J. Volfová: Není park jako park

Verze pro tisk |

Každý den při návratu z práce projíždím kolem plochy, která se rozprostírá mezi ulicemi 5. května a Vrchlického, dříve se zde nacházela čerpací stanice, ale to je upřesnění spíše pro „nás pamětníky“. Bohužel, tato plocha za téměř 20 let, co bydlím na Kopečku, nedoznala žádné změny.

Uměla bych si zde představit několik pohodlných laviček, vysázené keře, které by prostor odcloňovaly od poměrně frekventované silnice, a pár vzrostlých stromů, jež by v letních měsících vytvořily příjemný stín, a také několik bezpečných herních prvků a prolézaček pro nejmenší. Stejně tak by jistě všichni uvítali zpevněný chodník, aby v deštivých dnech nechodili blátem.

Když pak srovnám parčík před domy v Železničářské ulici, které za poslední roky doznaly výrazných změn a „zmiňovaný parčík“, jistě čtenáři rozdíly zaznamenají také, pro ilustraci přikládám snímky.

Na březnovém jednání Zastupitelstva města Česká Lípa jsem vznesla dotaz, zda se v budoucnu počítá se zkulturněním této plochy a bylo mi sděleno, že v případě vypsání výzvy na dotaci k úpravě této plochy dojde.

Chci věřit tomuto příslibu, protože někdy mám trochu pocit, že na obyvatele okrajových částí České Lípy je dlouhodobě poněkud pozapomínáno. Přála bych všem obyvatelům našeho krásného města, aby měli možnost využívat stejných požitků, neboť všichni se stejným dílem podílejí na plnění rozpočtu města, a to prostřednictvím daní.


Ing. Jitka Volfová,
zastupitelka města (ANO 2011) 

alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: J. Volfová: Není park jako park

Vedení města má mnoho dluhů co se týče vzhledu města. Zajděte na Škroupovo náměstí a okamžitě Vás opustí pocit, že okrajové oblasti města jsou opomíjené. Střed města je ve stejném stavu již více než dvacet let. Jsme jediné město v kraji, které má takto zanedbanou a nevzhlednou historickou část města

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

Vedení města má mnoho dluhů co se týče vzhledu města. Zajděte na Škroupovo náměstí a okamžitě Vás opustí pocit, že okrajové oblasti města jsou opomíjené. Střed města je ve stejném stavu již více než dvacet let. Jsme jediné město v kraji, které má takto zanedbanou a nevzhlednou historickou část města

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

Naprosto souhlasím. Nebudeme mít parky, divadlo, chodníky, zrekonstruované historické budovy, ale budeme mít necelou polovinu nemocnice, takže "černou díru" ve zdravotnictví, která ročně pojme spoustu dalších peněz. Dosud jsem nebyla schopna tento nápad pochopit, že se peníze hodí zadluženému Liberci, to pochopím, ale proč mu je má nacpat rovněž zadlužená Česká Lípa. Musí každý starosta zanechat nějaký pomník? Nestačí nám splácet byty na Ladech ? Současné vedení kritizovalo to minulé, v jakém stavu zanechalo město a hlavně jak paní starostka ráda uvádí - chodníky. Nejsou to pouze chodníky, je to celé zanedbané město, mobiliář města, vybavení sídlišť atd. Nemocnice odprodala ubytovnu spolu s pozemky. Je to náhoda ? Nikoho nenapadlo, že v ubytovné by mohly vzniknout byty pro zdravotnický perzonál, když je ho stále málo, že by z přilehlých pozemků mohl v okolí nemocnice vzniknout parčík pro pacienty a návštěvy, kde by se dalo v klidu posedět na zdravém vzduchu. Je to smutné a velice krátkozraké rozhodnutí. Uvědomte si to právě nyní před volbami, kdo pro město něco dělá a kdo z něho jenom má.

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

Představitelé města nás ujišťují o tom, jak zodpovědně hospodaří se svěřenými prostředky, Konkrétní čísla hovoří jinak:
Stačí nahlédnout do rozpočtu na portále Ministerstva financí / skutečnost/ za rok 2015 a porovnat jenom Nový Bor a Českou Lípu. Česká Lípa vykazuje výsledek hospodaření 14 mil. , Nový Bor, který má příjmy třetinové, proti České Lípě vykazuje výsledek hospodaření 7 mil.
Současné vedení rozjíždí další spirálu zadlužování města . V hospodaření města jsou některá aktiva jenom na papíře / 70 mil. firma Vett , 20 mil. Jeřábkovo náměstí, 12 mil. nevymahatelné pohledávky staré více než 10 let.
Nákup 49% akcií Nemocnice , pokud bude zastupiteli odsouhlasen také znamená, že město přejímá velkou část zodpovědnosti za chod nemocnice, která v budoucnu nemusí hospodařit vždy se ziskem.
Město opravdu nemá na rozhazování, přestože nám radnice tvrdí opak.

