Gymnázium v České Lípě povede ředitelka Helena Paszeková

Verze pro tisk |

Oficiálně v úterý 1. dubna 2014 se stane novou ředitelkou Gymnázia v České Lípě Mgr. Helena Paszeková.

O jejím jmenování na dobu šesti let rozhodla Rada Libereckého kraje na svém zasedání 18. března.

„Nové ředitelce přeji, aby se za jejího působení českolipské gymnázium stále rozvíjelo. V loňském roce se například žákům školy nadmíru dařilo v programu MŠMT Excelence, kde se hodnotí výsledky úspěšnosti žáků v jednotlivých kolech různorodých soutěží, a právě gymnázium podle počtu získaných bodů bylo nejlepší v Libereckém kraji. Přeji proto škole i nadále mnoho takto úspěšných talentovaných žáků,“ řekla k nástupu nové ředitelky Alena Losová, radní pověřená řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti.

Na uvolněné místo ředitele Gymnázia v České Lípě byl vyhlášen Radou LK konkurz, který se uskutečnil 7. března. Konkurzní komise následně doporučila radě ke jmenování nejúspěšnější uchazečku Mgr. Helenu Paszekovou.

Nahoru

Komentáře

Re: Gymnázium v České Lípě povede ředitelka Helena Paszeková

Moc gratuluji, znám paní Paszekovou dlouho, a myslím, že to bude dobrá ředitelka.

Nahoru