J. Tichý: Panikáři mezi námi

Verze pro tisk |

„Už panikáři jedou, už panikáři jdou...“ zpívali kdysi V + W. Vzpomněl jsem si na tu písničku, když se Novým Borem šířila nejen střevní infekce, ale taky nejrůznější polopravdy a fámy.

Stručná rekapitulace z Arnultovic

V polovině třetího srpnového týdne se objevily první případy nákazy (zvracení, průjmy, zvýšená teplota). V sobotu 22. srpna vydala hygienická stanice na webu města zákaz používání nejakostní pitné vody v oblasti lokalizované 7 vyjmenovanými ulicemi (později bylo opatření rozšířeno na 17 ulic, mezi nimi i na tu naši). Téhož dne odpoledne byla zveřejněna také hygienická doporučení: pečlivě si mýt ruce, pít jen vodu z cisteren nebo balenou, dodržovat odstup 2 m od nemocných osob (prevence proti kapénkové infekci!), nenavštěvovat hromadné akce, úzkostlivě dbát na pravidla použití WC, při zdravotních obtížích se poradit s lékařem atd.

Město zveřejnilo informace na svých webových stránkách, postiženou oblast informovala městská policie megafonem z projíždějícího auta. Patřím k několika stovkám občanů, kteří se zapojili do informačního systému města, takže jsem už 22. srpna v 09:18 dostal první SMS zprávu s varováním o kalamitě a s doporučením „užívat k pití a vaření balenou vodu“. Podobných zpráv jsem postupně dostal pět, například seznam ulic postižené oblasti, rozmístění pojízdných cisteren s pitnou vodou apod.

Naštěstí byly v uvedené době školní prázdniny. Vedení města rozumně na týden zavřelo školky a odložilo o týden zasedání zastupitelstva. Starosta Dvořák vydal prohlášení, ve kterém mj. říká: „Jde o problém, který naše město snad ani nepamatuje! Od jeho propuknutí se ho snažíme řešit a zmírnit ve spolupráci s hygieniky a vodárenskou společností. Zodpovědně, rychle, ale pochopitelně v rámci možností města tak krizovou situaci nelze rázem napravit. Pouze zbrzdit, zastavit zdravotní obtíže občanů a vyšetřit, kdo za ně nese odpovědnost. V této souvislosti jsme podali také trestní oznámení na neznámého pachatele, který za současné a nesporné obecné ohrožení může. Přestože Severočeská vodárenská společnost nyní tvrdí, že zdroje vody jsou v pořádku, zvracením a průjmy jsou v Novém Boru postiženy celé rodiny, skutečně stovky obyvatel, kteří jsou přesvědčeni, že jejich zdravotní potíže jsou spojené právě s použitím pitné vody z vodovodu. Město apeluje na rychlou a dostupnou dodávku kvalitní pitné vody do většiny lokalit Nového Boru. Aktuálně byly zajištěny pro větší komfort občanů cisterny kromě Skalické ulice také na sídliště Rumburských hrdinů, kde SVS absolutně kontaminaci vylučuje, a byly posíleny mobilní rozvozy. S netrpělivostí také očekáváme jasné, definitivní a věrohodné výsledky pátrání po původci epidemie.“ (Když jsem článek psal, nebyl ještě známý zdroj nákazy.)

Ve středu 26. srpna ve 12:00 hygienici zákaz používání pitné vody odvolali. Vodu jsme podle pokynů odtočili a prvních 24 hodin ještě pro jistotu před použitím převařovali. Mimoto hygiena zřídila dvě speciální telefonní linky, kde zodpoví dotazy na kvalitu pitné vody nebo poradí při zdravotních potížích.

Popsaná fakta lze ověřit na webových stránkách města.

Už panikáři jedou...

V naší ulici jsme kalamitu zvládli. Moc jsem v těch dnech nevycházel dolů do města, o to víc jsem sledoval aktuální informace MěÚ a články v internetovém Českolipském deníku nebo v i-novinách, kde jsem četl podivuhodné „diskuze“ k tématu (chcete-li si uchovat dobré mínění o spoluobčanech, upřímně vám to nedoporučuji; nic důležitého se tam nedozvíte).
Tak se v „diskuzích“ třeba dočtete, v čem vedení města údajně zaspalo nebo selhalo (nejspíš ve všem); žasli byste, kolik bezejmenných géniů by řídilo město úplně jinak a líp. Někteří požadují okamžité finanční odškodnění, ačkoli původ nákazy dosud neznáme a není tedy na kom peníze vymáhat! Útokům na starostu dal korunu jistý prorok, který ho obvinil z liknavosti, takže se prý nákaza může zvrhnout v pandemii (= hromadný výskyt infekčního onemocnění na území více států nebo i světadílů neomezený ani časem)!? Je to podpásový útok, nebo jen projev bezmezné hlouposti? Nebudu unavovat dalším výčtem, jen poznamenám, že nezanedbatelný podíl těchto příspěvků připomíná nepovedenou předvolební agitaci bez ohledu na fakta uvedená výše.