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

No, Vy byste mohla pracovat na MF, nebo tak něco ...
Vytrhnout jedno jediné číslo a s ním argumentovat ... Tak obráceně - podobně pravdivý, ale nesmyslně osamocený údaj, který sám o sobě o ničem nevypovídá: co si třeba všimnout, že NB měl v r. 2015 o 2 mil. Kč vyšší výdaje než příjmy?!

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

Abychom se bavili o konkrétních a přesných číslech - dnes by měl být na úřední desce MěÚ zpřístupněn návrh Závěrečného účtu České Lípy za rok 2015.
Ale to jsme poněkud "utekli" od tématu, které předložila kolegyně Volfová. Prostranství v ulici 5. května si jistě další úpravu a vylepšení zaslouží. Budu věřit, že za několik let se vyrovná parčíku v ulici Železničářské. Územní plán by tomu neměl nijak bránit.

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

To že došlo k "vytržení" jediného čísla, i když mám dojem, že těch čísel tam bylo více, neznamená, že na to nemůžete odpovědět. Stručně, pokud má Lípa peníze, bude lepší je investovat do svého majetku a do toho, aby se lidem lépe žilo. A aby se v Lípě lépe žilo. Nákup podílu nemocnice mi přijde jako hodně ujetý nápad, když město nemá peníze na to, aby se zvelebovalo. Věta, že věříte, že za několik let se to vyrovná, je dost smutná. Skutečně nevidím jediný rozumný důvod pro nákup Nemocnice, pokud město možná, za několik let, dá dohromady jednu relativně malou plochu do pořádku. je to prostě nepochopitelné. Ten nákup nemocnice je taková neznámá, že by město mělo říci, co se bude dít, pokud nastane ztrátovost a co se pak bude dít :-(. A kdo to zaplatí, a z čeho...

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

Dobrý den

Jste ke mně kritický - v pořádku. Víte, každý máme nějaký styl mluvy i psaní a možná to ovlivňuje porozumění toho co jsem chtěl sdělit. To je klidně možné. Můj problém - moje chyba.

"Vytržené číslo" - prostě jsem se tím snažil popsat, že skutečně nelze srovnávat hospodaření a ekonomickou kondici měst České Lípy a Nového Boru na základě jednoho jediného čísla za jeden jediný rok. To nelze. To je demagogické a manipulativní. Zároveň jsem se tím pokoušel opsat, že to je od autorky ... no ..., no řekněme třeba hloupost. A šlo skutečně o to jedno číslo, jedno srovnání - v tu chvíli bez vazby na úvahy o vstupu České Lípy do NsP. Pomíjím, že to číslo navíc není správné.

Vašim připomínkám/námitkám ke vstupu města do nemocnice rozumím. Ostatně, v jedné diskusi zde, jsem je nedávno také uváděl. Dovolím si ještě doplnit, že nikdo nevíme jak dopadnou nejen krajské volby za necelé 4 měsíce, ale ani komunální volby za o něco víc než dva roky a další a další - uvažuje se prostě o závazku a odpovědnosti s horizontem "nekonečno". A vůbec už nevíme, co se "urodí" v nejvyšších patrech naší politiky - jak budou měněny zákony, úhradová vyhláška ..., které mohou zásadně změnit pravidla "hry". Společně s O. Pancem jsme včera opakovaně zvažovali věcná, ekonomická i politická pro a proti.

A abych se vrátil k původnímu článku Ing. Volfové a nevedl zde jen diskusi o NsP - nesouhlasím s Vámi, že v případě prostranství v ulici 5. května se jde o stav, kdy město nedokáže dát do pořádku relativně malou plochu. Ta plocha je v pořádku - je to louka (a doufám, že posekaná :-). Paní Volfová otevřela otázku její proměny, její úpravy, na park - s lavičkami, hracími prvky a pod. Zcela oprávněně - jako návrh zastupitelky. To ostatně může jakýkoliv občan a nemusí být zastupitel. Ale také tak trochu, podle mého názoru úmyslně, postavila proti ní parčík v Železničářské ulici, tedy několik desítek metrů od bydliště paní Žatecké ... Možná se ale mýlím a jde o náhodu.

Těch "několik let" se vztahuje k tomu, že stromy nějakou dobu rostou - to ale byla velká zkratka, to uznávám.

S pozdravem

František Chot

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

Zdravím, raději nebudu komentovat smysl nákupu akcií nemocnice a vrátím se ještě přímo k tomu parčíku, aby si třeba paní zastupitelka Volfová nemyslela, že to tam ještě nikoho nenapadlo a každému to tam bylo jedno.
Takže úpravu předmětné plochy jsme požadovali již před léty, zejména po té, co byla zrušena většina dětských hřišť u bytových domů v předmětném území, jelikož nesplňovaly nové předpisy.
Tehdy bylo myslím přímo paní starostkou (p. Moudrá) přislíbeno, že se předmětnou záležitostí budou zabývat a v dalším období zde určitě bude provedena úprava.
No nic, je vidět, že když si tuto věc nevezme nikdo vyloženě za své, tak zůstane jen u slibů a plkání….
Budu tak moc rád, když paní Volfová, i jako naše zastupitelka, tuto záležitost dotáhne do nějakého zdárného konce, nebo alespoň pohne ledy....
S běžným občanem se tu bohužel nikdo moc nebaví a hledají se jen výmluvy, proč to nejde, které se pak nějak smysluplně zdůvodní.....

