Autor - Magdalena Pujmanová

Kulaté výročí vzniku vlastivědného spolku Excursions-Club

5.11.2018 18:31 | Muzeum

V letošním roce probíhají oslavy významných událostí, které se staly v letech končících osmičkou. Tou nejvýznamnější je stoleté výročí ukončení Velké války a vznik Československého státu, které upozaďuje ostatní kulatá ale ne tolik významná výročí. Přesto i ony si zaslouží připomenutí.

18. pěší pluk a Deutschböhmen

29.10.2018 12:21 | Muzeum

Měsíc říjen provázely před sto lety starosti, zmatky, nejistota ale také očekávání, které se naplnilo na jeho konci vyhlášením samostatného Československa. Ne všechny radnice měst a obcí se to dozvěděly 28. října. Do některých přicházeli lidé se zaručenými zprávami i dříve (např. v Písku oslavovali Československou republiku již 14. října), jásot českých obyvatel propukal většinou až po 28. říjnu. Neradovali se všichni. Němečtí obyvatelé v severních a severozápadních Čechách již na jaře vyhlásili provincii Deutschböhmen, jejíž představitelé sídlili v Liberci, a do které spadalo i území Českolipska. Neprezentovali se jako nepřátelé českého obyvatelstva, ctili demokracii a dožadovali se práva na sebeurčení.

Zřícenina Ostrý–symbol založení Nordböhmischer Excursions-Clubu

21.9.2018 04:25 | Muzeum

V letošním roce připomíná Vlastivědný spolek Českolipska 140. výročí založení vlastivědného spolku Nordböhmischer Excursions-Club.

Výzva – přijďte prodat nepotřebné knihy!

4.9.2018 06:58 | Muzeum

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě pořádá v sobotu 6. října 3. ročník burzy knih. Je určená Vám, kteří máte doma knihy, které Vás už omrzely a začínají překážet. Přesto k nim máte vřelý vztah a nechcete je jenom tak vyhodit.

Trofeje Excursionsclubu – fotografie z konce 19. století

15.5.2018 20:38 | Muzeum

V době, kdy byl založen Excursionsclub, tedy před sto čtyřiceti lety, byli někteří členové nadšení fotografové. Vedení spolku je vyzvalo k pořizování snímků s různými náměty z klubového území, které se potom vybíraly pro tvorbu tehdy oblíbených a žádaných pohlednic a pamětních vedut. Rozsáhlá fotografická sbírka, jejíž část byla po roce 1945 zničena nebo rozkradena, je dnes uložená v českolipském muzeu. Z ní vznikla výstava Trofeje Excursionsclubu, kterou si v Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie můžete prohlédnout do 17. června.

Domov za války – časopis vzpomínek na Velkou válku

3.5.2018 20:38 | Muzeum

„Vypište nám své osobní vzpomínky zajímavých událostí, zapůjčte nám fotografie, kresby a letáky, které chceme v tomto sborníku uveřejniti, aby v soukromí neupadly v zapomenutí, zatím co v našem díle mohou přinésti užitek celé československé veřejnosti.“

Zajatecký tábor a vojenský hřbitov v Jablonném v Podještědí

17.4.2018 07:13 | Muzeum

Zajatecký tábor v Jablonném v Podještědí v místech, kterým dnes prochází silnice a poblíž stojí areály koupaliště a benzinové stanice. Začal se zde stavět v listopadu 1914 a byl pobočkou zajateckého tábora v Liberci. V krátké době postavilo 100 dělníků z prken a trámů 10 baráků dlouhých 70 metrů. Součástí tábora byla komandatura, lázně, odvšivovací stanice, kuchyně, nemocniční blok, kaple a kousek dál v osadě Lada hřbitov.

Muzeum představuje kompozitní formy pro tisk černých kontur

10.4.2018 05:44 | Muzeum

V letošním roce v dubnovém exponátu měsíce představuje Vlastivědné muzeum a galerie další druh forem, kterými se potiskovaly látky. Jsou to formy kompozitní, které formíř nevyráběl jenom ručně, používal i vypalovací stroj.

Střípky z hudební historie na Českolipsku

19.3.2018 17:34 | Muzeum

Před devadesáti lety byla v České Lípě založena česká hudební škola. Její vznik spadá do období první republiky, kdy se v pohraničí kladl velký důraz na češství, a české menšiny chtěly držet krok s německým obyvatelstvem. Toto výročí se stalo impulsem ke zhotovení výstavy Hudba v životě české menšiny 1918 – 1938, která byla 8. března zahájena v Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Jak napovídá název, nemapuje historii hudební školy, ale především snahu české menšiny upevňovat češství v období první republiky.

Českolipsko ve válečné tetralogii - rok 1918

13.3.2018 06:37 | Muzeum

„Svět je hodný zatracení. Jedinými světlými body jsou Lenin a Trockij.“ Citace charakterizuje naděje vojáků v zákopech a obyčejných lidí, kteří obraceli svoji pozornost na mírová jednání v Rusku. Ta nebyla jednoduchá. Začínající občanská válka donutila Trockého k přijetí nevyhovujících, zejména územních požadavků. Rusové se museli vzdát např. části Polska, Běloruska, celé Ukrajiny a pobaltských států.