10. výročí od povodní

Bude Lípa Musica ladit s Borem?

Verze pro tisk |

Situace kolem financování letošního ročníku MHF Lípa Musica z prostředků města Česká Lípa zůstává nadále nejistá.  Zrušení mimořádného příspěvku, kterým město podporovalo festival řadu minulých let, však vyvolává sounáležitost a solidaritu u ostatních. V minulém týdnu zastupitelstvo města Nový Bor schválilo mimořádnou finanční pomoc festivalu formou daru a podobně se k situaci staví i Liberecký kraj nebo třeba Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Za 13 let své existence se Lípa Musica zapsala do povědomí českého publika, stala se pevnou součástí tuzemského festivalového kalendáře a vybudovala si stálou základnu návštěvníků a partnerů. Letos byla navíc oceněna i udělením záštity ministra kultury pana Daniela Hermana, vedle tradiční záštity hejtmana Libereckého kraje, pana Martina Půty, a biskupa litoměřického, Mons. Jana Baxanta. Srdcem festivalu je od počátku město Česká Lípa, které s rozvojem festivalu až doposud reagovalo postupným navyšováním podpory z prostředků svého rozpočtu a umožňovala tak kontinuální kvalitativní vývoj této přehlídky.

Zrušení mimořádné podpory a její nahrazení podporou grantovou, jejíž výsledek v tuto chvíli nelze předjímat, znamená pro festival velmi bolestivý zásah a uvržení do nejistoty. Snížení podpory min. o 60 % a navíc naplánování finálního rozhodnutí stran této záležitosti na dobu, kdy již festival musí mít kompletní program a zahájený předprodej, není zanedbatelné a po letech rozvoje akce po stránce umělecké i geografické znamená nutnost znovuobhájit základní pozice. Pro nás je to velmi složitá a nepříjemná situace a samozřejmě děláme všechno proto, abychom udrželi úroveň festivalu a aby to naši posluchači pocítili co nejméně," říká Martin Prokeš, ředitel festivalu.  

Město Nový Bor na tuto situaci zareagovalo poskytnutím mimořádného daru ve výši 300.000,- Kč. Zastupitelé jsou si vědomi věhlasu koncertů, špičkové umělecké úrovně a nadregionálního významu festivalu. „Zaplať pán bůh, že existují města, jako je Nový Bor, který nám podal pomocnou ruku a pomáhá nám situaci řešit," dodává ke kroku města Nový Bor Martin Prokeš.

Je to předzvěst změny orientace festivalu na jiné lokality? Ne, Lípa Musica svou domovskou stáj opustit nechce. „Je to samozřejmě věc, která napadne každého, když se jeho domovské město k němu postaví tak, jak se staví, ale Lípa Musica vznikla v České Lípě, má tam to srdce a rozhodně nemáme tendenci z města odejít. Samozřejmě se ale budeme muset přizpůsobit daným finančním možnostem, které máme a už třeba na úkor toho nebudeme mít tak prestižní koncerty, jako jsme byli zvyklí," upřesňuje Martin Prokeš.

A podporu festivalu vyjadřují i jiní. Liberecký kraj, který festival považuje za jednu z nejvýznamnějších akcí v regionu a na posledním jednání svého zastupitelstva schválil podporu festivalu ve výši 360.000,- Kč. V relativním vyjádření došlo ze strany kraje za poslední tři roky k více jak k trojnásobnému navýšení podpory. Náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a radní pro kulturu PhDr. Hana Maierová k tomu dodává:

„Liberecký kraj vnímá MHF Lípa Musica jako výjimečný festival, který patří k tomu nejcennějšímu, co v Libereckém kraji v oblasti hudby máme. Význam festivalu již řadu let přesahuje rámec jednotlivých měst a obcí, a proto jej Liberecký kraj rostoucí měrou podporuje a zařazuje jej mezi své prioritní kulturní akce. V této souvislosti je velmi důležitá a v podstatě nezastupitelná úloha obcí a měst spočívající v podpoře takovýchto významných místně příslušných akcí z komunálních rozpočtů. Tato podpora je nezbytným základem pro zabezpečení tak významného a zároveň finančně náročného festivalu na špičkové úrovni. Lípa Musica je v kultuře Libereckého kraje rodinným stříbrem, o které, věřím, budeme společnými silami pečovat.“

Podpory festivalu se však dostává i z kruhů samotných umělců. Světoznámá operní pěvkyně Dagmar Pecková, která svou přítomností Lípu Musicu již několikrát poctila, například festivalu a všem v jeho okolí vzkázala:

„Proč podporovat kulturu? Festival Lípa Musica ji v severočeském regionu servíruje na nejvyšší možné jak interpretační, tak organizační úrovni! Na tomto festivalu jsem vystoupila poprvé v roce 2007 a podruhé v roce 2013. A vždy jsem se setkala s velmi vnímavým publikem, ochotně připraveným přijmout i méně populární hudební literaturu. Proboha buďme rádi, že se posluchači chtějí dále vzdělávat na této úrovni! Že existují lidé, kteří si nepletou kulturu se zábavou! Copak je to málo? Co je kultura pro vás?“

Za dobu existence festivalu se v severočeském regionu uskutečnilo více jak 170 koncertů za účasti renomovaných tuzemských i zahraničních interpretů převážně klasické hudby, které navštívilo cca 30.000 posluchačů. Za posledních pět let se návštěvnost festivalu při konstantním nárůstu zdvojnásobila na současných 4.000 návštěvníků ročně, počet míst, kde se festival koná, vykázal obdobnou tendenci. Navíc se festivalu podařilo získat skutečně mezinárodní status rozšířením své působnosti do SRN. Výraznou měrou narostla i hodnota propagace, kterou festival nezanedbatelně vrací podporu svým partnerům. Česká Lípa tak ve festivalu získala akci nadregionálního významu, která nejen čerpá prostředky městské pokladny, ale také přispívá výrazně k rozšíření kulturní nabídky města o projekty mimořádné umělecké úrovně, přispívá k hudebnímu vzdělávání nejmladších generací zařazením řady Lípa Musica dětem, zatraktivňuje město Česká Lípa a pozitivně stimuluje cestovní ruch, a také významnou měrou přispívá k jeho propagaci a zviditelnění.

Lípa Musica zkrátka stále ladí s Českou Lípou. Bude to mu tak i naopak?

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: Bude Lípa Musica ladit s Borem?

Je mi líto, že vedení města není schopno překročit svůj stín a podpořit akci, o jejímž významu určitě sami nepochybují. Díky za záštitu ministertvu a kraji, a též Novému Boru za finanční pomoc.

Nahoru

Re: Bude Lípa Musica ladit s Borem?

Současná místostarostka se přeci před komunálními volbami vyjádřila, že město Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem. A sliby se mají plnit. Aspoň zbydou finance na jiné "kulturní projekty". Vidím to opět na Maxim Turbulenc, ti se musí starostce líbit. Mohlo by se to spojit s vepřovými hody.

Nahoru

Re: Bude Lípa Musica ladit s Borem?

Lípa Musica je skvělý festival, který se může pochlubit úctyhodnou tradicí, jakož i početným okruhem příznivců a větších i drobných sponzorů. Věřím, že výpadek příjmů se schopným organizátorům podaří zvládnout. Název festivalu je vybrán velice zdařile. Lípa je nejen součástí názvu města, jež je centrem festivalu, ale v neposlední řadě i českým národním stromem a symbolem slovanské pospolitosti.

Nahoru