TZ opozičních zastupitelů v Č. Lípě po jednání zastupitelstva

Verze pro tisk |

Zastupitelstvo v České Lípě na svém jednání ve středu 24.5. již tradičně neprobralo všechny body, po osmé hodině bylo dle jednacího řádu ukončeno, vedení města takto tradičně kouskuje a protahuje řešení všech problémů. Zároveň jsme byli po celou dobu svědky toho, jak koaliční zastupitelé musí hlasovat podle barevných tužek p. místostarosty a toto ponižující chování jest nám s podivem.

Doprava MAD

Klíčový materiál k dopravě, který s sebou přináší do budoucna závazky v desítkách milionů, byl opět připraven velmi hanebně. Zcela chybí právní rozbory i ekonomika. Zásadně nesouhlasíme s variantou společného podniku s BusLine, neboť jde o plnění jejich požadavku, což považujeme za skandální. Město by dle našeho mělo velmi omezené možnosti, neslo by důsledky, ale nemohlo de facto jako minoritní akcionář ovlivňovat chod podniku. Zároveň nesouhlasíme s tím, jakými metodami byly varianty dalšího vývoje MAD posouzeny, neboť nahrávají a priori společnému podniku s Bus Line, který vidíme jako nejméně výhodný. Argumenty uvedené v analýze MHD i v připraveném materiálu, které nahrávají společnému podniku, lze snadno vyvrátit, důvody uvedené místostarostou Ranincem si navzájem odporují. Příkladem údajná úspora paliva. Už dnes BusLine kupuje za synergické (výhodnější) ceny, městu ale musí účtovat za průměrnou cenu v ČR danou předpisem. Nedovedeme si představit, jak by mohlo být ve smlouvě ošetřeno, že BusLine bude povinen kupovat naftu co nejlevněji. Dále se argumentuje nemožností čerpat dotace z IROP až 85%. Mladá Boleslav ale čerpat podle náměstka primátora Jiřího Bouška bude. Nemožnost odpisů za dotované autobusy a tím nešetření si města na autobusy nové je nesmysl, odpisy jsou součástí prokazatelné ztráty, kterou nám BusLine účtuje, proto se vlastně sníží cena za 1 km až o 7 Kč, z této úspory je možné šetřit na nové vozy.

Nyní preferujeme jednoznačně transparentní soutěž, popř. městský dopravní podnik, tato varianta však neprošla. Nesouhlasíme se způsobem vytvářením atmosféry časové nouze a nátlaku na zastupitele, tak, jak to dělá zejména p. místostarostka Šafránková i místostarosta Raninec. Šafránková zároveň prokázala, že se v problematice absolutně neorientuje, jako takřka jediná ze zastupitelstva nedokáže v dané věci diskutovat, jako předkladatelka pouze mlčí a návrh na její odvolání je tedy zcela opodstatněný. Nakonec i hlasování ukázalo, že návrh společného podniku prošel jen nejtěsnější většinou 13 hlasů a je kontroverzní. 

Dotace

Na zastupitelstvu byly schváleny dotace z mnoha oblastí, což podporujeme a souhlasíme s tím. V jednom případě jsme nepodpořili žádost, jde o akci Autoclubu- Setkání mistrů v Sosnové. Připadá nám, že tato ryze komerční aktivita nepotřebuje podpory z veřejných financí, rozpočet se nám jevil stručný, chybí příjmy ze vstupného. Zároveň opozice prosadila návrh T. Vlčka o navýšení prostředků pro festival Lípa Musica ze 400 tisíc, navrhovaných výborem, na částku 550 tisíc, o kterou požádal pořadatel, sdružení Arbor. V minulosti město Česká Lípa podporovalo největší podnik tohoto druhu v kraji, který propaguje město i v Německu, částkou milion korun.

Odvolání vedení města

O návrhu Mgr. Ježáka na odvolání p. starostky a rady města a návrhu P. Skokana na odvolání místostarostky, se bude hlasovat na druhé části zastupitelstva v pondělí od 16.00. Vedení města opět prokázalo, podobně jako při jednáních o vstupu do nemocnice s poliklinikou, že je velmi profesionální a úspěšné v sebepropagaci a propagaci marginálií a banalit, ovšem naprosto selhává v řešení těch nejpalčivějších a také finančně nejnáročnějších problémů.

Zeleň

Navzdory proklamacím o nápravě jsou opět občané města zásadně nespokojeni s kvalitou údržby zeleně, opakuje se situace z minulého roku. Po zpackané zimní údržbě přichází i zpackaná údržba letní.

Tomáš Vlček, Pavla Procházková, Zdeněk Ježák

 

Nahoru