Úspěšné získávání dotací přinese městu miliony na investice

Verze pro tisk |

Dobře připravené projekty, konzultace s poskytovateli a vhodně vybrané investiční akce znamenají úspěšné získání finančních prostředků na nové stavby, ale také na opravu stávajícího majetku města.

Nejvýznamnější a finančně nejnáročnější dotací, kterou se letos podařilo získat, jsou peníze na revitalizaci panelového sídliště Rumburských hrdinů – etapa 2A. Celkové náklady tohoto projektu jsou 5 539 200 Kč, schválená dotace je vyčíslena částkou 3 877 440 Kč, povinná spoluúčast města je tedy 1 661 760 Kč. V rámci projektu dojde k výstavbě parkoviště, zpevněných komunikací a chodníků, znovuobnovení chodníků ve vnitrobloku sídliště a k obnově veřejného osvětlení. Dokončení této etapy regenerace je plánováno do 31. 10. 2014.

Velmi vysoké náklady jsou i na projekt nazvaný „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice v Novém Boru“. Celkové náklady jsou 4 554 006 Kč. Dotace z operačního programu Životní prostředí je ve výši 3 563 811 Kč. Bude zateplen celý obvodový plášť a střecha. Dle časového harmonogramu je dokončení projektu plánováno na 30. 9. 2014.

Dalším přijetím schváleného příspěvku je akce na bezbariérové úpravy chodníku v ul. Husova. Celkové náklady jsou 1 648 570 Kč (dotace 1 249 000 Kč/spoluúčast 399 570 Kč). Dojde ke stavebním úpravám levostranného chodníku v ul. Husova v úseku od kruhové křižovatky s ulicí Česká tak, aby chodník splňoval podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu. Termín dokončení je 31. 8. 2014. Rovněž z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury bude dotován chodník a přechod pro chodce v ul. Skalická. Celkové náklady jsou 1 775 814 Kč (1 283 000 Kč/492 814 Kč). Dojde k výstavbě zcela nového chodníku od prodejny k podchodu pod silnicí I/9 do Skalice. Realizace by měla být ukončena do 30. 9. 2014.

Z rozpočtu Ministerstva obrany ČR byla získána dotace na projekt „Oprava válečného hrobu a pomníku 1. sv. války“. Celkové náklady jsou 699 000 Kč (331 000 Kč/338 000 Kč). V rámci tohoto projektu dojde k opravě opěrné zdi za sloupem se jmény padlých na Lesním hřbitově a k opravě hromadného hrobu sedmi vojáků padlých v 1. sv. válce, který je ve svahu pod opěrnou zdí.

Z programu Efekt 2014 jsme získali peníze na rekonstrukci otopné soustavy v MŠ Pohádka v Žižkově ulici. Celkové náklady jsou 359 333 Kč (114 594 Kč/244 739 Kč). Z Integrovaného operačního programu jsme získali dotaci ve výši 483 550 Kč na projekt „Územní plán Nový Bor". Celkové náklady jsou 589 000 Kč. V rámci projektu bude uhrazen nový územní plán Nového Boru.

V tomto volebním obdobím se podařilo získat především na investiční akce již více než 100 miliónu Kč a to z dotací ze státního rozpočtu ČR nebo z titulů vypsaných EU. S největší pravděpodobností letos uspějeme i v projektu revitalizace zahrad mateřských škol a jsou podány žádosti na zateplení DDM Smetanka a objektu družiny ZŠ Nový Bor Gen. Svobody.

Nahoru