Fotožurnál: Dokská vinařská pouť

Verze pro tisk |

V Doksech slavili letos dvojí významné jubileum, které má vztah k dějinám města. Tím prvním a starším je nástup Lucemburků na český královský trůn v roce 1310. Druhé jubileum připomíná dvousté výročí narození symbolu českého literárního romantismu Karla Hynka Máchy.

K oběma výročím se Dokeští rádi hlásí. Máchovské jubileum a jeho vztah k Doksům netřeba vysvětlovat. Co se týče Lucemburků, těm, a jmenovitě Karlu IV., vděčí tento kraj za privilegia, kterými jej obdařil a také za založení Velkého rybníku respektive dnešního Máchova jezera.

Už proto byla památce Jana Lucemburského a Karla Hynka Máchy věnována i letošní Dokská vinařská pouť, kterou v neděli hostil areál zámku a památníku Karla Hynka Máchy.

Já jsem se s fotoaparátem rovněž do Doks vypravil. Nepobyl jsem tam extra dlouho. Snad proto, že počasí se organizátorům vyvedlo až lehce přespříliš, a proto jsem se rozhodl vzdát hold Lucemburkům přímo na břehu Máchova jezera. Proto ve fotožurnálu nenaleznete střípky programu v zámeckém parku a v památníku K. H. Máchy, jako spíše obrázky, jež dokumentují atmosféru, která zde vládla.

Nahoru