Program Vlastivědného spolku Českolipska – Klub přátel muzea na září až prosinec 2009

Archiv
Verze pro tisk |

září


12. 9. sobota – v 16:15 hodin Vodní hrad Česká Lípa
    Den evropského kulturního dědictví, přednáška Ladislava Smejkala a Jiřího Kratochvíla:
    Proměny ulic České Lípy


13. 9. neděle – výlet KPM na Žitavsko
    Cesta na Žitavsko za krásnými výhledy a novými výstavami. Odjezd vlakem v 6:28 hod.
    z České Lípy hl. nádraží přes Jedlovou a Varnsdorf do Mittelherwigsdorfu: výstup
    na Scheibeberg – vyhlídkový bod a restaurace Koitsche – Hörnitz, kostel a zámek – Západní
    park v Žitavě – výstava Ukřižování v díle umělců sedmi století v městském muzeu – minisvět
    Lužice, nová stálá expozice modelů kostelů a domů nedaleko nádraží. Návrat zpět přes
    Varnsdorf v 17:27 hod., v České Lípě v 19:20 hod. Celkem 11 km pěší chůze. Doporučuje se
    síťová jízdenka Libnet + platná po celé trase. Na výstavu modelů je vstupné 3,50 Euro.


19. 9. sobota – ambit kláštera v 16:00 hodin
     Slavnostní vernisáž výstavy První světová ...
    Doprovodný program Klubu vojenské historie proběhne od 14 hodin v ulicích města
    a v prostorách muzea. Sledujte vývěsky a oznámení v tisku.
 
23. 9. středa – Maštálkova síň v 16:30 hodin
    Slavnostní zahájení výstavy Obrazová kronika let 1989/90


26. 9. sobota – výlet KPM do Kolína
    Umělecké a historické památky Kolína. V doprovodu prof. Pokorného navštívíme kolínské
          muzeum, gotický chrám sv. Bartoloměje, synagogu, židovský hřbitov a projdeme historické          
          ulice středu města. Odjezd z České Lípy hl. n. v 6:25 hod., návrat z Kolína v 17:41 hod.,
          příjezd do České Lípy v 19:34 hod.


říjen


10. 10. sobota – klubovna muzea ve 14 hodin
      Alois Heller, svědek 20. století. Život česko-německého židovského právníka a žurnalisty,   
      který dlouhá léta žil a působil v České Lípě. Ke stému výročí narození. Přednáší Ladislav
      Smejkal.


17. 10. sobota – klubovna muzea ve 14 hodin
      Praha slovenská, postavy a  osobnosti slovenských dějin v našem hlavním městě.
      Přednáší Dr. Vojtěch Čelko z Ústavu soudobých dějin v Praze.


28. 10. středa – Lípa svobody na Slovance ve 13:30 hodin
      Společná oslava státního svátku. Od 15 hodin bude v Maštálkově síni vernisáž příležitostné
      výstavy k nedožitým 85. narozeninám akademického malíře Rudolfa Novotného spojená
      s udělením čestného občanství města in memoriam.


 


listopad


7.11. sobota – dušičkový výlet do Cvikova
         Návštěva kostela sv. Alžběty ke 450. výročí jeho posvěcení a pouť na Křížovou cestu. Odjezd
         vlakem z České Lípy hl. n. v 8:28 hod. do Svoru a dále pěšky do Cvikova. Po obědě návrat 
         přes Svor zpět do České Lípy.


14.11. sobota – klubovna muzea ve 14 hodin
          Cesta do Střední Ameriky. Další pokračování vyprávění z výprav Dr. Ladislava Pytlouna.


17.11. úterý – Maštálkova síň ve 14 hodin
          Vernisáž výstavy Jezuitské misie v Mexiku


21.11. sobota – klubovna muzea ve 14 hodin
          Umělecké a historické památky Bulharska, přednáška prof. Pokorného


28.11. sobota – klubovna muzea ve 14 hodin
           Národní hrdina generál Otakar Zahálka. Vyprávění jeho syna Jaromíra Zahálky a promítání
           filmu natočeného dětskou televizí na ZŠ Špičák. Generál Zahálka byl náčelníkem vojenské
           akademie v Hranicích na Moravě a za účast na národním odboji byl v roce 1942 popraven.
           


prosinec


5.12. sobota – klubovna muzea ve 14 hodin
         Kulturní a historický význam augustiniánského kláštera v České Lípě. Přednáška s prezentací
         výstavy, která byla v září a v říjnu umístěna v ambitu kláštera v Rumburku.
         Přednáší Ladislav Smejkal.


12.12. sobota – klubovna muzea ve 14 hodin
           Umělecké a historické památky Itálie: Florencie. Přednáší prof. Zdeněk Pokorný.


 

Nahoru