Budou chtít Českolipané své pivo zpět?

Verze pro tisk |

Z bývalého měšťanského pivovaru by mohlo vzniknout nové společenské a kulturní centrum.

Kdo českolipské pivo pije, dobře spí a sto let žije! To byl reklamní slogan, kterým výrobce ještě rok před uzavřením českolipského pivovaru lákal k ochutnání místního pěnivého moku. V roce 1948 - konkrétně 16. prosince - však kohoutky vyschly. Pivovar, který v dnešní Moskevské ulici nechal postavit Jan Vilém hrabě z Kounic v roce 1698, přestal fungovat.

Za posledních 66 let pak vystřídal ohromný areál stojící jen kousek od historického centra České Lípy mnoho majitelů a v roce 1993 byl zprivatizován. Komplex sloužil nejčastěji jako sklad, například zeleniny, nyní v něm sídlí stavební firma či společnost na výrobu razítek. Podnikatelé ale z celkového prostoru areálu pivovaru využívají jen jeho nepatrnou část. Zbytek je opuštěný a zpustlý. Kdysi výstavní budovy pivovaru a chlouba města vzbuzují v očích kolemjdoucích spíš lítost a pocit zmaru.
Nyní však tomuto areálu z konce 17. století svitla naděje, že by mohl znovu sloužit účelu, pro který byl postaven, a navíc by se mohl stát vyhledávaným místem pro místní obyvatele i pro turisty. Skupina podnikatelů s osobním vztahem k České Lípě a ke slavné pivovarnické tradici na území severních Čech totiž zamýšlí areál obnovit a přetvořit jej ve speciální multifunkční centrum. Pivovar by tak částečně získal zpět svou zašlou slávu, občanům České Lípy by pak areál nabídl širokou škálu nových služeb a prostoru pro trávení volného času.

Předmětem zájmu investorů je samozřejmě obnovení výroby českolipského piva - je to však jen zlomek celkového záměru. Co dalšího kromě malého pivovaru by v areálu mohlo být, záleží díky jejich přístupu k celému projektu do značné míry také na veřejnosti. Tedy na Vás, kterým by tento projekt měl sloužit. Prostřednictvím ankety na na webu Městských novin máte možnost vyjádřit, co by se vám v bývalém pivovaru nejvíce líbilo. Hlasovací lístek najdete také v zářijových Městských novinách. Svoje návrhy, co by podle Vás bylo dobré, aby v pivovaru vzniklo, můžete posílat také na e-mailovou adresu brozova@mucl.cz s heslem PIVOVAR. Hlasovat i psát své návrhy můžete do úterý 30. září.

Historie piva v České Lípě 
Právo vařit pivo získala Česká Lípa již v roce 1381, přímo ve městě až do konce 17. století fungovaly pivovary hned tři, dva panské a jeden měšťanský. Jeden z pivovarů byl přímo na hradě Lipý, další v dnešní Berkově ulici, měšťanský pivovar pak fungoval na dvoře českolipské radnice. Stejně tak jako město však i pivovary za dobu jejich fungování decimovaly požáry. 
Poté, co oheň zcela zničil pivovar, který stál v dnešní Berkově ulici, rozhodl se tehdejší majitel zdejšího panství Jan Vilém hrabě Kounic postavit pivovar nový. Ten se začal budovat v roce 1698 na vnější straně městských hradeb, aby stavba byla chráněná před častými požáry. Tato filosofie se vyplatila, areál pivovaru stojí v dnešní Moskevské ulici dodnes. 
Až do konce 19. století, kdy se spotřeba piva v České Lípě vyšplhala na 137 litrů na hlavu, se panskému pivovaru dařilo. Na přelomu 19. a 20. století však zřejmě kvůli špatnému hospodaření pivovar přestal prosperovat a tehdejší majitelka se ho rozhodla prodat. V roce 1901 byl pivovar koupen městem za půl milionu korun. Vznikla akciová společnost s nadpoloviční většinou akcií v držení města a začala zlatá éra pivovaru, který byl ročně schopen uvařit až 27 000 hl piva, které se rozváželo i do širokého okolí, tento objem navíc každoročně stoupal.
Areál se dočkal modernizace, v roce 1912 navíc v areálu vyhloubili 207 metrů hluboký vrt, aby se pivo vařilo z kvalitní vody. V zimě se led pro chlazení lámal z pěti rybníčků, které stály na svahu za pivovarem (v místě dnešních slunečních hodin v Purkyňově ulici). V pivovaru se vařilo pivo světlé i tmavé, 10°, 12° i 16°. V roce 1939 bylo dosaženo největšího výstavu v množství 41 391 hl piva. Ve znaku měl pivovar rozesmátého trpaslíka s červenou čepicí a se sklenicí piva v každé ruce.
Bezprostředně po 2. světové válce se ještě podařilo výrobu piva zdárně obnovit. Poté byl ale pivovar znárodněn a následné rozhodnutí Krajské odborové rady ze 16. prosince 1948 výrobu piva v České Lípě zastavilo. Veškeré zařízení bylo z areálu odvezeno pryč nebo zničeno. Vstupní budova k obrovskému areálu je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou, což plně respektuje i současný vznikající projekt.
 
 

alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: Budou chtít Českolipané své pivo zpět?

Já to nechápu... Takže budova má z privatizace v ´93 soukromého vlastníka? Proč se v tom tedy město angažuje?

Nahoru