Výcuc 3/8/2010

3.8.2010 11:18 | Hynek Bárta | Českolipsko
HC Predátoři posilují, fotbalista ze Zahrádek zkolaboval při zápase. V Jizerských horách přibude 750000 stromů. Bylo zakázáno koupání v Hamerském jezeře. Benátská noc měla rekordní návštěvu. Hasiči likvidovali včelí roj.

Stezka pro chodce a cyklisty

2.8.2010 14:43 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Rada města Česká Lípa souhlasila s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stezka pro chodce a cyklisty, ul. Okružní – Pražská, Česká Lípa“ dodavateli STRABAG, a.s., Praha 5, IČ: 60838744. Celková cena činí 1.412.145,- Kč bez DPH tj. 1.694.574,- Kč včetně DPH 20%.

Výcuc 31/7/2010

31.7.2010 12:00 | Hynek Bárta | Českolipsko
Tipy na výlety v různých denících potvrzují, že Českolipsko je vyhledávaným turistickým cílem. Hokejistům přibyla posila. Dvě medaile z mistrovství republiky v cyklistice i do České Lípy.

Smlouva o postoupení pohledávky

30.7.2010 18:23 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Rada města Česká Lípa na svém červnovém zasedání schválila uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky s osobami, jejichž identifikační údaje a výše pohledávek město eviduje v seznamu osob uplatňujících pohledávku za společností VETT, a.s. a pověřila starostku města Hanu Moudrou podpisem jednotlivých smluv o postoupení pohledávek za město Česká Lípa.

Okružní křižovatka Roháče z Dubé – Českokamenická

30.7.2010 13:19 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
V průběhu provádění podzemních prací na stavbě „Okružní křižovatky Roháče z Dubé – Českokamenická“ bylo nutno s ohledem na skutečný stavebně technický stav původních inženýrských sítí uložených v komunikaci přistoupit k rozsáhlejším zásahům do těchto sítí.

Osazování lávky slibuje atraktivní podívanou

30.7.2010 11:38 | Helena Plicková | Nový Bor
Montáž dřevěné lávky, která překlene silnice 1/13 a 1/9,  a její osazování na základové patky, je důvodem, proč musí být tento víkend uzavřený obchvat Nového Boru. Stavba lávky je největší investiční akcí, kterou má v letošním roce Nový Bor na programu.

Výcuc 29/7/2010

29.7.2010 22:49 | Hynek Bárta | Českolipsko
Českolipsko plní celostátní média. V rádiu se hovoří o dluzích Vettu, na Nově ukazují Čecha, který přepadává německé policisty a byl zadržen právě u nás. Nechybějí články o prodeji sklárny Egermann.

Rekonstrukce internátu může začít

27.7.2010 10:45 | Helena Plicková | Nový Bor
Investiční záměr částečné rekonstrukce budovy č. p. 121 v Kalinově ulici pro potřeby mateřské školy schválili zastupitelé Nového Boru na květnovém jednání. Projektová dokumentace je zpracovaná, stavební povolení vydané, výběrové řízení na zhotovitele díla uzavřené. V polovině července převzala staveniště dodavatelská firma Gedos s. r. o. Česká Lípa, a tak může rekonstrukce bývalé...

Novela vodního zákona mění pověření obcí pro výkon státní správy

26.7.2010 11:52 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Od 1. srpna 2010 začíná platit zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Nové čipové karty se osvědčují

26.7.2010 10:41 | Helena Plicková | Nový Bor
Turistické informační centrum Nový Bor rozšířilo  nabídku služeb a  stalo se  dalším kontaktním místem v Libereckém kraji pro sběr žádostí o výdej karet OPUScard.  Nová čipová karta sjednocuje několik karetních systémů v kartu jedinou a má  využití zejména ve veřejné dopravě.

Uzavření novoborského obchvatu

24.7.2010 10:03 | Helena Plicková | Nový Bor
Poslední víkend v červenci dojde k uzavření obchvatu města Nový Bor, konkrétně silnic  I/9 a I/13. Obchvat musí být uzavřený v souvislosti s realizací projektu Cesta k sousedům.

Výcuc 23/7/2010

23.7.2010 20:11 | Hynek Bárta | Českolipsko
O Svobodné cestě píše takřka stovka novin. Kam se jet vykoupat v blízkém Německu? ČSSD už má radniční kandidátku. Kůň z Mimoně ve francouzském derby.

Lužické hory budou po vichřici uklizeny do konce září

22.7.2010 17:30 | Jiří Langer | Region
Krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Jaroslav Podzimek (ČSSD) dnes navštívil na pozvání šéfa Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec Ludvíka Řičáře  Lužické hory v okolí Cvikova, kde  24. května  po 16. hodině řádila větrná smršť. Na kalamitní místa je doprovázel Pavel Draštík, generální ředitel společnosti Wotan Forest, a.s., která provádí těžbu a likvidaci...

Fotožurnál: Hasiči v ulicích

19.7.2010 14:52 | Šimon Petržela | Česká Lípa
Podařilo se nám získat efektní fotografie hasičů kropících ulice České Lípy v čase červencových veder.    

Revitalizace hřiště ZŠ 28. října - I. etapa

18.7.2010 09:57 | Kateřina Kotková | Česká Lípa
Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém červnovém zasedání revokovalo usnesení z 31. března 2010 na poskytnutí příspěvku z trvalého investičního fondu města do výše 10 mil. Kč Libereckému kraji na vybudování sídlištního sportovního areálu SOŠ a SOU v ulici 28. října v České Lípě. Zastupitelé zároveň odsouhlasili čerpání finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč z trvalého investičního fondu...