Internetoví – většinou anonymní – trollové nejsou zrovna reprezentativní vzorek veřejnosti, lze ale předpokládat, že stejní lidé šíří nesmysly i ve svém okolí. A bohužel, vždy jim taky někdo naletí. V některých místech vodáci přistavili cisterny jen na žádost místních obyvatel, ačkoli vzorky vody závadné nebyly. To vyvolalo u ostatních zbytečnou paniku: proč tu tedy jsou cisterny, jestliže je podle vývěsky naše voda bez závad?! Dovedli byste to vyřešit tak, aby byli spokojeni všichni? Od známého vím o zvěstech, které šířili spolupacienti v čekárně 24. srpna: za tu epidemii prý můžou „ti utečenci a taky Cikáni, kterých je v Arnultovicích plno“!? Copak musí lidé v krizové situaci hned taky ztratit zdravý rozum? PS: Ještě ve čtvrtek 3. září byly odebrány vzorky vody u pěti stěžovatelů, všechny jsou v pořádku. V pátek následovalo dalších osm stížností...

Ve skutečnosti město reagovalo adekvátně a velmi rychle: Hned v pátek 21. srpna po upozornění dvou zaměstnavatelů informovalo hygienu a vodárny, odebraly se vzorky. První varovné hlášení městského rozhlasu zaznělo v pátek kolem 14. hodiny, bohužel není rozhlas slyšet všude. V sobotu byli obyvatelé varováni na webu města. Starosta svolal na radnici „krizový štáb“, takže mohl okamžitě reagovat, když se podezření potvrdilo. Ačkoli si někteří občané stěžovali na potíže už dřív, problém začalo řešit až samotné město po zjištění, že jde o víc než jen o běžnou střevní chřipku.

Doporučuji podívat se na videozáznam jednání zastupitelstva 2. září na obvyklé stránce MěÚ (bude-li ještě dostupný), abyste si udělali obrázek o dobré spolupráci zainteresovaných složek. V úvodní půlhodině mj. vystoupily zástupkyně hygieny a dodavatele vody, v závěrečné půlhodině hovořili k tématu i občané. Bohužel, někteří dodnes nevzali na vědomí zásadní informaci: původce ani zdroj nákazy dosud neznáme, všichni nemocní se ani nemuseli nakazit jen závadnou vodou. Náš pohyb po městě není přece omezen bydlištěm. Kolik lidí denně osahá kliky obchodů, restaurací, bank a úřadů, předá si bankovky a mince, použije veřejné WC? Kdo z nás se setkal s nemocným v inkubační době nebo bacilonosičem (viz upozornění na možnost kapénkové infekce)? Možná budeme moudřejší, až hygienici zpracují vyplněné dotazníky, bude-li jich dost a jsou-li odpovědně vyplněné.

Nový Bor očima Josefa Klímy?

Nemohu zde pominout publicistický pořad z úterý 1. září na Primě, který necelých šest minut věnoval kalamitě v Novém Boru. Je velmi pravděpodobné, že sem redaktora Klímu pozvali dva pánové, kteří v pořadu taky vystoupili. Jeden z nich totiž opakovaně oznamoval na internetu téma pořadu s třídenním předstihem a s komentářem „to se někdo opravdu hodně bojí, co tam uslyší a uvidí??!!.“ V pořadu jsme pak viděli foto obnažené kanalizace na rozkopaném náměstí jako možný zdroj nákazy. Mnohem závažnější byla ale debata o možnosti otravy perchlorem, kterým kontaminovaly bývalé ZPA zeminu pod provozem a který – prý? – se mohl „nějak“ dostat do potrubí a vodu otrávit.

I když jsem laik, snadno tu fantasmagorii vyvrátím. 1) Perchlor v potrubí by pitnou vodu spolehlivě desinfikoval, takže by ve vzorcích nemohly být žádné bakterie ani viry. 2) Laboratoř by jakoukoli cizorodou látku nebo dokonce jed odhalila. 3) Příznaky otravy by se lišily od příznaků střevní infekce!

