Krajské novinky z první ruky

27.4.2017 15:47 | Ing. Jitka Volfová | Českolipsko
Od roku 2008 neměla Česká Lípa zastoupení v radě kraje. Ve volbách 2016 do krajských zastupitelstev se to díky vám povedlo, a proto byste měli mít možnost sledovat dění na kraji. I když vychází řada tiskových zpráv o tom, co Liberecký kraj vyvíjí za aktivity, z pozice Českolipanky, která je členkou rady Libereckého kraje, statutární náměstkyní hejtmana pro resort ekonomika, majetek a...

Výluka tentokrát bez přesedání

12.4.2017 15:55 | Miroslav Hudec | Českolipsko
Součástí snad nejrozsáhlejší rekonstrukce železničního uzlu Česká Lípa od doby jeho vzniku není jen výstavba nového hlavního nádraží, ale také modernizace všech navazujících tratí. Prochází jí i úsek trati 080 mezi českolipským hlavním nádražím a Srním, a z toho důvodu je teď mimo provoz.

Čím víc pruhů, tím víc údržba

9.2.2017 20:13 | Tomáš Vlček | Česká Lípa
Poznej tři rozdíly. Čím víc pruhů, tím víc adidas, bývala taková uštěpačná poznámka na zboží z tržnice. Lidé označovaní jako tzv. vedení města si z ní evidentně vzali ponaučení.

TOP 09: Naše situace na Českolipsku není jednoduchá

31.1.2017 19:40 | MUDr.Ladislav Záruba | Českolipsko
Pokládám za vhodné vám sdělit některé informace z dění v TOP 09 v našem regionu.

Kounicův dům – jak je a jak to s ním také může být

26.1.2017 06:24 | František Chot | Česká Lípa
Historická budova čísla popisného 100 v Berkově ulici v České Lípě je od 13. května 2015 – ano, za chvíli to budou dva roky – ve stavu, hrozícím zánikem. Jaká je jeho současná situace? Přibližuje se okamžik, kdy dům z roku 1771, který je od roku 1958 kulturní památkou, bude zachráněn, či dokonce opraven? Co pro to dělají orgány místní správy?

Schůdnost ulic v České Lípě zhoršuje i solení

17.1.2017 17:28 | Miroslav Hudec | Česká Lípa
 „Já mám ten problém, že když se podívám na chodník, vypadá na první pohled schůdně, když ale dojde na křížení s výjezdy na silnici, jde se člověku už mnohem hůř," vyjádřila se starostka města Česká Lípa Romana Žatecká pro Českolipský deník („Stížností na schůdnost ulic v Lípě přibývá“, 17.1.). 

Opozice k rozpočtu města Česká Lípa

4.1.2017 05:48 | Jitka Volfová, Pavla Procházková, Štěpán Slaný, Tomáš Vlček, Zdeněk Ježák | Česká Lípa
Opoziční zastupitelé nesouhlasí se způsobem, jak jim byl rozpočet předložen - vedení města nemělo zájem o pracovní schůzky, v listopadu dokonce nebylo svoláno řádné zastupitelstvo. Za této situace pak starostka města nazývá diskusi na ZM k jednotlivým položkám za zbytečné zdržování.

Rok 2016 v českolipské kultuře

29.12.2016 03:17 | Bohumil György | Kultura
Jelikož se blížíme ke konci roku, přišlo nám zajímavé bilancovat a ohlédnout se v roce 2016 zpět. Chtěli jsme z pozice kulturního měsíčníku vybrat nějaký reprezentativní vzorek respondentů, a tak jsme položili dvě otázky lidem, kteří stojí za mnoha kulturními aktivitami v našich městech, a zároveň je většina z nich vídána i na jiných, než jimi pořádaných, akcích.

F. Chot: Rozpočet České Lípy na rok 2017 schválen

18.12.2016 14:53 | František Chot | Česká Lípa
Pravda, tradičně až po dlouhých, složitých a docela náročných diskusích. A nejen u návrhu rozpočtu bylo „veselo“, ale to by bylo na samostatný článek. Návrh rozpočtu předpokládal příjmy ve výši (zaokrouhleně) 617 milionů korun a výdaje ve výši 749 milionů Kč. Financování záporného salda 132 milionů korun se předpokládá zejména z Investičního fondu města.

K. Tejnora: Ozvěna krajských voleb

12.12.2016 07:43 | Karel Tejnora | Česká Lípa
Nemocnice, jako akciová společnost, je hlavně právní forma. S ekonomickým smyslem akciové společnosti má málo společného, protože její hlavní příjem je ze zdravotního pojištění, a to má v plné mocí stát pomocí „bodníku“ - tedy ceníku. Výše zdravotního pojištění a dotace ze státního rozpočtu za důchodce, děti, nezaměstnané i trestané. V podstatě zdravotní pojištění za zaměstnance státu jsou opět...

V. Šumová: Reakce na odpověď vedení města

7.12.2016 08:25 | Vladimíra Šumová | Česká Lípa
Je pravda, že současné vedení města jako jediné uspořádalo anketu, kde se dotazuje občanů na jejich priority. Bohužel, anketa nezahrnuje celou populaci (mladí k volbám nechodí), takže výsledek je diskutabilní. Pokud by město skutečně chtělo znát názor všech věkových kategorii, muselo by průzkum zadat agentuře, která kvalifikované průzkumy provádí. Musím opakovat, že anketa vznikla jen proto,...

Vánoční strom v Lípě neshodil vítr, ale vesmírná kočka

2.12.2016 15:44 | redakce | Česká Lípa
V noci ze čtvrtka na pátek se přehnal přes Liberecký kraj vítr, který napáchal na našem okrese několik škod. Jednou z nich byl údajně i pád 20m vánočního stromu v České Lípě. My jsme se však po celodenním pátrání dobrali pravdy.

Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

21.11.2016 16:22 | Miroslav Hudec | Česká Lípa
Na svém listopadovém zasedání se výbor pro životní prostředí českolipského zastupitelstva mimo jiné zabýval každodenními dopravními zácpami ve městě. K těm dochází pravidelně v pracovních dnech v ranní a odpolední dopravní špičce.

O návrhu rozpočtu České Lípy na rok 2017

19.11.2016 09:41 | František Chot | Česká Lípa
Zastupitelé tento týden obdrželi, a je třeba zdůraznit, že první a jak předpokládám pracovní verzi rozpočtu České Lípy na rok 2017. Podklady obsahují také povinný rozpočtový výhled na roky 2018 až 2022.

M. Hudec: Jablíčka dovezeme z Jižní Ameriky…

14.11.2016 10:48 | Miroslav Hudec | Českolipsko
Svojkov určitě není jediné místo ani na Českolipsku a už vůbec ne v republice, kde jako houby po dešti rostou příměstské satelity. Móda stěhovat se takzvaně na venkov (jsou sídelní satelity venkov?) je pravděpodobně i reakcí na znepokojivý stav životního prostředí ve městech.