Martin Sepp: Chování SLK a Změny může pohřbít dotace

Verze pro tisk |

Skupina stavebních odborníků Libereckého kraje zásadně odmítá, aby se z technického problému odstraňování škod po povodních nadále vyráběla politická témata, která ve svém důsledku vedou k oslabení dobré pověsti nejen krajských administrativních struktur, tak i Libereckého kraje jako celku. 

Experti varují, že neuvážlivé a nepodložené výroky lídrů současné koalice Starostů pro Liberecký kraj a Změny pro Liberecký kraj, mohou znamenat oslabení pozice regionální samosprávy při vyjednávání o tolik potřebných dotacích ať už ze státního rozpočtu ČR, či z rozvojových programů EU.

Odstraňování škod po povodních je technický, nikoliv politický problém.Bohužel v Libereckém kraji postavilo na tomto tématu svůj politický kapitál nově vzniklá politická uskupení, které na témata jako –„dotace, rozpočty, zakázky“ vytváří jednu mediální bublinu za druhou. Když pak tyto bubliny prasknou, nikdy od politiků, kteří je vyrobili, neslyšíme žádnou omluvu. Žádné: „Promiňte, mýlili jsme se, je to jinak, je to v pořádku.“

Na tiskové konferenci hnutí Starostové pro Liberecký kraj, jejíž záznam je k dispozici na serveru YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=LJTUVq5QC9s&feature=plc), byla hrubým způsobem znevážená práce stavebních expertů, kteří pracovali na přípravě složitých silničních staveb zničených krajských silnic a mostů.  Dotčení odborníci se v tomto tiskovém prohlášení cítí potřebu ohradit se proti stále stejnému modelu: Zkreslení faktů politiky – mediální bublina – trestní oznámení – odložení pro nedostatek důkazů – nové zkreslení faktů – nová mediální bublina.

Koalice, která aspiruje na vládu kraje, nedokázala po volbách změnit svůj model politického chování a nadále dává přednost konfrontaci před diskuzí. Je třeba upozornit, že uvedený model může mít za následek zmražení veškeré peněžní pomoci Libereckému kraji a rozsáhlé audity čerpání dotačních titulů nejen na krajské, ale i na obecní úrovni. Jakékoliv obvinění, které se později ukáže jako nepodložené, může mít za následek vracení celé částky dotace. Tento fakt by mohl znamenat u zadlužených měst a obcí zastavení investičního rozvoje na dlouhé roky. Za tuto cenu nestojí politický kapitál žádné strany

Za skupinu stavebních expertů

Martin Sepp, náměstek pro dopravu úřadujícího hejtmana Libereckého kraje.

Nahoru