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

Vážený pane Chote,
bavím se o konkrétních číslech. Na oficielních stránkách města v sekci MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT je monitor Ministerstva financí. Čísla jsou neúprosná, můžete mluvit o tom, jak jste zodpovědní hospodáři, opak je pravdou. Rok 2015 - jenom úroky 500 tis., dlouhodobé závazky činí 235 mil. Žádné vytrhávání čísel ze souvislostí, CL hospodařila se ziskem 14, 629 mil. , NB se ziskem 7,306 mil.
Zapomněl jste nějak obhájit 100 mil, nedobytných pohledávek o kterých jsem se zmiňovala. Pokud provedete odpisy, které byste měli provést, budeme rázem v červených číslech. Koupě akcií nemocnice ve výši 160 mil. je hazardérství.Myslíte , že si tohle občané přejí??
K parčíku jenom to, že ploch pro děti a volný čas obyvatel v přírodě v České Lípě je zoufale málo. To co chtějí obyvatelé je jedna věc a co si prosadí radnice je věc druhá. Radnice nám daruje bazén, fontánu uprostřed města, zvelebí Crystal do podoby multifunkčního domu....ó to se máme!
Nakonec - jako krajský zastupitel jste byl proti nákupu akcií, pokud budete na úrovni městského zastupitelstva hlasovat pro nákup akcií, měli by si vaše voliči toto farizejství pamatovat pro příští volby.

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

Vážený pane Chote,
mohl byste prosím zveřejnit a opravit moje nesprávná čísla ohledně hospodaření města za rok 2015? Jako zastupitel určitě máte přesná a správná čísla.
Jako předseda kontrolního výboru byste měl zaujmout i stanovisko i k nedobytným pohledávkám a "kondici" města .
Ptát se vás na názor. který zaujmete při hlasování o majetkovém vstupu města do nemocnice je asi předčasné, nebo stále ještě nevíte, nebo čtenáři nemají vědět?
Děkuji za odpověď, bude jistě zajímat i ostatní čtenáře.

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

Dobré ráno, paní (?) rebelko!

Čísla bych opravit mohl, ale jak jsem zde již psal - jsou uvedena v Závěrečném účtu města za rok 2015, zveřejněném na úřední desce MěÚ. Jen zpráva - Rozbor a vyúčtování hospodaření města 2015 má 184 stran a obsahuje několik tisíc čísel a má další přílohy, takže ...
Moje stanovisko k nedobytným pohledávkám je takové, že tyto pohledávky jsou nedobytné ...
Kondice města není špatná.
Jaký postoj zaujmu při hlasování o majetkovém vstupu města do NsP CL, a.s. - toliko poukukážu na skutečnost, že nabídka Libereckého kraje neodpovídá usnesení - návrhu - který zastupitelstvo České Lípy přijalo v září loňského roku.

S přáním hezkého dne

František Chot,
zastupitel České Lípy a Libereckého kraje

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

Dobré ráno pane Chote,
vaše odpověď je sice hezká, ale...
kolik má stránek závěrečný protokol, příloh atd. , nepovažuji za odpověď na můj dotaz. Zkontrolovat 4 čísla , která jsem uváděla snad pro vás nebude problém, psal jste , že nejsou správná, tak je tedy prosím uveďte na pravou míru! Píšete, že čísla můžete opravit, tak to prosím proveďte a neschovávejte se za pracnost....
Vaše stanovisko k nedobytným pohledávkám je také zavádějící. Navrhl jste někdy jako předseda kontrolního výboru a zastupitel, aby se tento problém řešil? Zkreslení hospodaření města díky těmto "papírovým" pohledávkám je nabíledni, pak můžete klidně konstatovat, že město je v dobré kondici. Kdybyste napsal, že na střeše sedí holubi, má to stejnou vypovídací hodnotu, pokud nedoložíte co vás k tomuto tvrzení vede.
Na konkrétní otázku ohledně majetkového vstupu do města vás odkazuji......bla,bla, bla, také dobrá odpověď, hodná zastupitele.
Díky za vyčerpávající odpovědi!
Rebelka

Nahoru

Re: J. Volfová: Není park jako park

Od června se snažím dopátrat pravdy. Napadl jste mně, že uvádím nesprávná čísla, tak jaká jsou vaše čísla? Mám na mysli porovnání hospodaření NB a CL. Závěrečný účet MF je jiný než závěrečný účet CL?
Nehodlám polemizovat o úrovni vašich článků, toho jsem daleka. Chci od vás jako od zastupitele slyšet odpovědi, nic víc , nic míň. Nakonec nejen v komunální politice se pohybujete již drahně let, takže vás moje otázky nemohou zaskočit, nebo snad ano?
Jste schopen mi na jednoduché otázky dát jednoduchou opověď, bez osobních výpadů ??
Rebelka

Nahoru