TZ opozice po zasedání českolipského zastupitelstva

Verze pro tisk |

1. Záměrem společného dopravního podniku s BusLine Semily je nastolena cesta, kdy město de facto ztratí jakoukoliv samostatnou možnost ovlivňovat problematiku městské autobusové dopravy ve městě. Tento riskantní krok byl schválen jen nejtěsnější většinou 13 zastupitelů z 25, přičemž o svobodné vůli některých zastupitelů, zejména těch zaměstnaných městem, lze s úspěchem pochybovat.

Celá konstrukce podniku a jeho orgánů je nastavena velmi nestandardně, systém dvou jednatelů (jeden BusLine, jeden město), je nejkratší cestou k arbitráži, o smluvní pokutě pro město a rozhodčí doložce ani nemluvě. Město do nové společnosti vloží areál v Poříční ulici, ačkoli se dříve mluvilo pouze o nájemních smlouvách. Znamená to vyvedení majetku města a při konečném vyrovnání za několik let hrozí, že o něj město přijde. Variantu otevřené soutěže se město ani nesnažilo připravit, jakkoliv tak znělo usnesení. Na základě podnětu Libereckého kraje bude způsob vzniku společnosti přezkoumávat ÚOHS.

2. Centru Lira, pečující o děti s poruchou autistického spektra, byl schválen dar 300 tisíc, v této věci opozice interpelovala již na minulých zastupitelstvech.

3. Při projednávání bodu pozemky Špičák vyšlo za přítomnosti majitele rozhledny Štěpánka na vrchu Špičák, p. Tomislava Procházky mladšího, najevo, že existuje možnost, že by ji městu prodal. Toto, za solidních podmínek, velmi podporujeme a apelujeme na co nejrychlejší zhotovení odhadu, ocenění majetku a předložení na zastupitelstvo. Tím by se tak napravila neomluvitelná křivda, již způsobili v 90. letech svým neuváženým krokem zastupitelé.

Tomáš Vlček, člen SLK, Pavla Procházková a Zdeněk Ježák, oba bez PP

Nahoru