Titul českolipský pedagog si odnesla čtveřice žen

Verze pro tisk |

Vykonávají jedno z nejnáročnějších povolání, přesto své práci stále věnují maximum energie a všeho, co je v nich dobrého. Letos již pošesté oceňovala českolipská radnice významné pedagogy za jejich celoživotní neúnavnou a přínosnou práci.

Letos si symbolické ocenění „Českolipský pedagog roku“ odnesla čtveřice žen. Diplom, květinu a drobný finanční obnos oceněným učitelkám předala starostka města Hana Moudrá společně s místostarosty Jiřím Kočandrlem a Tomášem Vlčkem ve čtvrtek 27. března 2014 ve 13 hodin v obřadní síni českolipské radnice.

Slavnostní setkání, které se tradičně koná u příležitosti narození slavného českého pedagoga a filosofa Jana Amose Komenského, zpříjemnily svým vystoupením děti ze ZŠ Partyzánská. Ty si připravily úryvek ze svého úspěšného školního představení Kocour Modroočko.

S výběrem a nominacemi letošních kandidátů radnici podobně jako u předešlých ročníků pomáhali v první řadě ředitelé škol. K jejich návrhům se přidali i členové Výboru pro výchovu a vzdělávání.

Letošní oceněné:

Mgr. Jana Lövenhöferová, nominovaná Základní školou Partyzánská.

Paní učitelka Lövenhöferová odstartovala svoji pedagogickou dráhu před bezmála třiceti lety. Z nominačního dopisu ředitele školy:

„Nominace ze strany vedení školy na ocenění v žádném případě nevyplývá pouze z délky pedagogické praxe naší kolegyně. Tím nejzásadnějším argumentem pro její volbu je zejména kvalita její práce. Po celou dobu své učitelské kariéry se věnuje zejména práci s dětmi, kterým stojí v jejich cestě za vzděláním mnohdy velmi vážné překážky, kterými jsou specifické poruchy učení. Díky neustálému procesu sebevzdělávání a svým bohatým zkušenostem je pro všechny děti, se kterými pracovala a pracuje, oporou a neocenitelným pomocníkem. Přispívá k tomu jistě i fakt, že sama je matkou syna s vážným sluchovým postižením, nebo skutečnost, že překonala vážné onemocnění. Je to právě možná souhra životních okolností, které jsou silným motivem pro její práci. Díky své schopnosti empatie, pokory a zaujetí pro pedagogickou práci si získala respekt a uznání nejen ze strany vedení školy, ale rovněž ze strany rodičů a svých kolegů.“

Ing. Miroslava Lačná, nominovaná ZŠ Dr. M. Tyrše.

Ačkoliv paní učitelka Lačná vystudovala Vysokou školu zemědělskou, pro českolipské školství bylo rozhodně moc dobře, že svoji odbornost a lásku k přírodě spojila s pedagogikou. Ve školství tak pracuje již od roku 1992 a z toho 12 let působí na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše.

Kromě matematiky tady vyučuje samozřejmě přírodopis, kde klade důraz na ekologii a zavádí i nové moderní formy výuky se zaměřením na projekty s přírodovědnou tematikou, do kterých se pod jejím vedením pouští žáci. V tomto směru spolupracuje také s vlastivědným muzeem. Na škole vede přírodovědný kroužek a své žáky připravuje jak na přírodovědné, tak matematické olympiády. Její výukové metody oceňují nejenom kolegové, ale také její svěřenci, neboť zejména po absolvování školy zjišťují, jak výborně jsou od paní učitelky připraveni na studium na středních školách.

Mgr. Monika Lieselová, nominovaná ZŠ a MŠ Jižní.

S touto sídlištní školou spojila Monika Lieselová svoji profesní dráhu před více než třiceti lety. Vyučuje jak na prvním, tak druhém stupni a deset let zde vykonávala také funkci ředitelky. Dnes se v roli zástupkyně ochotně dělí o všechny své zkušenosti nabité za katedrou, i v ředitelské židli, za což si ji její kolegové velice považují.

Její dlouholeté pedagogické působení pozitivně ovlivnilo stovky dětí. Především žáci, ale nejen oni, oceňují její vnímavý a individuální přístup, vstřícnost a pestrost jejích hodin, při kterých používá moderní formy interaktivní výuky. Na tyto hodiny si sama vytváří množství učebních materiálů, aby žákům probíranou látku co nejlépe a zajímavě přiblížila. Po celou dobu své praxe se svým žákům věnuje i v odpoledních hodinách a na pravidelném doučování, kde si mohou znovu procvičit a upevnit své znalosti. Paní učitelka není a nikdy nebyla zastáncem bezmyšlenkovitého memorování. Podle ní je podstatou úspěchu chápavý přístup k žákovi, který nejprve probíranou látku musí pochopit, aby si z ní zapamatoval to nejdůležitější.

Mgr. Věra Syslová, nominovaná ZŠ Šluknovká (ZŠ Lada).

Věra Syslová začínala svou pedagogickou dráhu v roce 1979 na Prachaticku. V osmdesátých letech se však jako řada jiných mladých pedagogů přestěhovala do České Lípy, kde bylo hodně dětí a málo učitelů. Nejprve učila na základní škole na Severu. Po otevření nové sídlištní školy na Ladech se v roce 1990 stala nedílnou součástí zdejšího pedagogického sboru a této škole zůstala dodnes věrná.

Jako tělocvikářka se zde od začátku výrazně podílí na veškerém sportovním dění, spoluorganizuje školní olympiády i turnaje, lyžařské výcviky či turistické akce pro starší žáky. Kromě tělesné výchovy, kde děti inspiruje ke zdravému životnímu stylu, vyučuje také německý a ruský jazyk a vede kroužky jazyků. Jako uznávaná výchovná poradkyně pak pomáhá žákům s volbou povolání, kde je třeba nasměrovat děti na to, co je baví a čím se jednou uživí, což je velice odpovědný a mnohdy klíčový moment pro jejich další budoucnost. Náplní její práce je však nejenom výchova k volbě povolání, ale také práce s problémovými žáky, kde je nezbytné účelně komunikovat také s rodinou.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru