Dotace na rekonstrukci požární zbrojnice či auto?

Verze pro tisk |

 Kraj poskytne dotaci obcím na pořízení dopravního automobilu či rekonstrukci požární zbrojnice

(hejtman Martin Půta)

Dotace na dopravní automobil pro Kamenický Šenov, Všeň, Vysoké nad Jizerou, Višňovou, Liberec, Sychrov a Levínskou Olešnici a peníze na výstavbu či rekonstrukci hasičské zbrojnice v Bozkově a Rádle. To vše schválili krajští radní na svém včerejším jednání. Celková výše dotace Libereckého kraje činí 10.100.000 korun.

„Velice oceňuji práci hasičů, kteří se dennodenně vystavují rizikům a čelí nebezpečným situacím, jako jsou požáry, dopravní nehody, živelní katastrofy a další mimořádné události. Považuji za správné je podporovat pravidelnými dotacemi. Zajistit jim kvalitní podmínky a moderní techniku je nezbytné pro jejich činnost,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Letos jsme z krizového fondu také podpořili částkou 1.204.434 korun nákup tří seskokových matrací pro hasiče a celkem 3.645.540 korun máme pro krajské zdravotníky na nákup 25 AED, 50 pohotovostních tašek a školení pro IZS.“

Rada Libereckého kraje konkrétně na svém včerejším jednání odsouhlasila poskytnutí dotace obcím pro jednotky požární ochrany k programu Ministerstva vnitraGenerálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na pořízení dopravního automobilu a výstavbu či rekonstrukci hasičské zbrojnice. Kraj se podílí ze svého rozpočtu 2/3 z částky celkové dotace (2/3 kraj, 1/3 MV), zbytek si zpravidla doplácí obec.

Žádost si podalo 9 obcí a měst. Sedm žádostí bylo na nákup dopravního automobilu (kraj poskytne 300 tisíc korun Kamenickému Šenovu, obci Všeň, Vysokému nad Jizerou, Višňové, statutárnímu městu Liberec, Sychrovu a Levínské Olešnici) a dvě žádosti na výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice (čtyř milionů korun od kraje se dočkají v Bozkově a Rádle). Celková krajská dotace tedy činí 10,1 milionu korun.

Počet zásahů jednotek požární ochrany (modré číslo značí počet zásahů dobrovolných i profesionálních jednotek, číslo v závorce pak zásahy Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje):

1) v roce 2023 – 12.235 (6.709)

2) v roce 2022 – 11.543 (6.504)

3) v roce 2021 – 11.123 (6.095)

4) v roce 2020 – 11.903 (6.225)

Tabulka s přehledem dotací do oblasti požární ochrany v předchozích letech v korunách:rok

Program 1.1
Podpora jednotek požární ochrany obcí LK

Program 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Program 1.3
Dotace obcím LK na činnost JPO II

Dopravní automobily a hasičské zbrojnice

Celkem

2012

14.060.500

1.211.990

-

-

15.272.490

2013

12.505.854

994.146

-

-

13.500.000

2014

5.100.000

803.190

-

-

5.903.190

2015

9.391.072

877.594

-

-

10.268.666

2016

11.617.749

1.150.598

-

5.301.667

18.070.014

2017

13.516.402

1.212.286

800.000

7.500.000

23.028.688

2018

15.135.324

1.326.092

600.000

7.649.260

24.710.676

2019

14.231.528

1.297.702

800.000

7.673.771

24.003.001

2020

8.975.573

1.300.000

800.000

7.488.148

18.563.721

2021

12.994.268

1.123.760

800.000

7.563.875

22.481.903

2022

14.022.866

1.152.822

700.000

7.761.871 

23.637.559

2023

17.582.482,25

1.266.056

700.000

10.800.000

30.348.538,25

2024

26.536.429

1.226.249

800.000

10.100.000

38.662.678

Celkem

175.670.047,25

14.942.485

6.000.000

71.838.592

268.441.124,25


 

Rekonstrukce silnic a mostů pokračují, kraj vybírá další firmy a vyhlašuje veřejné zakázky

(statutární náměstek hejtmana Jan Sviták)

Výběr firmy, jež bude sanovat skalní masiv na silnici III/2701 Šváby–Pavlovice (Popelov), hledání dalších zhotovitelů a znění smluv o spolupráci na rekonstrukce silnic a mostů v regionu. To vše odsouhlasili na svém včerejším jednání krajští radní. Nových povrchů se tak dále dočkají komunikace III/28719 Dalešice, III/0356 Višňová, III/26211 Kamenický Šenov – Slunečná a II/270 Doksy (ulice Máchova). K sanaci opěrné zdi dojde ve Valdštejnské ulici v Doksech a významně se zvýší bezpečnost díky úpravám v ulici Liberecká v Hrádku nad Nisou.

