Koulaři ve fotoateliéru Lenory

Verze pro tisk |

Klienti Klubu Koule, účastníci fotografické soutěže měli možnost stát se na jedno odpoledne profesionálním fotografem resp. fotomodelem v profesionálním fotoateliéru Lenory - Lenka Orságová. Fotoateliér poskytl klientům Klubu Koule jako sponzorský dar své zaměstnance a předal amatérským fotografům znalosti k nezaplacení.

Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba poskytovaná zdarma. Jejím posláním je umožnit mladým lidem předcházet vyloučení ze společnosti v odborně a bezpečně zajištěném prostoru. Smyslem a přínosem pro celou společnost je, že se mladý člověk prostřednictvím této služby seznámí se skutečným chodem společnosti a je schopen se v ní orientovat. Stejně tak bude schopný uvědomit si svou situaci a problémy, které dokáže samostatně řešit v souladu s obecně nastavenými požadavky a zájmy společnosti.

V měsíci lednu 2012 Klub Koule NZDM oslovil fotoateliér Lenory - Lenka Orságová -s prosbou, zdali by nemohla být s ateliérem uskutečněna spolupráce. Po velmi příjemné komunikaci byla dohodnuta spolupráce v rámci sponzorského daru – bezplatné využití služeb fotoateliéru Lenory na jedno odpoledne. Návštěva byla podmíněna fotosoutěží, která probíhala v Klubu Koule s jasně vymezenými pravidly. Čtyři účastníci z celkového počtu osmi soutěžících se následně v březnu 2012 za doprovodu pracovníků služby mohli následně vypravit do fotoateliéru Lenory a měli možnost naživo vyzkoušet roli fotografa. Profesionální fotografové fotoateliéru se účastníkům věnovali, trpělivě vysvětlovali jak pracovat s klubovým fotoaparátem, následně pomohli aranžovat fotografie, vymýšlet kulisy. Účastníky workshopu, klienty Klubu Koule upozorňovali také na případné chyby v pozicích foceného fotomodela, neustále připomínali základní pravidla při focení postav. Maximálně vyšli účastníkům vstříc ve všech činnostech. Klienti Klubu Koule si aktivně užili odpoledne a odnesli si domů na sto padesát fotek, se kterými měli možnost následně pracovat. Velice příjemná a přátelská atmosféra, kterou fotografové ateliéru Lenory účastníkům vytvořili, byla jedinečná.

Na účastnících workshopu resp. na klientech Klubu Koule NZDM je nyní vidět, že přistupují k focení, ke své oblíbené činnosti, profesionálněji a zodpovědněji. Přesně podle pokynů, které během tohoto báječného odpoledne získali.
 

Koulaři ve fotoateliéru Lenory
Koulaři ve fotoateliéru Lenory
Koulaři ve fotoateliéru Lenory
Koulaři ve fotoateliéru Lenory
Koulaři ve fotoateliéru Lenory
Koulaři ve fotoateliéru Lenory
Koulaři ve fotoateliéru Lenory
Koulaři ve fotoateliéru Lenory
Koulaři ve fotoateliéru Lenory
Koulaři ve fotoateliéru Lenory
Koulaři ve fotoateliéru Lenory
Nahoru