Kraj nesouhlasí s výběrem mýtného na vlastních silnicích

Verze pro tisk |

Tímto prohlášením opět deklaruji, že  Rada Libereckého kraje vyjadřuje  nesouhlasné stanovisko k záměru Ministerstva dopravy zavést mýtné na komunikacích II. a III. třídy, tedy na silnice ve vlastnictví Libereckého kraje.

Tento krok považuji za ekonomicky neefektivní a v hospodářsky slabých oblastech kraje dokonce ohrožující zaměstnanost a také životaschopnost malých a středních podnikatelů.

Liberecký kraj již 12. 10 2010 o tomto negativním stanovisku informoval Ministerstvo dopravy a  Komisi dopravy Asociace krajů ČR, ve kterém  jsem vysvětlil,  proč se Rada LK zpoplatnění silnic II. a III. třídy (výběrem mýtného) rozhodla nepodpořit a to z následujících důvodů:

 

-          na silnicích II. a III. třídy nejsou takové intenzity dopravy nákladních vozidel, aby bylo výhodné zavést jejich zpoplatnění,

 

-          v Libereckém kraji se nepotvrdil předpoklad, že by dopravci využívali nezpoplatněné úseky silnic II. a III. třídy,

 

-          na základě výše uvedeného nesouhlasí Liberecký kraj se zaváděním mýtného na silnicích II. a III. třídy a navrhuje vyčkat na konkrétní výsledky celostátního sčítání dopravy za rok 2010 a z nich teprve provést podrobnou analýzu ve všech krajích,

 

-          rozšíření systému na silnice I. třídy Liberecký kraj rovněž nedoporučuje, jelikož intenzity na nezpoplatněných silnicích I. třídy,

 

-          v Libereckém kraji nejsou takové, aby byl systém ekonomický,

 

-          v případě zavedení mýtného na ostatních silnicích I. třídy, požaduje Liberecký kraj opravu silnic, které mohou sloužit jako objízdné trasy,

 

-          na základě současné zkušenosti Liberecký kraj požaduje zrušení výběru mýtného na silnici I/35 Liberec, Doubí – Chrastava, jelikož se jedná o jedinou průtahovou komunikaci městem Liberec.

Martin Sepp, náměstek hejtmana LK, pověřený vedením resortu dopravy (ČSSD)

Nahoru