Bor zvažuje převod tepelného hospodářství na společnost města

Verze pro tisk |

Narovnání majetkových vztahů mezi městem Nový Bor a její 100% společností Teplo Nový Bor, s. r. o. by měl zajistit zvažovaný prodej majetku a infrastruktury související s výrobou tepla a teplé vody za 21,9 milionů korun. Zastaralá technologie potřebuje modernizaci v řádech milionů korun. Ta je ale za stávajících podmínek pro obě strany nereálná. Pro město představují příliš velkou zátěž, obchodní společnost nemůže zase investovat do cizího majetku.

„Jde o strategické rozhodnutí, které zajistí potřebné investice do tepelného hospodářství a hlavně zaručí zákazníkům i nadále jednu z nejnižších cen tepla v regionu, která je nyní 531 korun za gigajoul,“ předesílá starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Teplo Nový Bor, které zásobuje energií zhruba polovinu domácností ve městě, má doposud tepelné hospodářství pouze v pronájmu. „Nájemné se každý rok mění podle výše odpisů, což se promítá do ceny tepla pro koncové zákazníky. Sjednocením vlastnictví a provozování technologií se nám uvolní ruce. Budeme moci tvořit odpisy, a tím pádem volné prostředky do vlastního fondu na investice a obnovu soustavy, která je na hranici životnosti. Sníží se nám náklady na výrobu tepla a budeme moci odběratelům nabídnout zajímavou a dlouhodobě stálou cenu. Transakce tak bude mít pozitivní vliv na ekonomiku provozu a dlouhodobou stabilitu společnosti,“ vysvětluje Michal Vlček, který jednání o prodeji z pozice jednatele Tepla Nový Bor inicioval.

Rozhodovat o něm budou zastupitelé. Pokud jej schválí, získá město do svého rozpočtu za technologie a nemovitosti celkem 21,9 milionů korun. Cena je tržní a vzešla ze znaleckého posudku. Společnost by ji měla uhradit postupnými splátkami do roku 2031, čímž se zajistí její finanční stabilita. I po prodeji zůstane město stoprocentním společníkem. Protože jde o strategický majetek města, jehož prostřednictvím se zajišťují základní potřeby obyvatel, je prodej podmíněný například zřízením zástavního práva nebo zákazem prodeje nemovitosti a jejího převodu na jiného majitele. Současně s tím chce město uplatňovat úrok 1,8% ročně na dosud nesplacenou část kupní ceny. 

Vedle příjmu z prodeje by mohlo město také začít uplatňovat vlastnická práva i ve formě výplat z dividend ze zisku. To aktuálně není možné. Společnost kvůli úhradě nájemného nemá dostatek kapitálu na investice a město jako vlastník nemůže čerpat vznikající zisk.
 

Nahoru

Komentáře

Re: Nový Bor zvažuje převod majetku tepelného hospodářství ...

Pane Vlčku, celé roky to funguje jak má a nikdo nic neřešil a najednou jste jednatelem a chcete kupovat. ZM já bych nic neprodával.

Nahoru

Re: Bor zvažuje převod tepelného hospodářství na společnost ...

Ve zveřejněném návrhu programu zastupitelstva Nového Boru 26.4. převod majetku není uveden. Nejsou zveřejněny žádné podklady.
Kvituji, že byl upraven titulek článku.

Nahoru

Re: Bor zvažuje převod tepelného hospodářství na společnost ...

Vedení města se rozhodlo nechat vypracovat ještě jeden znalecký posudek na ocenění převáděných aktiv. Bod přijde do ZM až poté, co budou k dispozici oba odhady.
Zdůrazňuji, že se nejedná o privatizaci. Teplo, s.r.o. je ve stoprocentním vlastnictví Města. Případný prodej podílu v s.r.o. podléhá schválení zastupitelstva ve smyslu ustan. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, podle kterého je zastupitelstvu vyhrazeno: „rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách“.
Z uvedeného vyplývá, že se jedná pouze o technické opatření, jež do budoucna nijak nesniží exkluzivitu Zastupitelstva při nakládání s tímto městským majetkem.

Nahoru

Re: Bor zvažuje převod tepelného hospodářství na společnost ...

Poprvé tady čtu , že by se jednalo o případný prodej podílu v s.r.o.Teplo. Doteď to bylo zastupitelům avizované jako zvažovaný prodej majetku a infrastruktury související s výrobou tepla a teplé vody - to snad mělo být všechno a ne jen nějaký podíl, tak jsem tomu alespoň rozuměl. Zastupitelstvo má v brzké době schválit prodej jednomu zastupiteli, který má o celý majetek zájem .Ten nechal také vypracovat první posudek. Co je to za technické opatření ,když to má být prodej zájemci . Splátkový kalendář s uvedenými podmínkami, rozvržený na 15 let připomíná více dar města zastupiteli než prodej . Až to koupí, tak to bude snad jeho a ne města , tak to jednoduše vidím já.

Nahoru

Re: Bor zvažuje převod tepelného hospodářství na společnost ...

A pak si bude stanovovat cenu tepla sám. Chyba a opětovná našeho ZM.

Nahoru

Re: Bor zvažuje převod tepelného hospodářství na společnost ...

Je dobře, že byl zadán další posudek na cenu nemovitostí a infrastruktury. Zřejmě by byl vhodný také materiál - stanovisko/posudek - daňové a finanční posouzení dopadu transakce na oba zúčastněné subjekty. Přesto zůstává dost otázek.

Nahoru

Re: Bor zvažuje převod tepelného hospodářství na společnost ...

Kdo by chtěl trošku nahlédnout do ekonomiky mezi městem a Teplem, na netu je veřejně přístupná účetní uzávěrka za rok 2015

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=43732042&subjektId=9721&spis=551230

Musíte si to rozkliknout v PDF.

Cituji jednu větu: "Pro výrobu a rozvod tepla je pronajat majetek od Města Nový Bor, IČ 002 60771, výše ročního nájemného činí 4 737tis Kč"

Nahoru

Re: Bor zvažuje převod tepelného hospodářství na společnost ...

To je dobrý příklad jedné z mnoha otázek.

Nahoru

Re: Bor zvažuje převod tepelného hospodářství na společnost ...

Další otázky občanů a odpovědi měst.úřadu týkající se společnosti Teplo NB s.r.o. je možné najít na webu města v poskytnutých informacích podle zák.č 106/1999 Sb. - např. v žádosti č.14 /2015, č.25 /2016 a č.28/2016 .Pan Ing.Vlček byl jmenován jednatelem společnosti od 1.5.2015 bez výběrového řízení.

Nahoru

Re: Bor zvažuje převod tepelného hospodářství na společnost ...

Zase diskuze na úrovni - autorský dozor architekta se nekonal, neb nebyl zapsán ve stavebním deníku. Nepochopení vo co gou.

Nahoru

Re: Bor zvažuje převod tepelného hospodářství na společnost ...

Máte pravdu, růženíne, nekonal a nebyl zapsán v době ,kdy se stavělo . Ale pozoruhodné je, že se konal 4 měsíce po dokončení a odevzdání stavby investorovi. A tak zapsán neměl být kde :-)))
Jste se probudil ze zimního spánku ? Tady se diskutuje o prodeji Tepla NB s.r. o.

Nahoru