Zaráží na tom jedna věc. Pokud má svědomitý občan důvodné podezření, že je voda ve městě otrávená, měl by zalarmovat příslušné orgány, aby ihned varovaly ohrožené obyvatelstvo. Pánové však zvolili jiný, pro mě nepochopitelný, postup s několik dnů dopředu chystaným „překvapením“ pro veřejnost. Jako by vůbec nevěděli, že vedení města už před časem zprostředkovalo monitoring ekologické zátěže pod bývalými ZPA – a hlavně: že problém způsobil státní podnik před desítkami let a soukromí majitelé pozemků odpovědnost státu za ekologickou zátěž na sebe smluvně nepřevzali. Nabízí se tedy jiná motivace: Snaha (už zase?) poškodit pověst vedení města v rámci jakési permanentní předvolební propagandy ve stylu Čím hůř – tím líp. 

Nahoru

Komentáře

Re: J. Tichý: Panikáři mezi námi

Videozáznam ZM už dostupný není, na stránkách MěÚ je ale podrobný zápis:
http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/Mesto/ZM/2015/10ZM_zapis_20150902.pdf

Nahoru

Re: Panikáři - a zpráva hygieniků

Na stránkách MěÚ je včera došlá zpráva hygieniků, mj. o výsledcích dotazníkové akce:
http://www.novy-bor.cz/cz/pro-media/aktualne-z-noveho-boru/aktualne-z-noveho-boru/stanovisko-khs-libereckeho-kraje-ke-zdravotnim-problemum-obcanu-noveho-boru/

Poslední věta dopisu -
"Vyšetření izolátů E.coli z vody a izolátů E.coli od pacientů vyšetřených ve Státním zdravotním ústavu v NRL pro E.coli a shigely NEPROKÁZALO SHODU MEZI IZOLÁTY."
- naznačuje, že nákaza NEvznikla znečištěním dodávané pitné vody.

Vyšetřování příčin pokračuje...

Nahoru

Re: J. Tichý: Panikáři mezi námi

V dnešním Českolipském deníku je zpráva o vyhodnocení 734 dotazníků, které v souvislosti s novoborskou epidemií vyplnili obyvatelé. Z toho vyhodnocení mimo jiné plyne, že onemocnělo i 35 lidí, kteří vodu v Novém Boru vůbec nepoužili. Z nich 28 bylo před onemocněím v kontaktu s jinou osobou. Čili, nenakazili se z vody. Pro hygieniky bylo překvapivé zjištění, že někteří obyvatelé dál vodu z vodovodu používali, třebaže věděli, že tak činit nemají. Pro mě to překvapivé není. Řada lidí si vyložila svobodu tak, že si mohou dělat co je zrovna napadne (například používat vodu, i když vědí, že je to značně riskantní) a pak ještě házet odpovědnost za následky na jiné, například na radnici A hlavně se vehementně domáhat nějakého toho odškodnění.

Nahoru

Re: J. Tichý: Panikáři mezi námi

1) Anonymní troll "Holý=Beran=Skalák" apod. se po dvou týdnech probral - a nezklamal. //: Jako obvykle :// Akorát na mou legendární "spolupráci s StB" si dnes nevzpomněl :o)))
2) Jsou podány dokonce dvě žaloby, vyšetřování pokračuje...

Nahoru

Re: J. Tichý: Panikář "Holý" - ještě 2 poznámky:

1) O hlášení vím od věrohodných svědků, takže na tom trvám: "První varovné hlášení městského rozhlasu zaznělo V PÁTEK kolem 14. hodiny, bohužel není rozhlas slyšet všude." Anonym "Holý" nám samozřejmě neprozradí, v které ulici bydlí, takže jeho tvrzení ani ověřovat nelze.

2) O "řevu a velmi hulvátském způsobu" starosty není v zápisu žádná zmínka (str. 17) a nic takového jsem neslyšel ani při sledování přímého přenosu zastupitelstva. To jsou jen obvyklé propagandistické fígle "Holého" a jeho kolegů - ostatně hlavně o nich jsem článek psal.

Nesmysly typu "monopolů" a "kmotrů", kterým sloužím, nestojí za komentář. Kouzlo nechtěného...

PS: http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/infekci-ve-vode-v-boru-se-zabyva-i-univerzita-20150923.html

PPS: http://www.novy-bor.cz/cz/pro-media/aktualne-z-noveho-boru/aktualne-z-noveho-boru/usneseni-policie-cr-v-trestni-veci-kontaminace-vodovodniho-radu/

Nahoru

Re: J. Tichý: Panikáři mezi námi

Na webu města je zpráva o dalších 6 rozborech vody během října:
http://www.novy-bor.cz/cz/pro-media/aktualne-z-noveho-boru/aktualne-z-noveho-boru/mimoradne-rozbory-vody-provedeny/
Závěr: Všechny naměřené výsledky odpovídaly předepsaným limitům legislativy pro pitnou vodu.

Nahoru

Re: Panikáři mezi námi

Na webu MěÚ je k dispozici poslední "Informace SčVK ohledně opatření k optimalizaci zásobování Nového Boru pitnou vodou."

Nahoru