Jiráskovo divadlo: Sci-fi skončilo, teď se hraje tragédie

Verze pro tisk |

O přehled nákladů vynaložených v uplynulých letech na nekonečný spektákl s názvem Rekonstrukce Jiráskova divadla požádala před nedávnem radnici v České Lípě paní Jana Kolářová.

Odpověď na její jednoduché otázky v posledních Městských novinách je spíš pohádkou, než seriozní odpovědí občanovi města. A ční z ní jedna lež jako věž: návrhy na řešení divadla prý odmítají zastupitelé města!  

A ta jak se zdá, českolipské divadlo posloužilo divákům hned dvakrát: na jeho prknech se od roku 1945 odehrála řada krásných představení a pak je ve hře i divadlo samé - už pár let hraje dost velkou roli ve hře zvané Komunální politika. Původně to byla hra ze současnosti, která se záhy změnila ve sci-fi a dnes je to tragédie.

Město vynaložilo spoustu peněz nejprve na nejrůznější studie a projekty – týkaly se hlavně nového divadla na Jeřábkově náměstí a později rekonstrukce divadla stávajícího. Přesnou sumu zcela jistě vědí na Odboru pro rozvoj města. Vzhledem k tomu, že se v divadle nepohnul kamínek, je otázka, zda peníze byly vynaloženy účelně a hospodárně, nebo šlo jen o oblíbené přihrávky kšeftíků.

Paní Kolářová se tedy – oprávněně – ptá, kdo je zodpovědný za plýtvání penězi daňových poplatníků a jak se radnice postaví k žádosti řadového občana k předložení prozatím vynaložených nákladů v této kauze. Odmítáme odpověď paní starostky, že odpovědnost neseme my, zastupitelé, protože bojkotujeme všechny dobré úmysly radnice o rekonstrukci, které nám jsou opakovaně předkládané. O žádných plánech jsme v tomto volebním období nejednali a pokud paní starostka tvrdí, že rekonstrukce byla zařazena v rozpočtu a pak nebyla odsouhlasena, pak také nechť dodá, že ji z toho rozpočtu zase sama vládní koalice před schvalováním vyndala, ČSSD nikdy nic takového nenavrhovala. A všechny rozpočty města byly i přes své nedostatky schváleny (bez hlasů ČSSD). Ptali jsme se průběžně na každou korunu vynaloženou v souvislosti s divadlem (například trafostanice), aby nenarůstala právě ta hromada peněz vynakládaných bez jakéhokoli posunu vpřed. Vždy jsme dostali odpověď, že se čeká na evropské peníze, za které se divadlo určitě dostaví. A čekalo by se dál, kdyby si na začátku roku nepovídal Ing. Alexa s Českolipským deníkem a na povrch nevyplulo, že město už před rokem přišlo kvůli sporu s ním o stavební povolení na rekonstrukci. A v dohledné době to ani na změnu nevypadá, protože neschopností se nakumulovala hned hromada. Takže s velkou pravděpodobností se vyplýtvaly miliony, aniž by se stav divadla o píď zlepšil.

Rekapitulace: žádost občana o informace paní starostka odbyla lží, náklady nesdělila, plýtvání nekomentovala. V České Lípě nazrál čas na zásadní inventuru, která dá divadelnictví důstojný stánek a také jasně ukáže, kde skončily vynaložené peníze a zda přinesly očekávaný užitek. Konec divadla okolo divadla!
  
Mgr. Romana Žatecká a Ing. Petr Máška, zastupitelé města za ČSSD 

Nahoru

Komentáře

Re: Jiráskovo divadlo: Sci-fi skončilo, teď se hraje tragédie

Zajímavé, objektivně problém České Lípy, ale bez komentářů či diskusí. A víš proč milý čtenáři?
Protože jako vždy komentář paní Žatecké nic neřeší, nenavrhuje a svým rozsahem a hloubkou ani plodnou diskusi nezapálí...

Nahoru

Re: Jiráskovo divadlo: Sci-fi skončilo, teď se hraje tragédie

Rovněž si dovolím vstoupit do diskuze na téma Jiráskovo divadlo.
Dotazy na profinancování staveb nových, rekonstrukcí apod. ze strany Jany Kolářové, která je od roku 1968 s divadelní činností a souborem Jirásek spojená, jsou logické, opodstatněné a mají dobrý záměr. Tím je zjistit, kde se dlouhodobě děje chyba, kde a proč utíkají peníze, a to nikoliv do kultury, ale z ní.
Zastupitelé Žatecká a Máška jednoduchým článkem ze dne 6.5.2014 opět na kauzu Jiráskova divadla mediálně upozorňují. Komentářů na článek mnoho není. Vlastně jen jeden, který konstatuje, že komentáře zastupitelky Žatecké nic neřeší a neosloví. Možná neřeší, ale mě oslovilo už jen to, že se věc mediálně ventiluje, aby zcela nezapadla. Kolik asi je takových občanů jako Jana Kolářová a jiných, lhostejno, zda politik, zastupitel, nebo „prostý“ občan, kteří kladou správně otázky a myslí na věci veřejné, bez osobního prospěchu? Tato otázka obsahuje i odpověď stran stavu Jiráskova divadla. To divadlo je obrazem všech českolipanů! Mohl bych parafrázovat známou scénku z My Fair Lady, ale řeknu ji jemně: „zvedněte své zadky“ a začněte něco dělat. Dejte si „dohromady“ své město, ať se vám tu dobře žije a nečekejte, že to za vás udělá někdo jiný. Zajímejte se, ptejte se a žádejte odpovědi! Město bez lidí je mrtvé město. Vy všichni jste jeho hybnou silou. Situace kolem divadla je především informací pro občany, že tu něco nefunguje jak má – nejen na radnici, ale i ve vás samotných.

Nahoru