Program Klubu přátel muzea na září až prosinec 2010

Verze pro tisk |

Nabízíme vám program Klubu přátel muzea na zbytek letošního roku. Za básníky Podřipska či do Žitavy? Chcete se něco dozvědět o Lužických Srbech?

září

11. září, sobota, kostel sv. Petra a Pavla ve Volfarticích v 15 hodin

Na pozvání obce Volfartice Vás zveme na koncert lužickosrbského souboru Lípa. Úvodní slovo o kultuře a hudbě Lužických Srbů přednese Ladislav Smejkal. Z České Lípy doporučujeme linkový autobus s odjezdem ve 14:15 hodin z autobusového nádraží. Zpět jede autobus v 18:30 hodin z Volfartic.

 

12. září, neděle, den otevřených dveří památek v Žitavě

Využijeme příležitosti tohoto celoevropského svátku a navštívíme kostely a historické objekty ve městě, které nebývají běžně během roku otevřeny. Přesný rozvrh nabídky sledujte na našich vývěskách a v Městských novinách. Určitě navštívíme novou výstavu v kulturně historickém muzeu „Vzhůru do hor“,  romantické malířství ze sbírek uložených v Žitavě. Z České Lípy vlakem v 6:36 hodin přes Varnsdorf. Odjezd ze Žitavy v 15:41 hod. Doporučujeme jízdenku Libnet +  až pro 5 osob.

 

18. září, sobota, Terezín II, výlet na pozvání Klubu vojenské historie

Další poznání Velké pevnosti a příprava expozice o dějinách 1. světové války. Odjezd vlakem z České Lípy do Litoměřic-horní nádraží v 6:38 hodin. Odtud pěšky 5 km. Návrat buď pěšky nebo autobusem ve 14:05 hodin z Terezína. Odjezd vlakem z Litoměřic-horní nádraží v 16:16 hodin.

 

22. září, středa, klubovna muzea v 16:30 hodin

Vernisáž výstavy Fenomén Ploučnice v Maštálkově síni.

 

28. září, úterý, státní svátek, autobusový zájezd Za básníky Podřipska

Odjezd z České Lípy od muzea v 7: 00 hodin. Trasa:  Habřina u Úštěku (první evangelická    obec severních Čech) – Dobříň (rodná světnička Josefa Hory) – Bechlín (vila Švagrovských, místo setkávání českých literátů) – Krabčice (středisko českých evangelíků, památný hřbitov) – Ctiněves (místo domnělého nálezu hrobu praotce Čecha, básnické vyznání Řípu) – Černouček (místo působení J. V. Plevy, autora Malého Bobše) – Vodochody (rodný domek básníka Václava Renče) – Doksany (barokní klášter a románská krypta), zde příležitost k opožděnému obědu. Zájezd doprovázejí dva recitátoři. Návrat po 17. hodině. Cena zájezdu 200,- Kč, prodej míst v muzeu od 1.9. 2010.

 

29. září, středa, Akademie J. A. Komenského, Mariánská ulice čp. 605, v 19 hodin

Na pozvání Akademie Vás zveme k přednášce Ladislava Smejkala u příležitosti uvedení      jeho knihy Historie a současnost podnikání na Českolipsku.

 

  říjen

9. října, sobota, výlet k 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn

Dva hrady v Pojizeří: Zvířetice a Michalovice. Odjezd vlakem z České Lípy do Bakova nad Jizerou v 8:24 hodin. Pěšky na uvedené hrady, cesta po stezce podél Jizery, celkem 11 km. Návrat z Debře s odjezdem v 15:54 hodin. Vede Ladislav Smejkal

 

16. října, sobota, klubovna muzea, 14 hodin

           Osmdesát let od vydání prvního čísla Bezdězu, přednáška Ladislava Smejkala

 

23. října, sobota, klubovna muzea, 14 hodin

Hudební a literární matiné k uctění desátého výročí úmrtí Bohumila Malotína. Učinkují českolipští hudebníci, o životě a díle umělce a sběratele hovoří Ladislav Smejkal, paní Malotínová a pamětníci. O sbírce českých biblí podá přehled Jana Fridrichová.

 

28. října, čtvrtek, státní svátek, Lípa Svobody na Slovance ve 13:30 hodin

Společná oslava státního svátku. V 15 hodin zveme na otevření malé výstavy v kulturním domě Crystal: „Co se nám nelíbí v České Lípě“

 

 listopad

6. listopadu, sobota, dušičkový výlet do Mimoně

Mimoňská malá Via Sacra. Putování po devíti zastaveních nové poutní cesty. Doprovází Ladislav Smejkal. Odjezd z České Lípy v 8:27 hodin vlakem. Odjezd z Mimoně 13:17 hodin.

 13. listopadu, sobota, klubovna muzea ve 14 hodin

Umělecké a historické památky Egypta, přednáška profesora Pokorného.

 

17. listopadu, středa, státní svátek, klubovna muzea ve 14 hodin

Putování po jižním Mexiku. Další vystoupení našeho stálého hosta Dr. Ladislava Pytlovna.

 

27. listopadu, sobota, klubovna muzea ve 14 hodin

Podle možnosti uvedeme následující nebo alternativní program s ohledem na možnost zajištění lektora.

  1. Jindřich z Lipé, příchod Lucemburků na český trůn v roce 1310 a vznik České Lípy.

Přednáška Miloslava Sovadiny, nyní z Brna.

  1. Velký obraz Českolipska s 210 diapozitivy Bohumila Kinského, opakování programu z února letošního roku. Na začátku listopadu sdělíme veřejnosti, který z programu bude uskutečněn. Sledujte na vývěskách a v Městských novinách

prosinec

1. prosince, středa, klubovna muzea v 16 hodin

           Vernisáž výstavy Památky na císaře Karla VII, posledního habsburského panovníka. Úvodní výklad přednese Karel Šiler ze Všetat, autor výstavy. Doplněno dobovou hudbou.

 

11. prosince, sobota, klubovna muzea ve 14 hodin

            Umělecké a historické památky Norska, přednáška profesora Pokorného.

 

18. prosince, sobota, klubovna muzea ve 14 hodin

 Jan Maria Sury (1912-1969), kněz a divadelník. Přednáška o životě saleziánského duchovního působícího také v Mimoni a v České Lípě.

Nahoru