Aktuální veřejná vyhláška o vodě

15.7.2010 16:29 | redakce | Česká Lípa
Vyhlášku platnou do konce prázdnin vydal odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností a to na základě podnětu od Povodí Ohře v souvislosti s tropickými teplotami, díky kterým se snižuje stav povrchové vody. Odůvodnění je součástí vyhlášky stejně jako výčet rybníků, kterých se zákaz týká. 

Výcuc 14/7/2010

14.7.2010 23:16 | Hynek Bárta | Českolipsko
Stadion U Ploučnice projde rekonstrukcí, bolševník dělá problémy. Nesmíme zalévat vodou z potoků.

První díl Soupisu památek Libereckého kraje právě vyšel

14.7.2010 18:43 | Květa Šírová | Region
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci vydal s podporou Libereckého kraje a několika obcí první díl Soupisu nemovitých kulturních památek Libereckého kraje.

Počet dopravních nehod v Libereckém kraji klesá

14.7.2010 15:17 | redakce | Region
Na silnicích v Libereckém kraji ubylo v prvním pololetí letošního roku nehod i mrtvých. Do konce června bylo policii ohlášeno 1812 havárií, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje dvanáctiprocentní pokles.

Rekonstrukce a dostavba pavilonu C – ZŠ a MŠ speciální Jižní

13.7.2010 10:52 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Zastupitelstvo města Česká Lípa bylo na červnovém zasedání seznámeno s postupem přípravy akce „Rekonstrukce a dostavba pavilonu „C“ ZŠ a MŠ speciální Jižní“ a souhlasilo s realizací této akce v omezeném rozsahu do výše 7 mil. Kč i za předpokladu, že na akci nebude poskytnuta státní dotace a uložilo vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic zajistit alternativní projekční řešení stavby a učinit...

Na digitalizaci kina sedm set tisíc

12.7.2010 18:35 | Helena Plicková | Nový Bor
Na digitalizaci kina přispěje Novému Boru Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie dotací ve výši 700 tisíc korun.  „Původně měla být dotace ve výši  1 milion 214 tisíc korun,“ připomněl Lukáš Janků, dotační manažer z Městského úřadu v Novém Boru. „Po sedmi stech tisících dostali také ostatní žadatelé. Komise přidělující dotace chtěla pravděpodobně uspokojit co...

Výcuc 11/07/2010

12.7.2010 18:06 | Hynek Bárta | Českolipsko
Nehoda v Zákupech, záchranáři vyjížděli více než tisíckrát. Ve Velkém Grunově zemřel traktorista, na některých koupalištích už se vyskytují sinice. Uprchl vězeň. Kino v Novém Boru bude snad nakonec digitalizováno.

Hasiči zachraňovali městský úřad v Novém Boru

12.7.2010 16:24 | Věra Kazderová | Nový Bor
V rámci realizace projektu "Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa", který je spolufinancován z prostředků EU (ERDF) - program Cíl 3/Ziel 3 ve výši 85%, rozpočet ČR se podílí 5% a zbývajících 10% hradí každé město nebo obec samo, si partneři projektu pořídili novou hasičskou techniku v celkové hodnotě 1.115.893 EUR (27,9 mil. Kč).  

Ukázkové cvičení JSDHO

11.7.2010 18:15 | Kateřina Kotková | Nový Bor
V sobotu 10. července 2010 ve 12:00 hodin se na novoborském náměstí uskutečnilo ukázkového cvičení jednotek PO. Námětem cvičení byl požár v archivu městského úřadu vlivem zkratu na elektroinstalaci. Jednotky PO na místě události provedla hasební zásah, evakuaci zaměstnanců úřadu a záchranu archiválií. Účastnit se budou jednotky SDHO Nový Bor, Liberec – Krásná studánka, Příšovice, Česká Lípa a...

V Mimoni se otevře muzeum

11.7.2010 17:56 | Lenka Proboštová | Mimoň
Slavnostní otevření Městského muzea v Lužické ulici proběhne v sobotu 7. srpna 2010 v rámci oslav Dnů města Mimoně a to putovní česko německou výstavou "Čarovné bylinky malíře, fotografa a botanika", zapůjčenou Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě.

Příprava projektu dodávek tepla z Turówa je na začátku

11.7.2010 17:28 | Jaroslav Zámečník | Region
Příprava projektu výstavby teplovodního přivaděče z elektrárny TURÓW je na začátku. Zástupci měst Hrádku nad Nisou, Liberec, Chrastavy a Jablonce nad Nisou včetně teplárenských společností jsou připraveni spolupracovat na konceptu projektu pro výrobu potřebných dodávek tepla.  První společné setkání se uskutečnilo 1. července v Liberci a další jednání budou pokračovat tak, aby ještě do...

Uzavřeli dva mosty

11.7.2010 16:02 | Helena Plicková | Nový Bor
Na základě výsledků hlavních mostních prohlídek byly 2. července uzavřené dva mosty v Novém Boru, a to  most M16 v Dolním Pihelu a most M13 v novoborské Nábřežní ulici. Oba mosty jsou součástí místních komunikací a k  uzavírce vedl jejich havarijní stav.

Nová obecně závazná vyhláška města Česká Lípa

11.7.2010 13:51 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Zastupitelstvo města Česká Lípa na červnovém zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku města Česká Lípa o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.

Staňte se fotografem roku 2010 Libereckého kraje

8.7.2010 12:25 | Květa Šírová | Region
Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Mgr. Stanislava Eichlera, vyhlašuje Liberecký kraj veřejnou soutěž na téma „Život v Libereckém kraji objektivem fotoaparátu“.

Modernizace a výměna zařízení veřejného osvětlení

8.7.2010 10:40 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Rada města Česká Lípa souhlasila s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí služeb „Modernizace a výměny zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví města Česká Lípa“ dodavateli STATOMI Elektro, s.r.o. Rada města Česká Lípa souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy o dílo s výše uvedeným vybraným uchazečem. Celková cena za poskytnutí služeb činí 187.203,50 Kč bez DPH, tj. 224.644,-...