Jaký bude svět za 20 let?

Verze pro tisk |

Máme-li se poučit z dějin, abychom neopakovali staré chyby, nabízí se příběh: Když velký George Washington končil své poslední prezidentské období, promluvil ke svému lidu asi takto: „Američané, zrušme politické strany, jsou příčinou všeho společenského zla!“

Odezva byla víc než nadšená, a tak v Americe navždy zrušili partaje. Alespoň si to všichni mysleli. Ale po sedmi letech je začali pokorně obnovovat. Nebyl totiž nikdo, kdo by obhajoval společné zájmy velkých skupin obyvatel, tu vlastníků půdy, tu nuzných zaměstnanců, tu vojáků z hrozné války, tu bankéřů a obchodníků. ... Nakonec vždycky platí, že všechna zklamání jsou dobrá, protože všechny iluze jsou špatné.– To byl kousek rozhlasových Řečí pod věží, které pravidelně končí pozdravem Váš Honza Šolc (vyšly knižně a jsou dostupné i na internetu).

Liberecký autor Řečí pod věží přijede přednášet na téma Svět za dvacet let: Dokdy si USA uchovají ekonomickou a vojenskou převahu? Které faktory rozhodují o vzestupu a přesunu moci? Bude Rusko za patnáct let v klubu nejúspěšnějších? Proč je Čína „vyzyvatelem“ a Indie „spojencem“ USA? Slábne, nebo sílí islámizmus? Je „Eurábie“ budoucností Evropy? Jaké bude postavení seniorů ve světě Třetí vlny? To jsou jen některé náměty, další možná vyplynou až na místě při besedě s posluchači.

PhDr. Jan Šolc (*1938), „antisovětský a antisocialistický živel“, betonář a stavební montér, mluvčí libereckého OF, federální poslanec, předseda Etického fóra ČR, poradce prezidenta Havla. Dnes učí filozofii a etiku na univerzitě.

Pozvánku uzavřu další ukázkou z Řečí pod věží: V dávné báji vypráví starý indián svému vnukovi o bitvě, která probíhá v každém z nás. „Synku, je to bitva jako mezi dvěma vlky. Jeden je nedobrý. Je to vlk vztek, závist, žárlivost, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost a namyšlenost. Ten druhý vlk je dobrý. Je to vlk radost, pokoj, láska, naděje, skromnost, laskavost, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.“ Vnuk o tom chvíli přemýšlí a pak se po klukovsku zeptá: „A který vlk vyhraje?“ – „Ten, kterého budeš krmit!“ Krátký příběh je nad sedm přednášek o morálce a etice.

Přijďte si taky pobesedovat s Janem Šolcem o budoucnosti ve středu 18. dubna v 17 hodin do Navrátilova sálu v Novém Boru.

Převzato z dubnového Novoborského měsíčníku

Jaký bude svět za 20 let?
Nahoru

Komentáře

Re: Jaký bude svět za 20 let?

Velice zajímavé tema,i když na dvě hodiny dosti zhuštěno.Překvapil mne zájem občanů-od dvacetiletých po důchodce.
Těším se na další.

Nahoru