„Letos máme na rekonstrukce silnic a mostů přes 1,1 miliardy korun. Z toho dotace z evropských zdrojů bude přibližně 193 milionů korun. Očekáváme také 162 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro dopravu.

Přehled konkrétních projektů, o kterých rozhodla krajská rada na svém včerejším jednání:

  1. Výběr firmy

1. Silnice III/2701 Šváby–Pavlovice (Popelov), sanace skalního masivu

vybraná firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

částka: 2.060.826,33 korun včetně DPH

Firma bude mít 60 dnů na dokončení, stavbu zahájí v následujících týdnech.

  1. Vyhlášení výběrového řízení a schválení smluv o spolupráci na projektech

1. Silnice III/28719 Dalešice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí překročit 42.779.591,38 korun včetně DPH.

Zahájeno bude ve 2. čtvrtletí 2024, dokončeno letos.

2. Silnice III/0356 Višňová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí překročit 24.959.586,20 korun včetně DPH (za akci A+B+C; kraj 15.733.214,16 korun, Višňová 2.049.515,35 korun, Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 7.176.856,68 korun).

Kraj na své náklady zrekonstruuje povrch silnice v celkové délce 258,71 metru až k hranici s Polskem. Obec Višňová se bude podílet na zpevnění plochy u tamní hasičské zbrojnice a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. zaplatí výměnu vodovodních řadů,“ vysvětil statutární náměstek Sviták.

Zahájeno bude ve 2. čtvrtletí 2024, dokončeno letos.

3. Zvýšení bezpečnosti ul. Liberecká (pod přejezdem), Hrádek nad Nisou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí překročit 24.210.914,18 korun včetně DPH (podíl kraje je 5.351.417,56 korun, podíl Hrádku nad Nisou je 18.859.496,62 korun).

Zahájeno bude ve 2. čtvrtletí 2024, dokončeno letos.

4. Silnice III/26211 Kamenický Šenov – Slunečná (1. etapa)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí překročit 16.430.681,45 korun včetně DPH (kraj 13.751.979,54 korun, Severočeská vodárenská společnost 2.678.701,91 korun).

Zahájeno bude ve 2. čtvrtletí 2024, dokončeno letos.

5. Silnice II/270 Doksy, ulice Máchova

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí překročit 5.785.799,92 korun včetně DPH (kraj 1.306.682,88 korun, Severočeská vodárenská společnost 4.479.117,04 korun).

Zahájeno bude ve 2. čtvrtletí 2024, dokončeno letos.

6. Sanace opěrné zdi v Doksech (Valdštejnská ulice, silnice II/270)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí překročit 3.552.277,32 korun včetně DPH (z toho se město Doksy bude podílet fixní částkou 1.500.000 korun).

Zahájeno bude ve 2. čtvrtletí 2024, dokončeno letos.


 

Osvětlovací pult, mikroportový systém či prezentace v zahraničí. Kraj opět podpoří liberecká divadla

(náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová)

Dotace libereckému Divadlu F. X. Šaldy, poskytnutí individuálních účelových dotací na divadelní festival Modrý kocour, na představení Naivního divadla Liberec v Japonsku a na přepravu dětí z regionu na inscenace v Naivním divadle v roce 2024. To vše schválili na svém včerejším jednání krajští radní.

„Kraj i město se zavázaly navzájem podílet na investičních i neinvestičních nákladech vybraných organizací. Liberecký kraj přispívá na základě memoranda uzavřeného s městem Liberec od roku 2022 na investice a opravy libereckému Divadlu F. X. Šaldy a Naivnímu divadlu Liberec částkou 5 milionů korun. Příspěvek na činnost divadel ze strany kraje tvoří 2 miliony. Memorandum je uzavřené na dobu deseti let,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. „Rozhodli jsme se také podpořit divadelní festival Modrý kocour, a to částkou 100.000 korun, prezentaci Naivního divadla v Japonsku částkou 70.000 korun a dopravu dětí na představení 200.000 korun.“

V Japonsku bude prezentováno představení ŠŠŠŠ. ŠŠŠŠ. Hůůů. HAF!, se kterým bylo Naivní divadlo například již vloni v Kanadě a dalších zemích.

Divadlo F. X. Šaldy nakoupí za peníze poskytnuté od kraje nový osvětlovací pult a mikroportový systém pro Malé divadlo. V letošním roce by také mělo dojít k výměně dvou nástrojů pro divadelní orchestr – lesní roh a hoboj. Divadlo dále pořídí zvukovou a osvětlovací techniku pro open air představení a pro zájezdy, která umožní pořádat venkovní akce bez vedlejších nákladů na pronájem tohoto zařízení.

