Velikonoční dialog k Panně Marii

Verze pro tisk |

Na Boží hod velikonoční se v bazilice Všech svatých uskutečnil druhý z česko-německých Jarních dialogů. Ve sváteční atmosféře se hlavní českolipský svatostánek ponořil do hudby, jež byla provozována ve španělských ženských klášterech. Za zvuků starých dechových nástrojů a varhanního pozitivu v podání německé Capelly de la Torre se české publikum poprvé mělo možnost premiérově setkat s projektem Vidi Speciosam, jehož osou je stejnojmenná mše Tomáse Luise de Victoria.

Tu vokální Tiburtina ensemble obohatil o tématicky laděné anonymní gregoriánské zpěvy k Panně Marii. Lahodné hlasy pěvkyň Tiburtiny se dokonale snoubily se sytě barvitým hudebním doprovodem, jemuž vévodily bajón, dulcián a šalmaj, staré dřevěné dechové nástroje.

Druhý z Jarních dialogů byl kýženým duchovním zastavením a hudební poctou bohorodičce Panně Marii v den, kdy si připomínáme zmrtvýchvstání Krista, vzkříšení a počátek nových nadějí, symboly tolik přilehavé i k česko-německému dialogu. Nadšené publikum odměnilo umělce potleskem vstoje.

Trojkoncertní projekt Jarní dialogy vyvrcholí za týden u saských sousedů v Großschönau, kde v neděli 23. 4. vystoupí vokální duo Kchun se svým projektem Purgatio inspirovaným Danteho Božskou komedií a doprovázeným novým videoartem z dílny akademického malíře Atily Vöröse a Rudolfa Živce. Vstupenky i místa v autobuse si můžete zajistit zde.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru