Autor - Lucie Johanovská

Zářivá cimbálovka ve skanzenu

8.10.2018 16:33 | Lípa Musica

Varmužova cimbálová muzika byla založena roku 1964 a je dnes pro svou muzikalitu vysoce oceňována doma i v cizině. Zúčastnila se mnoha mezinárodních festivalů a soutěží v Evropě i Americe a získala hodně cen. V sobotu 6. října vystoupila na 17. ročníku MHF Lípa Musica v netradičním prostředí zubrnickeho skanzenu. Nejmladší soubor lidových staveb v Čechách ožívá několikrát do roka rozličnými kulturními akcemi. Lípa Musica sem však společně s více jak stovkou návštěvníků přijela poprvé. Podvečer s lidovou hudbou v jiskrném podání, s vynikajícím vínem a pohádkovými koláčky zahřál přítomné u srdce a získal si ovace vstoje.

Sjaella: Máme společnou duši!

6.10.2018 12:50 | Lípa Musica

Dalším z řady německých hostí bude na sedmnáctém festivalovém ročníku ženský vokální ansámbl Sjaella. Lípa Musica se tímto projektem opět částečně vrací ke kořenům, do doby, kdy v ohnisku její dramaturgie byla hudba duchovní a vokální. Jednotná i individuální, lehká i svérázná, přesná i svobodná – to je mnohotvárnost, která je tolik přiléhavá k ženské duši a činí i soubor Sjaella (v překladu duše) a jeho zvuk zcela výjimečným. Šest zpěvaček z Lipska se v roce 2005 vydalo společnou cestou, která se postupem času dále rozvětvila vstříc
nebývalé žánrové pestrosti a úspěchům na mezinárodní pěvecké scéně. V neděli 7. října v Prysku vás toto pěvecké sexteto vezme na duchovní pouť zákoutími ženské duše…

Večer se skladatelem Milošem Bokem

5.10.2018 14:39 | Lípa Musica

Ve čtvrtek 4. října pokračovala sedmnáctá Lípa Musica netradičním večerem se skladatelem Milošem Bokem. Formát debat není pro festival klasické hudby typický, přináší však unikátní možnost nahlédnout pod pokličku tvůrci, jehož hudbu posluchač vnímá běžně jen jako konzument výsledků tvůrčí invence. První festivalová debata svého druhu přilákala několik desítek posluchačů, kteří měli možnost zhlédnout i řadu audio a videoukázek a autora poznat i v roli klavíristy.

Klasicistní večer v Großschönau

4.10.2018 13:20 | Lípa Musica

Rekordní zájem u německého publika vzbudil slavnostní koncert v den výročí znovusjednocení Německa dne 3. října v evangelicko-lutheránském kostele v Großschönau. Díla Haydna, Mozarta a Händela zde zazněla v podání renomovaného hornisty Přemysla Vojty a souboru Haydn Ensemble za řízení Martina Petráka. Koncert se setkal s nadšeným ohlasem převážně německého publika.

Lípa Musica pokračuje nabitým týdnem nejen koncerty v Sasku

2.10.2018 09:03 | Lípa Musica

Uplynulý sváteční prodloužený víkend zahájila Lípa Musica tradičním svatováclavským zastavením v Jezvé společně se švýcarským smyčcovým kvartetem Energie Nove a vynikajícím klarinetovým virtuózuem Milanem Řeřichou. V sobotu 29. září pokračoval festival populárním koncertem doprovázejícím hlavní klasicky zaměřenou koncertní řadu. V kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kamenickém Šenově se poprvé v historii představila nejstarší česká folková kapela Spirituál kvintet. Poslední zářijovou neděli pak festival zavítal poprvé ve své historii do malého severočeského městečka Mikulášovice ve šluknovském výběžku, kde místní královský varhanní nástroj rozezněl virtuóz a mistr improvizace Vladimír Roubal. Říjnovou nabídku letošního ročníku festivalu odstartuje druhý večer letošní saské kapitoly, tradiční koncert k výroční znovusjednocení Německa ve středu 3. 10. v Großschönau, na němž se představí mladý Haydn Ensemble Martina Petráka s vynikajícím hornistou Přemyslem Vojtou v klasicistním programu připomínajícím zejména osobnost Josepha Haydna. Ve čtvrtek 4. října do České Lípy zavítá výrazná osobnost, soudobý skladatel – Miloš Bok, aby představil svou tvorbu slovem i hudebními ukázkami v Biberově kapli. Osobnost Miloše Boka je spjata i s dalším saským koncertem. V pátek 5. října se Miloš Bok představí v roli dirigenta i autora společně s letošním uměleckým garantem Radkem Baborákem a Českým hornovým sborem v Žitavě. První říjnový víkend přinese folklórní perličku v podobě vystoupení Varmužovy cimbálové muziky z Kyjovska v prostředí zubrnického skanzenu. Neděli 7. října ozdobí vystoupení německého ženského vokálního sextetu Sjaella v Prysku, který dá nahlédnout pod pokličku ženské duše v programu napříč staletími. Poslední vstupenky jsou k dispozici na všechny koncerty s výjimkou sobotního koncertu v Zubrnicích. 