Částky pro Naivní divadlo (530.000 korun na činnost a 500.000 korun jako investiční dotace na vylepšení a obnovu osvětlení hlavního sálu či instalaci rozvodů) kraj schválil již začátkem letošního roku.

Již před časem se díky krajské podpoře například podařilo vyměnit sedadla v hledišti Šaldova divadla na 2. a 3. balkoně, upravit venkovní vstupní prostor Malého divadla či pořídit projektor s objektivem, který v Divadle F. X. Šaldy slouží k projekcím během představení. V Naivním divadle zase dotace z kraje pomohla při zakoupení nového osvětlovacího digitálního pultu.

Statutární město Liberec dle memoranda zase na oplátku pomáhá krajským subjektům. Na investice a opravy zoologické a botanické zahrady přispívá každoročně 25 milionů korun. Kromě toho podporuje také pravidelným příspěvkem činnost šesti městských poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci, a to konkrétně 3,7 milionu korun, a to na základě městské funkce, kterou pobočky naplňují.

Kraj řeší se statutárním městem Liberec podporu příspěvkových organizací již od svého vzniku před dvaceti lety. Jedním z úspěšných příkladů spolupráce je vzájemná výměna Domu dětí a mládeže Větrník a Dětského centra Sluníčko v roce 2016. „Za vydařený projekt považuji také přestavbu bývalých městských lázní na nové sídlo Oblastní galerie. Je naší společnou odpovědností, aby příspěvkové organizace, jakými jsou zoologická a botanická zahrada, liberecká divadla, galerie i muzeum, fungovaly a měly do budoucna co nejlepší podmínky pro další rozvoj,“ zmínil hejtman Martin Půta.


 

Kraj vybral firmu, která provede rekonstrukci Lidových sadů. Ušetřil necelých 53 milionů korun na stavebních pracích

(náměstek hejtmana Zbyněk Miklík a náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová)

Krajští radní na svém včerejším jednání vybrali firmu, která provede stavební práce v rámci projektu Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady. Je jí společnost BREX za nabídkovou cenu 174.576.629,73 včetně DPH. Součástí projektu bude také audio vybavení za dalších cca 29 milionů korun včetně DPH. Liberecký kraj v rámci výběrového řízení, do kterého se přihlásilo celkem sedm firem, výrazně ušetřil. Celkové předpokládané výdaje projektu (stavba, vybavení, technický dozor stavby, BOZP, projektová dokumentace) totiž původně činily 263.523.093 korun včetně DPH. Předpokládaná hodnota samotné stavby činila 227.581.608,54 korun včetně DPH. Na stavbě tak kraj ušetří 53.004.978,81 korun včetně DPH. Firma začne stavební práce v květnu letošního roku a bude mít dle smlouvy 420 dnů na dokončení. Nových prostorů se tak návštěvníci dočkají na podzim roku 2025.

Budova Lidových sadů rekonstrukci nutně potřebuje. Generální oprava se bude týkat zejména interiéru a přístavby, jež přinese kvalitnější zázemí pro umělce i návštěvníky. Vznikne kulturně kreativní centrum, které zachová historický ráz budovy, ale zásadně ji doplní o moderní technologie,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Díky chystanému projektu by měly v Lidových sadech vzniknout v rámci úprav stávajících učeben zkušebny pro začínající hudebníky a kapely a také nahrávací studio, kde by si mohli pořídit vlastní nahrávky. Dojde též k rekonstrukci velkého a malého sálu – Experimentálního studia. Kromě vybavení zvukovou a světelnou aparaturou a moderními technologiemi pro projekce získají tyto prostory nově řešenou vzduchotechniku, elektroniku a akustiku.

V budově Lidových sadů bude také nový výtah, který zajistí bezbariérový přístup napříč jednotlivými podlažími. Rekonstrukce zahrne rovněž další prostory – přísálí, balkon, galerie, technickou místnost pro velký sál a rozvodnu, chodbu v prvním patře, šatny, salonek, vstupní halu či toalety.

