Autor - P. Procházková

TZ opozice po zasedání českolipského zastupitelstva

2.10.2017 06:54 | Česká Lípa

1. Záměrem společného dopravního podniku s BusLine Semily je nastolena cesta, kdy město de facto ztratí jakoukoliv samostatnou možnost ovlivňovat problematiku městské autobusové dopravy ve městě. Tento riskantní krok byl schválen jen nejtěsnější většinou 13 zastupitelů z 25, přičemž o svobodné vůli některých zastupitelů, zejména těch zaměstnaných městem, lze s úspěchem pochybovat.

TZ opozice v Č. Lípě: Odvolání starostky, rady a místostarostky

30.5.2017 17:14 | Česká Lípa

Přinášíme TZ opozičních zastupitelů města Česká Lípa z pokračování zasedání zastupitelstva v pondělí 29.5.

TZ opozičních zastupitelů v Č. Lípě po jednání zastupitelstva

25.5.2017 21:30 | Česká Lípa

Zastupitelstvo v České Lípě na svém jednání ve středu 24.5. již tradičně neprobralo všechny body, po osmé hodině bylo dle jednacího řádu ukončeno, vedení města takto tradičně kouskuje a protahuje řešení všech problémů. Zároveň jsme byli po celou dobu svědky toho, jak koaliční zastupitelé musí hlasovat podle barevných tužek p. místostarosty a toto ponižující chování jest nám s podivem.