Vlastní góly vedení Jiskry

Archiv
Verze pro tisk |

Proti takovémuto postupu protestují zástupci šesti oddílů z celkových dvanácti, avšak počtem členů výrazně převyšující zbytek TJ. Právě oni požadovali na vedení Jiskry svolání mimořádné valné hromady, kde se měly tyto, pro sportovce existenční problémy, řešit. Nastaly neuvěřitelné obstrukce ze strany výkonného výboru iniciované především výkonným ředitelem Jiskry P. Mánkem (u něho nejen podle mého názoru dochází k evidentnímu střetu zájmu – stojí v čele zaměstnanců a zároveň patří k nejužšímu vedení, je členem výkonného výboru a tajemníkem Jiskry) a předsedou oddílu J. Šemberou. Žadatele donutili posbírat více než jednu třetinu podpisů (nakonec jich bylo 271) a když se jim to povedlo a J. Šemberovi je 22. 12. 2009 předali, tak zase právě jejich zásluhou byl na poslední chvíli změněn klíč pro počet delegátů na valnou hromadu.
Ta se konala 27.ledna 2010. Na ni se dostavili nejen delegáti podle nově přijatého klíče, ale protože změna byla provedena na poslední chvíli, dostavili se i delegáti, kteří se domnívali, že platí nominační kriteria tak, jak bylo roky zvykem, a také řada hostů. A začaly další nechutnosti. Předseda oddílu J. Šembera a P. Mánek požadovali, aby opustili jednání všichni, kdo nejsou delegáti valné hromady, a to v rozporu nejen  s tím, co celé roky platilo, ale i vlastně v rozporu s Listinou základních práv a svobod a zákonem 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Toto nechutné jednání vyvrcholilo tím, že valná hromada byla zrušena, protože, možná záměrně, byla svolána po termínu stanoveném ve Stanovách Jiskry, tzn. do měsíce od podání žádosti.
To vyvolalo obrovské vášně. Vedení Jiskry bylo obviňováno z totality. Okamžitě vznikla iniciativa protestující proti rozpuštěním valné hromady, proti vyhazování z jednání. Většina sportovců požaduje především nejen svolání nové valné hromady, ale také, aby se sportoviště neuzavírala a pokračovala další jednání s MÚ Nový Bor, jako poskytovatelem největšího objemu peněz pro TJ.
Jak dlouho si ještě vedení Jiskry bude hrát s většinou svých členů na schovávanou?


Mgr. Jaromír Dvořák , zastupitel Nového Boru

Nahoru