V rámci hejtmanského plesu se podařilo získat přes 700 tisíc Kč