Mikulášovická premiéra s mistrem improvizace

1.10.2018 08:37 | Lípa Musica

V neděli 30. září zavítal festival Lípa Musica poprvé ve své historii do malého severočeského městečka Mikulášovice ve šluknovském výběžku. Chloubou dnešního třítisícového sídla, které v dobách Rakousko-Uherska bylo nejprůmyslovější obcí tohoto soustátí s dvojnásobným počtem obyvatel, jsou neobyčejné varhany. Nástroj, který ve své době patřil k největším v Čechách, rozezněl varhanní virtuóz a mistr improvizace Vladimír Roubal.

Spirituál kvintet v Kam. Šenově aneb krásná růže stále kvete

30.9.2018 07:34 | Lípa Musica

V sobotu 29. září pokračoval 17. ročník MHF Lípa Musica populárním koncertem doprovázejícím hlavní klasicky zaměřenou koncertní řadu. V kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kamenickém Šenově se poprvé v historii představila nejstarší česká folková kapela Spirituál kvintet. Pověstná sedmikráska českého folku, která světlo světa spatřila v roce 1960, svými chytlavými melodiemi, kterým nechybí hlubší myšlenka, kamenickošenovské potěšila a strhla ke společnému zpěvu.

Svatováclavský komorní zázrak

29.9.2018 13:30 | Lípa Musica

Svátek svatého Václava slaví Lípa Musica už jedenáctým rokem v kostele sv. Vavřince v Jezvé. Letos se v místním vyprodaném svatostánku představil klarinetový virtuóz Milan Řeřicha společně se švýcarským smyčcovým kvartetem Energie Nove. Slavnostní klasicistně-romantický kvintetový program byl ukázkou svrchovaného uměleckého mistrovství plného napětí, vroucí vášně i něžného citu. Excelentní interpretace opřená o neoddiskutovatelnou řemeslnou kvalitu hry i přirozenost a lidskost uměleckého projevu strhla jezvecké publikum k spontánně nadšeným ovacím vstoje. S ohledem na úmrtí místní farnice Marie Večeřové dne 27. září byl svatováclavský koncert věnován uctění její památky.

Bujarý majáles v českolipském městském parku

25.9.2018 10:57 | Hudba

Spolek ARBOR připravil novou koncertní řadu mimo svůj tradiční festivalový program. V jejím rámci bylo uvedeno od ledna do června šest komorních koncertů. Všech šest hudebních zastavení hostilo místo, odkud festival pochází, tedy Česká Lípa. Konkrétně se většina akcí konala v místním Centru textilního tisku, které se ukázalo být po několika zprodukovaných koncertech uplynulých ročníků festivalu ideálním místem pro hudební produkce a setkávání komorního rázu. Důvodů, proč tuto koncertní řadu začít produkovat, bylo několik, ale všechny mají souvislost s Českou Lípou a s lokálním patriotismem, který má Lípa Musica ve svém programu dlouhodobě. V prvé řadě cítí festival potřebu a závazek vůči svému českolipskému publiku, které nechce nechat až do podzimu v očekávání další festivalové sezóny. Tento krok je logický i v souvislosti s navázáním na činnost českolipského Kruhu přátel hudby, který v minulosti obdobné cykly pořádal a svým způsobem byl institucí, jež pomocí klasické hudby vynikající úrovně kultivovala českolipské posluchačstvo v letech před Lípou Musicou.

Lípa Musica pokračuje svatováclavským koncertem i premiérou

25.9.2018 08:35 | Lípa Musica

V pátek 21. září pokračovala Lípa Musica prvním letošním českolipským koncertem, který vyprodané bazilice Všech svatých přinesl seznámení s neobvyklým hudebním nástrojem theremin v podání renomovaného německého dua Carolina Eyck a Christopher Tarnow. O víkendu byl na programu tradiční a zcela vyprodaný koncert při svíčkách v Zahrádkách a podobně návštěvnicky úspěšné provedení Ebenova Labyrintu světa a ráje srdce. Oba koncerty přinesly nejen vynikající uměleckou interpretaci, ale i silné duchovní poselství. Třetí víkend Lípy Musicy otevře další tradiční zastavení, kterým bude v pořadí desátý svatováclavský koncert zasazený do kostela sv. Vavřince v Jezvé. V letošním roce představí vynikajícího českého klarinetistu Milana Řeřichu, který si přizval renomované švýcarské kvarteto Energie Nove. Sobota 29. září nabídne odlehčení s populární a nejstarší českou folkovou kapelou Spirituál kvintet v Kamenickém Šenově. V neděli pak festival premiérově zavítá do městečka Mikulášovice, které ukrývají skvostný královský nástroj ­– varhany, které svého času patřily k největším v Čechách. Ty rozehraje virtuóz Vladimír Roubal. Vstupenky na svatováclavský koncert a mikulášovickou premiéru jsou ještě k dispozici. Večer se Spirituál kvintetem je dlouhodobě vyprodán.