Kraj sbírá projektové záměry a pomáhá vyhledat finanční zdroje

Verze pro tisk |

Subjekty a instituce, které plánují realizovat své projekty v Libereckém kraji, mají možnost zaevidovat připravované projekty a záměry do nově vytvořené databáze. Díky registraci budou dostávat aktuální informace o možnostech čerpání finančních prostředků z evropských, národních či krajských zdrojů zacílené dle jejich potřeb a pravidelný informační servis z oblasti dotační politiky. Žadatelé o dotace tak mohou být zase o krok blíž k úspěšné realizaci svých projektů. Vstup do databáze je umožněn prostřednictvím webových stránek www.rsk-lk.cz/databaze.

Liberecký kraj dlouhodobě mapuje připravenost a schopnost subjektů v regionu realizovat projekty a čerpat finanční zdroje. „Díky tomu získáváme přehled o projektových záměrech jednotlivých subjektů na území kraje, dokážeme identifikovat aktuální potřeby žadatelů a jejich bariéry v čerpání dotací,“ vysvětluje Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Informace od regionálních subjektů Liberecký kraj dále předává na národní úroveň, komunikuje s řídícími orgány operačních programů ohledně zaměření výzev a s ústředními orgány o nastavení národních dotačních titulů.

Pro účely sběru a aktualizace dat od žadatelů Liberecký kraj v těchto dnech spouští novou „Databázi RAP“, prostřednictvím které mohou regionální subjekty vkládat své připravované záměry nebo projekty. Vstup do databáze je umožněn prostřednictvím webových stránek www.rsk-lk.cz/databaze, kde se mohou všechny subjekty jednoduše zaregistrovat a vložit informace o svých připravovaných záměrech či projektech. Informace osobního nebo citlivého charakteru nebudou veřejně dostupné, slouží pouze pro potřeby kraje.

„Údaje z databáze budou mimo jiné sloužit jako podklad pro zpracování Regionálního akčního plánu Libereckého kraje pro rok 2017, který identifikuje potřeby, požadavky a priority kraje vzhledem k čerpání dotací a je zdrojem pro vyhodnocování plnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020,“ dodává radní Radka Loučková Kotasová.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje Mgr. Barboru Ledlovou (barbora.ledlova@kraj-lbc.cz, 485 226 543) nebo Ing. Přemysla Bureše (premysl.bures@kraj-lbc.cz, 485 226 416).
 

Nahoru