských hradbách, kterou vedl historik Ladislav Smejkal.

Českolipská Loreta s ambitem a Svatými schody

12.4.2017 16:09 | Muzeum

Po krátké přestávce pokračuje Vlastivědný spolek Českolipska ve své činnosti blokem exkurzí a výletů. V sobotu 8. dubna pozval historik Ladislav Smejkal zájemce na prohlídku zajímavých míst augustiniánského kláštera v České Lípě. Ten byl založen před 390 lety jako duchovní a vzdělávací středisko, které bylo v pozdějších letech rozšířené o místo posvátné a poutní.

Dialog Zdeňka Pokorného s naším městem

27.3.2017 18:28 | Muzeum

V Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě právě probíhá výstava s názvem Dialogy o České Lípě. Je vyznáním Zdeňka Pokorného našemu městu.

Excursions-club – průkopník vlastivědné práce na Českolipsku

17.3.2017 22:33 | Muzeum

Od roku 1867, kdy byl přijatý spolkový zákon č. 134/1867, vzniklo v Čechách velké množství spolků a stolních společností, ve kterých lidé podobných zájmů trávili volný čas a rozvíjeli svoje záliby. V roce 1878 vznikl v České Lípě v pořadí 39. spolek, který se svým rozsáhlým a moderním programem vymykal těm ostatním.

Vlastivědná procházka po českolipském Svárově

7.3.2017 17:12 | Ostatní kultura

Slunečné jarní počasí přilákalo v sobotu 4. března přes 70 zájemců z Vlastivědného spolku Českolipska, Klubu českých turistů i obyvatel Svárova na vycházku s historikem Ladislavem Smejkalem. Cílem bylo projít se po městské části Svárov a dozvědět se něco z její historie.