Jsem rád, že se nám podařilo výrazně ušetřit v rámci veřejné zakázky. Ještě na konci loňského roku byl rozpočet stavebních prací a vybavení po dokončení projektové dokumentace a zapracování požadavků Národního památkového ústavu, požárního specialisty, distributora elektrické energie a zoologické zahrady a po započítání inflace 263.523.093 korun včetně DPH. Úspora v rámci stavebních prací činí bezmála 53 milionů korun, jelikož původní předpokládaná hodnota činila 227.581.608,54 korun včetně DPH,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

„Budeme rekonstruovat památkově chráněný objekt, a to s sebou nese mnohem vyšší nároky na řešení stavby. Také současné požární normy jsou daleko přísnější než při vzniku původního kulturního domu,“ doplnila Vinklátová. „Nový prosklený malý sál musí mít stínění, aby se v létě nepřehříval.“

Rozlučkový večer se současnými Lidovými sady se uskutečnil ve velkém sále 18. ledna 2024 na koncertě Bratří Ebenů. Nových prostorů se návštěvníci dočkají na podzim roku 2025.

 

 

Jablonecká uměleckoprůmyslová škola na Horním náměstí se dočká nových oken

(náměstek hejtmana Zbyněk Miklík)

Celkem 260 oken na Střední uměleckoprůmyslová škole a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou se dočká obměny. Kraj na nové výplně přispěje 16 miliony, stejnou částkou jako statutární město Jablonec nad Nisou, jelikož v budově na Horním náměstí sídlí také odloučené pracoviště Základní umělecké školy, jehož je město zřizovatelem. Výměna oken se uskuteční ve třech etapách dle jednotlivých podlaží – ta první začne již letos. Všech nových oken se na škole dočkají v roce 2026.

Otvorové výplně jsou ve velice špatném technickém stavu, některá okna se již nedají otevírat. Jejich rekonstrukcí dojde k významné energetické úspoře. Budova je kulturní památkou. Stará okna budou vyměněná za nová dřevěná špaletová s izolačními dvojskly pro snížení energetické náročnosti, ve dvorní části pak za eurookna,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Finanční prostředky ve výši 16.000.000 korun kraj poskytne ve 2 platbách, první polovinu letos a druhou pak do 31. března 2025.

Výměna oken na jablonecké umělecké škole je tématem bezmála devět let. Poprvé jsme tuto problematiku řešili na hejtmanském dnu 29. května 2015. Dotaci poskytujeme statutárnímu městu Jablonec nad Nisou. Součástí smlouvy o poskytnutí účelové dotace je také podmínka uzavřít dodatek o nájmu mezi školou a městem, jehož obsahem bude sjednání doby trvání nájmu na dobu určitou, a to po dobu 20 let,“ dodal hejtman Martin Půta.

Uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou vznikla v roce 1882, o pět let později byla dostavěna průčelní strana budovy směrem k Máchově ulici. V roce 1926 podstoupil objekt náročnou přestavbu ve stylu art deco podle projektu Josefa Ulbricha. Budova je od roku 1992 památkově chráněná.


 

Webové stránky kraje získaly novou podobu

(náměstek hejtmana Zbyněk Miklík)

Přívětivější vizuální zpracování, snadnější dostupnost informací, strukturované stránky krajských odborů, formuláře na jednom místě či přehledné aktuality. To vše a mnoho dalšího přináší nová podoba webových stránek Libereckého kraje. Adresa zůstává neměnná, a to https://www.kraj-lbc.cz/.

Vzhled, funkčnost a přehlednost webu kraje již potřebovaly výraznou změnu. Jsem rád, že můžeme nyní spustit novou verzi stránek. Běžný uživatel samozřejmě najde veškeré informace stále na stejném místě tak, jak je zvyklý, a to na https://www.kraj-lbc.cz/,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Stručný přehled nejvýraznějších změn:

  • nový vizuál – lépe se přizpůsobuje mobilním zařízením a je přístupnější lidem s různým druhem postižení

  • přehlednější dostupnost informací – uživatel se díky intuitivním dlaždicovým rozcestníkům dostane snáze tam, kam potřebuje

  • nová sekce „Potřebuji zařídit“ – obsahuje důležitá témata včetně informací, tipů a rad, vše bude průběžně aktualizováno podle potřeb veřejnosti

  • nově strukturované stránky krajských odborů – obsahují nejčastěji hledané odkazy, popis agendy jednotlivých oddělení aj.

  • aktuality rozdělené do tematických okruhů

  • lépe čitelné patkové písmo korespondující s krajským vizuálem

  • formuláře na jednom místě – rozděleny dle oddělení, která je řeší, k dispozici je v případě potřeby i metodika plnění, související dokumenty či kontakt na odbor

  • dvě barevné varianty webu, které lze snadno přepnout

Novou podobu krajských webových stránek vytvořila společnost UVM za půl milionů korun bez DPH.


 


 

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí Libereckého kraje

Facebook: Libereckraj

X: Libereckykraj

Instagram: Libereckykraj

alt
alt
alt
Nahoru